Who Am I?


6222.   6125
[re] !!!!!!!!!!!!공격!!!!!!!!!!!!
추천 : 82 이름 : ****** 작성일 : 2013-05-17 21:56:00 조회수 : 361

>
>
>
>L★i★s★t★e★n에 푹빠진 이유 10가지!
>(구체적으로)
>비욘세누나의 소울과 애절함을느껴버렸어요..ㅋㅋㅋ지금의 제 상황이랄까...ㅜㅜ..... 원래좋아하던노래였는데 ㅋㅋ 4월31일 롯데월드에서 필리핀누나의 리쓴을듣고 5월은 리쓴의 달이되어버렷죠ㅋㅋ
다들 드림걸즈보시길ㅋㅋㅋ 리쓴의매력에 빠지실꺼에요 ㅋㅋㅋ
ps. 리쓴부르는 여자 소개좀..ㅋㅋ
>답변이 성실하지 못할시 축제때 혼자 열창할수있는 무대를 만들어 주겠음ㅇㅇ...진심임!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5972    [re] 늦어서 죄송합니단ㅠ_ㅠ♥♥♥♥♥  [3] 2011/05/14 363
5971    [re] 바다랏요  [7] 2008/05/15 429
5970    [re] 이정도 해 ㅋ  [4] 2006/06/15 336
5969    [re] !  [1] 2005/04/24 350
   [re] !!!!!!!!!!!!공격!!!!!!!!!!!!   2013/05/17 361
5967    [re] !!2라운드~  [3] 2009/04/28 344
5966    [re] 왤케 많어;  [3] 2005/04/24 311
5965    [re] 즞응흫  [7] 2012/04/30 376
5964    [re] >_<  [12] 2012/05/31 313
5963    [re] (세진이추가!일부러 뺀건아니었어!문젤 잘 안읽어서!^^;세진아~먄!))  [9] 2002/04/21 610
5962    [re] ***************   2002/07/30 374
5961    [re] ****************  [4] 2003/05/31 368
5960    [re] -----------------------시작----------------------------  [1] 2010/04/18 387
5959    [re] ----------------시작-------------------  [11] 2010/04/13 484
5958    [re] ..   2005/04/20 314
5957    [re] ..  [1] 2005/07/03 438
5956    [re] ...  [7] 2007/05/04 399
5955    [re] ...  [2] 2009/11/13 471
5954    [re] ...  [2] 2009/11/15 471
5953    [re] ...  [1] 2009/11/15 400
5952    [re] ...  [1] 2009/11/16 416
5951    [re] ...  [1] 2009/11/16 437
5950    [re] ...  [1] 2017/04/18 126
5949    [re] ....  [3] 2009/11/12 472
5948    [re] ....  [1] 2009/11/16 397
5947    [re] ....  [1] 2009/11/16 431
5946    [re] .....  [5] 2005/04/18 343
5945    [re] .....  [8] 2009/11/15 568
5944    [re] ...........  [4] 2004/04/20 860
5943    [re] ..............  [1] 2002/05/20 325
5942    [re] ..............................................   2003/05/21 346
5941    [re] .....미완성 ㅋㅋㅋ   2009/11/19 528
5940    [re] ....승언아.......?  [1] 2013/04/10 308
5939    [re] 0주  [2] 2018/03/29 183
5938    [re] 1  [2] 2005/04/15 381
5937    [re] 1  [5] 2005/07/21 332
5936    [re] 1   2008/08/17 276
5935    [re] 1  [9] 2012/05/23 335
5934    [re] 1  [6] 2018/05/09 164
5933    [re] 1 라운드 댕댕댕  [5] 2008/07/20 330
5932    [re] 1000개 가즈아  [1] 2018/04/01 122
5931    [re] 1000문ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ   2014/05/23 213
5930    [re] 100문 100답  [3] 2013/04/11 343
5929    [re] 100문 100답 하고마는...... ㅡ_ㅡ;; 읽기나할려나 쩝   2002/08/29 360
5928    [re] 100문 100답~예~~  [4] 2004/07/30 388
5927    [re] 100문 100답은 식상하지?? 그래서 준비했어... :$  [6] 2005/01/31 466
5926    [re] 100문100답  [8] 2011/08/12 394
5925    [re] 100문100답...먄...  [8] 2010/05/17 410
5924    [re] 100문100답~!~~~~~회탐  [6] 2014/04/10 403
5923    [re] 100문ㅋㅋㅋ  [3] 2013/05/10 324
[1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by