Who Am I?


6222.   6125
[re] ...
추천 : 99 이름 : ****** 작성일 : 2009-11-13 07:58:52 조회수 : 466

>22,21기 남녀 각각 한명씩!!
>
>1. 매력이 넘치는 사람은?
>진호오빠 영선언니 승수오빠 한글언니
>2. 반대로 매력이 없는 사람은?
>승현오빠 지예언니 동섭 지선
>2. 장난을 치면 화낼것 같은 사람은?
>석현오빠 채원언니 찬우오빠 시영
>3. 반대로 장난을 쳐도 받아줄것 같은 사람은?
>병주오빠 희주언니 경세 신혜
>4. 무인도에 남는다면 같이 가고 싶은 사람은? 그 이유는? (남자1 여자1)
>동섭이와 성희ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
>5. 보기만 즐거운 사람은?
>진호오빠 선영언니 문기오빠 보람이
>6. 보기만 해도 지루한 사람은?
>병주오빠 승은언니 경수오빠 수민이
>7. 나이트나 클럽을 자주 갈 것 같은 사람은?
>석현오빠 희주언니 승수오빠 성희
>8. 전쟁이 난다고 하면 바로 다른 나라로 도망갈 것 같은 사람은?
>홍채오빠 영선언니 경세 보람이
>9. 세심하고 꼼꼼할것 같은사람은?
>영희오빠 영선언니 동섭이 한글언니
>10. 덜렁덜렁 대고 칠칠이같은 사람은?
>홍채오빠 채원언니 문기오빠 보람이
>11. 호감이 가는 사람은?
>건호오빠 승은언니 석희오빠 성희
>12. 보호해줘야 할것같은 사람은?
>승현오빠 지예언니 문기오빠 신혜
>13. 상큼한 사람은?
>영희오빠 희주언니 승수오빠 시영
>14. 얼음같은 사람은?
>승현오빠 영선언니 동섭이 지선이
>15. 너의 정신세계를 이해해줄 것 같은 사람은
보람이보라미보라미보라미보라미보라미보라미보람^^*
람보짱   2009-11-17 15:06:37 IP :  
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
ㅅㅅ   2009-11-21 15:38:16 IP :  
나이트 헐, 헐 나이트.......
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5972    [re] 늦어서 죄송합니단ㅠ_ㅠ♥♥♥♥♥  [3] 2011/05/14 360
5971    [re] 바다랏요  [7] 2008/05/15 426
5970    [re] 이정도 해 ㅋ  [4] 2006/06/15 334
5969    [re] !  [1] 2005/04/24 345
5968    [re] !!!!!!!!!!!!공격!!!!!!!!!!!!   2013/05/17 359
5967    [re] !!2라운드~  [3] 2009/04/28 337
5966    [re] 왤케 많어;  [3] 2005/04/24 307
5965    [re] 즞응흫  [7] 2012/04/30 373
5964    [re] >_<  [12] 2012/05/31 307
5963    [re] (세진이추가!일부러 뺀건아니었어!문젤 잘 안읽어서!^^;세진아~먄!))  [9] 2002/04/21 602
5962    [re] ***************   2002/07/30 367
5961    [re] ****************  [4] 2003/05/31 365
5960    [re] -----------------------시작----------------------------  [1] 2010/04/18 383
5959    [re] ----------------시작-------------------  [11] 2010/04/13 480
5958    [re] ..   2005/04/20 312
5957    [re] ..  [1] 2005/07/03 435
5956    [re] ...  [7] 2007/05/04 397
   [re] ...  [2] 2009/11/13 466
5954    [re] ...  [2] 2009/11/15 467
5953    [re] ...  [1] 2009/11/15 398
5952    [re] ...  [1] 2009/11/16 410
5951    [re] ...  [1] 2009/11/16 435
5950    [re] ...  [1] 2017/04/18 118
5949    [re] ....  [3] 2009/11/12 468
5948    [re] ....  [1] 2009/11/16 395
5947    [re] ....  [1] 2009/11/16 429
5946    [re] .....  [5] 2005/04/18 342
5945    [re] .....  [8] 2009/11/15 566
5944    [re] ...........  [4] 2004/04/20 853
5943    [re] ..............  [1] 2002/05/20 323
5942    [re] ..............................................   2003/05/21 341
5941    [re] .....미완성 ㅋㅋㅋ   2009/11/19 523
5940    [re] ....승언아.......?  [1] 2013/04/10 306
5939    [re] 0주  [2] 2018/03/29 175
5938    [re] 1  [2] 2005/04/15 380
5937    [re] 1  [5] 2005/07/21 331
5936    [re] 1   2008/08/17 274
5935    [re] 1  [9] 2012/05/23 333
5934    [re] 1  [6] 2018/05/09 154
5933    [re] 1 라운드 댕댕댕  [5] 2008/07/20 329
5932    [re] 1000개 가즈아  [1] 2018/04/01 113
5931    [re] 1000문ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ   2014/05/23 212
5930    [re] 100문 100답  [3] 2013/04/11 341
5929    [re] 100문 100답 하고마는...... ㅡ_ㅡ;; 읽기나할려나 쩝   2002/08/29 355
5928    [re] 100문 100답~예~~  [4] 2004/07/30 387
5927    [re] 100문 100답은 식상하지?? 그래서 준비했어... :$  [6] 2005/01/31 464
5926    [re] 100문100답  [8] 2011/08/12 392
5925    [re] 100문100답...먄...  [8] 2010/05/17 409
5924    [re] 100문100답~!~~~~~회탐  [6] 2014/04/10 401
5923    [re] 100문ㅋㅋㅋ  [3] 2013/05/10 321
[1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by