Who Am I?


6222.   6125
[re] .....
추천 : 41 이름 : ****** 작성일 : 2005-04-18 21:16:31 조회수 : 343

>모르겠다.. or 전부.. 아님 나다!! 이런 대답은 오노~~
>
>1.케미컴인 남자 중에서 가장 뻔뻔할 것 같은 사람은?
>병모오빠.ㅋㅋ그냥..떠올랐어요.ㅋㅋ남 웃길때 오빠는 안 웃으면서
얘기해서;;ㅋㅋ
>2.케미컴인 남자 중에서 나중에 가장 부인한테 잘할것 같은 사람은?
>세희오빠..ㅋ
>3.케미컴인 여자 중에서 가장 안 씻을 것 같은 사람은?
>ㅋ 다 깨끗해보이는데?ㅋㅋ겉만 봐선 몰르겠따.ㅋㅋ
>4.케미컴인 여자중에서 가장 변녀같은 사람은?
>아련이..?ㅋ아련아 고마워.ㅠㅋㅋ
>5.이제까지 선배들한테 많이 얻어먹었는지 ? 몇번이나?
>  가장 잘 쏘는 사람은? 제일 얻어먹기 힘들것 같은 사람은?
>몇번 얻어먹었는진 잘 모르겠음.;;
경호오빠...ㅋㅋ 막 피해다니시면서 안 사주실 것 같은...ㅋㅋ
14th 조세희   2005-04-19 08:16:38 IP :   
오오오오~~ 내이름 나와써어~~ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
14th 조세희   2005-04-19 08:16:44 IP :   
감격 감격~~ ㅋㅋ
석원   2005-04-19 20:47:54 IP :   
ㅋㅋㅋㅋ 애들아 세희형 많이 써드려~~ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
14th 조세희   2005-04-19 22:03:14 IP :   
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
jin-ho   2005-04-20 08:26:39 IP :  
형이 나올 학번은 아닌데;;;ㅋㅋㅋ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5972    [re] 늦어서 죄송합니단ㅠ_ㅠ♥♥♥♥♥  [3] 2011/05/14 364
5971    [re] 바다랏요  [7] 2008/05/15 430
5970    [re] 이정도 해 ㅋ  [4] 2006/06/15 336
5969    [re] !  [1] 2005/04/24 352
5968    [re] !!!!!!!!!!!!공격!!!!!!!!!!!!   2013/05/17 362
5967    [re] !!2라운드~  [3] 2009/04/28 344
5966    [re] 왤케 많어;  [3] 2005/04/24 312
5965    [re] 즞응흫  [7] 2012/04/30 376
5964    [re] >_<  [12] 2012/05/31 314
5963    [re] (세진이추가!일부러 뺀건아니었어!문젤 잘 안읽어서!^^;세진아~먄!))  [9] 2002/04/21 611
5962    [re] ***************   2002/07/30 374
5961    [re] ****************  [4] 2003/05/31 369
5960    [re] -----------------------시작----------------------------  [1] 2010/04/18 388
5959    [re] ----------------시작-------------------  [11] 2010/04/13 485
5958    [re] ..   2005/04/20 314
5957    [re] ..  [1] 2005/07/03 439
5956    [re] ...  [7] 2007/05/04 400
5955    [re] ...  [2] 2009/11/13 472
5954    [re] ...  [2] 2009/11/15 472
5953    [re] ...  [1] 2009/11/15 401
5952    [re] ...  [1] 2009/11/16 417
5951    [re] ...  [1] 2009/11/16 439
5950    [re] ...  [1] 2017/04/18 126
5949    [re] ....  [3] 2009/11/12 472
5948    [re] ....  [1] 2009/11/16 398
5947    [re] ....  [1] 2009/11/16 432
   [re] .....  [5] 2005/04/18 343
5945    [re] .....  [8] 2009/11/15 568
5944    [re] ...........  [4] 2004/04/20 860
5943    [re] ..............  [1] 2002/05/20 325
5942    [re] ..............................................   2003/05/21 346
5941    [re] .....미완성 ㅋㅋㅋ   2009/11/19 528
5940    [re] ....승언아.......?  [1] 2013/04/10 308
5939    [re] 0주  [2] 2018/03/29 186
5938    [re] 1  [2] 2005/04/15 382
5937    [re] 1  [5] 2005/07/21 332
5936    [re] 1   2008/08/17 276
5935    [re] 1  [9] 2012/05/23 335
5934    [re] 1  [6] 2018/05/09 165
5933    [re] 1 라운드 댕댕댕  [5] 2008/07/20 331
5932    [re] 1000개 가즈아  [1] 2018/04/01 123
5931    [re] 1000문ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ   2014/05/23 214
5930    [re] 100문 100답  [3] 2013/04/11 343
5929    [re] 100문 100답 하고마는...... ㅡ_ㅡ;; 읽기나할려나 쩝   2002/08/29 361
5928    [re] 100문 100답~예~~  [4] 2004/07/30 389
5927    [re] 100문 100답은 식상하지?? 그래서 준비했어... :$  [6] 2005/01/31 466
5926    [re] 100문100답  [8] 2011/08/12 394
5925    [re] 100문100답...먄...  [8] 2010/05/17 411
5924    [re] 100문100답~!~~~~~회탐  [6] 2014/04/10 403
5923    [re] 100문ㅋㅋㅋ  [3] 2013/05/10 325
[1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by