Who Am I?


6222.   6125
[re] 1
추천 : 23 이름 : ****** 작성일 : 2008-08-17 15:50:29 조회수 : 275

>1) 20기 여자들 중에 자신의 이상형이 있나? (있으면.. 이니셜이라도..ㅋㅋㅋ)
>없당 ㅋㅋ
>2) 아님.. 더 윗기 선배들중에 있나?
>없당 ㅋㅋ
>3) 아님... 동기들중에...있나?? ㅋㅋ
>없당 ㅋㅋ
>4) 동기 들 중에 나중에 결혼해서 가장 잘 남편, 아내 한테 잘 할 것 같은 사람은?(한명씩)
>남자; 종우형 승현이           여자; 수지누나 유선이
>
>5) 왠지 학창시절 때 한가닥 했을 것 같은 사람은?! (20기, 21기 다 남녀 각각한명씩)
>정근이형 진호 혜선이누나 선영이
>6) 이성들 사이에서 가장 인기가 많을 것 같은사람은?! (위와 같음 ㅋㅋ)
>이거 앞에서 한듯함
>7) 케미컴에서 엠티를 간다면.... 어디로 가고 싶은가?!
>아무데나 상관없는거 같당...
>8) 내년에 케미컴 22기를 뽑고나서.. 여자 후배중에 너를 좋아한다고 고백했다면.. 어떻게 할것인가?!
>가능성이 없어보인당 ㅋㅋㅋ
>9) 반대로.. 후배들중에.. 너가 정말 맘에 들은 사람이 있다면.. 어떻게 할것인가??ㅋㅋ
>있더라두 하지 않을것 같당 ㅋㅋㅋ
  어색해 지기 싫어서...ㅋㅋㅋㅋ
>10) 솔직히 지금 케미컴 사람들 중에 맘에 들어서 데쉬하고 싶은 사람이 있는가?
>없당 ㅋㅋㅋ
>11) 회탐에 올려진 질문들에 대답하면서 어떤 기분이 드는가?! ㅋㅋ
영진이형이 회탐에 대해서 생각하는거랑 같당 ㅋㅋㅋ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5972    [re] 늦어서 죄송합니단ㅠ_ㅠ♥♥♥♥♥  [3] 2011/05/14 361
5971    [re] 바다랏요  [7] 2008/05/15 428
5970    [re] 이정도 해 ㅋ  [4] 2006/06/15 334
5969    [re] !  [1] 2005/04/24 347
5968    [re] !!!!!!!!!!!!공격!!!!!!!!!!!!   2013/05/17 360
5967    [re] !!2라운드~  [3] 2009/04/28 341
5966    [re] 왤케 많어;  [3] 2005/04/24 309
5965    [re] 즞응흫  [7] 2012/04/30 374
5964    [re] >_<  [12] 2012/05/31 309
5963    [re] (세진이추가!일부러 뺀건아니었어!문젤 잘 안읽어서!^^;세진아~먄!))  [9] 2002/04/21 606
5962    [re] ***************   2002/07/30 370
5961    [re] ****************  [4] 2003/05/31 367
5960    [re] -----------------------시작----------------------------  [1] 2010/04/18 386
5959    [re] ----------------시작-------------------  [11] 2010/04/13 481
5958    [re] ..   2005/04/20 313
5957    [re] ..  [1] 2005/07/03 437
5956    [re] ...  [7] 2007/05/04 398
5955    [re] ...  [2] 2009/11/13 470
5954    [re] ...  [2] 2009/11/15 469
5953    [re] ...  [1] 2009/11/15 399
5952    [re] ...  [1] 2009/11/16 412
5951    [re] ...  [1] 2009/11/16 435
5950    [re] ...  [1] 2017/04/18 121
5949    [re] ....  [3] 2009/11/12 471
5948    [re] ....  [1] 2009/11/16 397
5947    [re] ....  [1] 2009/11/16 430
5946    [re] .....  [5] 2005/04/18 342
5945    [re] .....  [8] 2009/11/15 566
5944    [re] ...........  [4] 2004/04/20 856
5943    [re] ..............  [1] 2002/05/20 324
5942    [re] ..............................................   2003/05/21 343
5941    [re] .....미완성 ㅋㅋㅋ   2009/11/19 524
5940    [re] ....승언아.......?  [1] 2013/04/10 307
5939    [re] 0주  [2] 2018/03/29 179
5938    [re] 1  [2] 2005/04/15 381
5937    [re] 1  [5] 2005/07/21 332
   [re] 1   2008/08/17 275
5935    [re] 1  [9] 2012/05/23 334
5934    [re] 1  [6] 2018/05/09 156
5933    [re] 1 라운드 댕댕댕  [5] 2008/07/20 329
5932    [re] 1000개 가즈아  [1] 2018/04/01 115
5931    [re] 1000문ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ   2014/05/23 213
5930    [re] 100문 100답  [3] 2013/04/11 342
5929    [re] 100문 100답 하고마는...... ㅡ_ㅡ;; 읽기나할려나 쩝   2002/08/29 356
5928    [re] 100문 100답~예~~  [4] 2004/07/30 387
5927    [re] 100문 100답은 식상하지?? 그래서 준비했어... :$  [6] 2005/01/31 466
5926    [re] 100문100답  [8] 2011/08/12 393
5925    [re] 100문100답...먄...  [8] 2010/05/17 409
5924    [re] 100문100답~!~~~~~회탐  [6] 2014/04/10 402
5923    [re] 100문ㅋㅋㅋ  [3] 2013/05/10 322
[1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by