Who Am I?


6222.   6125
[re] 이정도 해 ㅋ
추천 : 18 이름 : ****** 작성일 : 2006-06-15 12:55:01 조회수 : 334

>케미컴은 너에게 있어서 어떤 존재야?
>또다른대학생활

>케미컴의 킹카는?
>내짝동엽이ㅋㅋ

>케미컴의 퀸카는?
>나ㅋㅋ덜덜;;

>케미컴에서 제일 쪼잔할꺼같은 사람은?
>철완오빠?ㅋ

>케미컴에서 제일 무식할꺼같은 사람은?
>미농?ㅋㅋ

>케미컴에서 제일 자세히 알고 싶은 사람은?
>동규//정체를알수없다

>케미컴에서 가장 안씻을꺼같은 사람은?
>재현오빠? //그냥왠지ㅠ

>케미컴에서 가장 공부 못할꺼같은 사람은?
>철완오빠?ㅋㅋ못하는게아니라안하신다고

>케미컴에서 가장 똑똑할꺼같은 사람은?
>상곤오빠

>케미컴에서 가장 웃긴 사람은?
>동규랑ㅋㅋ정진언니ㅋㅋ

>케미컴에서 가장 무서운 사람은?
>동규? 그냥무섭다ㅋ

>케미컴에서(18,19기) 가장 먼저 결혼할것같은 사람은?
>정진언니ㅋㅋ

>케미컴에서(18,19기) 가장 오래 노처녀(총각)으로 남을것같은 사람은?
>미농,재현오빠ㅋㅋ그냥왠지

>케미컴에서 가장 욕 잘할것 같은 사람은?
>우정오빠.....?ㅋ

>케미컴에서 가장 술 잘 마실것같은 사람은?
>동엽이//에이스라며ㅋㅋ

>케미컴에서 가장 효자(녀)인 사람은?
>정은언니? ㅋㅋ왠지

>케미컴에게 가장 필요한 것?
>단합?ㅋㅋ
>동기사랑,선배사랑,후배사랑(지금도충분하지만..ㅋ)

아싸   2006-06-15 17:45:02 IP :  
경기도 지고 안씻고 노총각에 머해야하는건지.
저도요   2006-06-15 17:50:50 IP :  
윗님과 비슷해요
김멀더   2006-06-17 00:10:25 IP :  
ㅜㅜ 오동엽 ;;;;;;;;;;흐흑
302   2006-06-17 17:31:14 IP :  
꼭 난 좋은거만 써준다니깐~ ㅋ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5972    [re] 늦어서 죄송합니단ㅠ_ㅠ♥♥♥♥♥  [3] 2011/05/14 361
5971    [re] 바다랏요  [7] 2008/05/15 428
   [re] 이정도 해 ㅋ  [4] 2006/06/15 334
5969    [re] !  [1] 2005/04/24 347
5968    [re] !!!!!!!!!!!!공격!!!!!!!!!!!!   2013/05/17 360
5967    [re] !!2라운드~  [3] 2009/04/28 341
5966    [re] 왤케 많어;  [3] 2005/04/24 309
5965    [re] 즞응흫  [7] 2012/04/30 374
5964    [re] >_<  [12] 2012/05/31 309
5963    [re] (세진이추가!일부러 뺀건아니었어!문젤 잘 안읽어서!^^;세진아~먄!))  [9] 2002/04/21 606
5962    [re] ***************   2002/07/30 370
5961    [re] ****************  [4] 2003/05/31 367
5960    [re] -----------------------시작----------------------------  [1] 2010/04/18 386
5959    [re] ----------------시작-------------------  [11] 2010/04/13 481
5958    [re] ..   2005/04/20 313
5957    [re] ..  [1] 2005/07/03 438
5956    [re] ...  [7] 2007/05/04 398
5955    [re] ...  [2] 2009/11/13 470
5954    [re] ...  [2] 2009/11/15 469
5953    [re] ...  [1] 2009/11/15 399
5952    [re] ...  [1] 2009/11/16 412
5951    [re] ...  [1] 2009/11/16 435
5950    [re] ...  [1] 2017/04/18 121
5949    [re] ....  [3] 2009/11/12 471
5948    [re] ....  [1] 2009/11/16 397
5947    [re] ....  [1] 2009/11/16 430
5946    [re] .....  [5] 2005/04/18 342
5945    [re] .....  [8] 2009/11/15 566
5944    [re] ...........  [4] 2004/04/20 857
5943    [re] ..............  [1] 2002/05/20 324
5942    [re] ..............................................   2003/05/21 343
5941    [re] .....미완성 ㅋㅋㅋ   2009/11/19 524
5940    [re] ....승언아.......?  [1] 2013/04/10 307
5939    [re] 0주  [2] 2018/03/29 179
5938    [re] 1  [2] 2005/04/15 381
5937    [re] 1  [5] 2005/07/21 332
5936    [re] 1   2008/08/17 276
5935    [re] 1  [9] 2012/05/23 334
5934    [re] 1  [6] 2018/05/09 156
5933    [re] 1 라운드 댕댕댕  [5] 2008/07/20 330
5932    [re] 1000개 가즈아  [1] 2018/04/01 115
5931    [re] 1000문ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ   2014/05/23 213
5930    [re] 100문 100답  [3] 2013/04/11 342
5929    [re] 100문 100답 하고마는...... ㅡ_ㅡ;; 읽기나할려나 쩝   2002/08/29 357
5928    [re] 100문 100답~예~~  [4] 2004/07/30 387
5927    [re] 100문 100답은 식상하지?? 그래서 준비했어... :$  [6] 2005/01/31 466
5926    [re] 100문100답  [8] 2011/08/12 393
5925    [re] 100문100답...먄...  [8] 2010/05/17 409
5924    [re] 100문100답~!~~~~~회탐  [6] 2014/04/10 402
5923    [re] 100문ㅋㅋㅋ  [3] 2013/05/10 323
[1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by