Who Am I?


6222.   123125
[re] 진짜 이거 옛날부터 무지무지 궁금했던건데말야~....
추천 : 119 이름 : ****** 작성일 : 2002-04-24 09:19:41 조회수 : 539

>진호야~~진짜...대답 꼬옥~해줘야해~!!응??^^*
>
>있자나~....
>
>쓰레기를 싣고 가는차를 쓰레기차라고 불르지...그치?
>
>글구...똥 싣구 가는건 똥차라구 불르지....
>
>근데...왜.............
>
>
>소방차는 물 싣구 가는데...불자동차라구 부르는거야?ㅡ_ㅡa????


--->  그건 말이지...
         쓰레기차인 이유는 쓰레기를 담아서가 아니구 쓰레기를 헤치워서이구..
         똥차도 똥을 담아서가 아니구 똥을 헤치워서이니깐..
         소방차두 불을 헤치우니 불자동차인거야...
쫀지   2002-04-24 23:15:04 IP :   
역시..똑똑한 진호~ㅎㅎㅎ내가 5년동안 연구한걸 단박에 풀어주다니~~ㅋㅋㅋ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
122  하고 싶은 말 다써!!!   2002/04/24 519
121    [re] 진욱아빨리인평 ㄱㄱ  [10] 2010/04/09 519
120    [re] 이유도 고고고  [4] 2007/06/02 524
119    [re] 영듀얌  [42] 2010/04/15 524
118    [re] 두둥~ 인평을 해 주세요.  [1] 2004/04/09 525
117  빨리 인평하고 넘기세요  [3] 2007/06/05 526
116    [re] 이들중  [5] 2008/06/13 526
115    [re] 즐거운회탐~~~~빠라바라밤 빠라바라밤 빠밤빠빰빰빠 ~~  [4] 2005/04/25 527
114    [re] 2008년을 마무리하면서...  [2] 2008/12/11 527
113    [re] .....미완성 ㅋㅋㅋ   2009/11/19 528
112  궁그메....   2002/04/18 530
111    [re] 사랑스러운신예  [13] 2010/11/05 530
110    [re] ㅋㅋ  [1] 2004/04/07 531
109  회탐하자.. 응?  [4] 2004/11/14 531
108    [re] 안녕?  [5] 2009/04/10 532
107    [re] ^^  [3] 2009/12/16 532
106    [re] 우와  [12] 2011/04/19 532
105  철원아 너때매 회탐이 죽었어 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ   2010/08/13 533
104  제2탄 만도라인^^뚜뚱~~  [1] 2002/05/10 534
103    [re] 이것두 피하기 힘들지...^^  [98] 2003/03/31 535
102    [re] 회타미ㅋㅋㅋ  [9] 2011/04/07 535
101  누가 됐든지간에 미루지 말고 어서 회탐 시작합시다^^  [1] 2002/04/17 536
100  정녕 너의 소원이라면...   2002/04/18 536
99  ㅋㄷㅋㄷㅋㄷ   2003/08/17 536
98    [re] 이런거물어보ㅏ도되나.?ㅋ   2004/04/13 537
97    [re] 인평이에요@_@;;ㅋㅋㅋ  [9] 2008/06/18 538
   [re] 진짜 이거 옛날부터 무지무지 궁금했던건데말야~....  [1] 2002/04/24 539
95  천문천답 대답_2  [2] 2005/02/05 541
94    [re] 21기는 답변을 달으시오~!냉큼!ㅋㅋㅋㅋㅋ  [4] 2008/11/18 541
93  회탐6^^   2009/05/17 542
92    [re] 교령아 생일축하해^^*  [12] 2010/04/22 542
91  홍지선??????????????????????????????????  [14] 2005/09/03 543
90  인평이에요~~~  [5] 2009/11/25 543
89    [re] 단골문제 나갑니당~ㅎㅎ  [19] 2007/04/24 544
88    [re] 빨리빨리  [16] 2010/04/02 545
87  회탐끝 인평시작!  [14] 2011/04/03 546
86  회탐 첫번째 주인공!!!!!! ★조 은 지★   2002/04/18 548
85    [re] 진욱아 ㅃㅃ~  [24] 2010/04/06 548
84    [re] 이순간을기다렸다  [34] 2007/04/13 555
83  심심해어제컴퓨터를10시간해서이제할것도없어  [1] 2009/11/06 555
82    [re] 출연자 섭외 합니다!  [1] 2002/04/25 557
81  좀힘들라나   2010/09/13 557
80    [re] 21기는 답변을 달으시오~!냉큼!ㅋㅋㅋㅋㅋ  [3] 2008/11/18 558
79    [re] ㅋㅋㅋㅋ  [2] 2005/10/23 561
78  명랑소녀보니?   2002/04/18 562
77    [re] 아련~2차전해야징?  [10] 2005/05/05 562
76    [re] 가볍게 내가 시작해줄께^^  [86] 2004/04/08 563
75  2월 9일... 오늘 한국 vs 쿠웨이트 전...  [3] 2005/02/09 564
74    [re] .....  [8] 2009/11/15 568
73  인평  [12] 2010/06/09 568
[1]..[121][122] 123 [124][125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by