Who Am I?


6222.   12125
[re] 질문있어요~
추천 : 41 이름 : ****** 작성일 : 2002-08-29 01:09:04 조회수 : 306
이거 앞에사람도 있엇던거가튼뎅 ㅡ_ㅡa 어째든 쓴다

>1. 자신이 케미컴 내에서 연결해 주고 싶은 커플은?

        정은이랑 진호 .. 갑자기 그냥 떠오르네..
        은희랑 동훈이 ..-_-a
>
>2. 앞으로 몇달이내에 서로 사귈꺼 같단 의심드는 인물들은?
      
       음~ 요새 얼굴들 본지가 오래되서..연석이랑 그의 사냥감 누군가..
>
>3. 윗기 선배들중 알게모르게 서로 사귄적 었을거 같은 사람은?

     주희언니랑 혁래오빠 ㅡ_ㅡ;; 걍 생각나씀
>
이번기회에   2002-08-29 02:01:47 IP :  
박양과 한군을..밀어줍시다아~ㅋㅋㅋ
하하핫..   2002-08-29 02:06:28 IP :  
아니..지금..누구 혼사길막을려구!!=_=;;너 은지지?ㅋㅋㅋ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5672    [re] 질문!  [1] 2002/07/31 268
5671  다시한번~   2002/07/27 261
5670    [re] 다시한번~  [1] 2002/07/31 266
5669  ***************   2002/07/30 364
5668    [re] ***************   2002/07/30 365
5667  인평~~~안해???(냉도망)   2002/07/31 327
5666    [re]   2002/07/31 335
5665  고박사는 좋겠네..ㅋㅋ  [3] 2002/08/01 288
5664  이제는.......  [2] 2002/08/03 278
5663  담주자를 "15기 남아 기장 김상준"님으로 결정했습니다^^   2002/08/05 369
5662  뻔한거지~~  [1] 2002/08/05 331
5661  질문임당...   2002/08/06 291
5660    [re] 질문임당...   2002/08/07 316
5659  질문..   2002/08/07 279
5658    [re] 질문..   2002/08/08 332
5657  해보시징~~!!   2002/08/08 408
5656    [re] 해보시징~~!!   2002/08/08 299
5655  음..   2002/08/08 331
5654    [re] 음..   2002/08/11 301
5653  우리 기장님~~~~~~~!!!   2002/08/08 217
5652    [re] 우리 기장님~~~~~~~!!!  [5] 2002/08/11 241
5651  요것두 해주라~   2002/08/08 335
5650    [re] 요것두 해주라~  [2] 2002/08/11 266
5649  상준뛰~   2002/08/08 241
5648    [re] 상준뛰~   2002/08/12 277
5647  답해주~   2002/08/11 344
5646    [re] 답해주~  [1] 2002/08/12 290
5645  느흐흐흐흐흐흐흐~   2002/08/11 306
5644    [re] 느흐흐흐흐흐흐흐~   2002/08/18 369
5643  자~~ 아주 쉬운 질문..그림보구 해주세요   2002/08/11 318
5642    [re] 자~~ 아주 쉬운 질문..그림보구 해주세요   2002/08/18 307
5641  상준이 질문많넹..이것두 혀..ㅋㅋ   2002/08/13 245
5640    [re] 상준이 질문많넹..이것두 혀..ㅋㅋ   2002/08/18 322
5639  인평 들어간다...  [3] 2002/08/14 308
5638  난 그만 끝내야 되지 않겠슈  [5] 2002/08/25 259
5637  다음주자.....   2002/08/26 289
5636    [re]야 이건 15기만하는거야 ㅡ_ㅡ;;;   2002/08/29 351
5635  100문 100답   2002/08/27 282
5634    [re] 100문 100답 하고마는...... ㅡ_ㅡ;; 읽기나할려나 쩝   2002/08/29 355
5633  질문있어요~   2002/08/27 285
   [re] 질문있어요~  [2] 2002/08/29 306
5631  대답 안하믄 알쥐? -_ㅡ+   2002/08/27 258
5630    [re] 대답 안하믄 알쥐? -_ㅡ+  [1] 2002/08/29 319
5629  바로 이사람!   2002/08/27 289
5628    [re] 바로 이사람!   2002/08/29 296
5627  아직 멀었어   2002/08/27 201
5626    [re] 아직 멀었어  [1] 2002/08/29 306
5625  캐스팅 신드롬   2002/08/27 388
5624    [re] 캐스팅 신드롬  [2] 2002/08/29 276
5623  "오늘은!" 이걸로 마지막   2002/08/27 312
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by