Who Am I?


6222.   108125
[re] 고박답이늦네?
추천 : 46 이름 : ****** 작성일 : 2002-07-24 21:11:15 조회수 : 275

>첫키쑤 했던 상황을 육하원칙에 의해 상세히 서술하라!
>
>벌이다.....ㅋㅋㅋ
>

>언제 어디서 어느 누구와도 키스를 해본적이 없어서,,, 답하기가 그런데,,,
  누가 이렇게 사람 염장 지르는 겨???
  
  질문한 사람 벌로...자신의 경험에 비추어 봤을때 언제 어디서 어떻게,,, 글고
  분위기는 어떻게 잡는지 상세하게 가르쳐 줬음하는데,,, 나도 대비해야지^^*
  
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
872    [re] 고종수가 내는 첫번째 문제  [4] 2006/06/18 404
871    [re] 고박사 마음에 들게..   2002/07/24 289
   [re] 고박답이늦네?   2002/07/24 275
869    [re] 고기수선배님가튼성래닌ㅁ  [4] 2011/05/22 390
868    [re] 고기먹고싶다  [5] 2013/04/13 291
867    [re] 고고싱이야 참신한 질문들  [4] 2009/04/03 322
866    [re] 고고싱~  [1] 2008/05/30 381
865    [re] 고고싱  [6] 2007/04/24 379
864    [re] 고고싱  [12] 2008/04/10 397
863    [re] 고고싱  [2] 2008/04/26 359
862    [re] 고고싱  [9] 2008/06/08 439
861    [re] 고고싱  [4] 2009/04/24 400
860    [re] 고고싱  [9] 2010/11/01 432
859    [re] 고고띵~  [4] 2009/05/12 455
858    [re] 고고고바쁘다바빠  [7] 2009/04/12 415
857    [re] 고고고고고고고  [9] 2008/04/16 434
856    [re] 고고고고고고고  [2] 2008/06/08 412
855    [re] 고고고고고   2007/06/02 457
854    [re] 고고고고고  [2] 2008/04/10 403
853    [re] 고고고고고  [10] 2008/04/15 503
852    [re] 고고고고고  [5] 2008/04/26 382
851    [re] 고고고고고  [3] 2009/04/14 431
850    [re] 고고고고  [10] 2008/04/17 400
849    [re] 고고고고  [12] 2008/05/20 435
848    [re] 고고고♥  [4] 2009/05/02 476
847    [re] 고고고  [2] 2008/05/30 380
846    [re] 고고고   2011/07/25 406
845    [re] 고고쓍~  [10] 2011/03/29 482
844    [re] 고고!!  [2] 2005/05/13 290
843    [re] 고고  [2] 2006/07/02 312
842    [re] 고고   2007/05/17 334
841    [re] 고고  [4] 2010/04/05 394
840    [re] 계획서 제출 바람!  [9] 2002/06/10 1077
839    [re] 경은아..미안♥  [7] 2010/05/24 384
838    [re] 경으니경으니  [5] 2010/05/24 395
837    [re] 경으니경으니  [10] 2010/05/24 457
836    [re] 경으니경으니  [7] 2010/05/24 404
835    [re] 경원아 미안~~~**  [3] 2003/04/10 311
834    [re] 경세의 질문  [3] 2009/06/01 320
833    [re] 경세얌  [7] 2009/06/12 412
832    [re] 경세야 다시 고고   2009/06/01 306
831    [re] 경상북도 영주시   2018/03/29 174
830    [re] 결혼추카드려효  [1] 2009/05/08 414
829    [re] 결승전~   2007/05/19 300
828    [re] 결승전???  [3] 2009/04/07 347
827    [re] 결과!!!   2002/05/05 422
826    [re] 건호를 위한 질문2  [5] 2008/05/02 358
825    [re] 건형이  [1] 2013/05/26 369
824    [re] 건형오빠  [2] 2013/05/26 373
823    [re] 건형   2013/05/26 280
[1]..[106][107] 108 [109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by