Who Am I?


6222.   8125
[re] 5글자로 말하는
추천 : 4 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-07 13:11:22 조회수 : 143

>5글자로말해요문답
>
>1. 키는몇센치? :  178
>
>2. 몸무게는요? :75
>3. 취미는뭐야? :  c축구야구
>
>4. 잠은몇시간? :6
>5. 성격은어때? :소심
>
>6. 친구는몇명? :없음
>7. 주말엔뭐해? :없음
>
>8. 공부는잘해? :놉
>
>9. 목표대학은? :버클리음대
>
>10.니꿈은뭐야? :없어
>11.애인은있어? :없어
>
>12.14일엔뭐해? :계획없어
>13.올해계획은? : 점수잘따자
>
>14.모하고싶은데? :없어놀고싶어
>15.최신곡알아? :엉엉
>
>16.니18번곡은? :널사랑하지않아
>
>17.키스해봤어? :놉
>
>18.첫키스언제? :
>없
>19.기분어땠어? :
>없
>20.첫사랑누구? :
>...
>21.결혼은언제? :
>30초
>22.자식은몇명? :
>2
>23.극장은몇번? :몰랑
>24.감동한영화? :
>기억이안낭
>25.지금행복해? :응
>26.지금소원은? :없어
>27.인기는많아? :없어
>
>28.돈많음뭐해? :막써
>
>29.잠버릇뭐야? :없어
>
>30.별명은뭐야? :우엉
>
>31.무슨꽃조아? :해바라기
>
>32.잘먹는음식? :암거나
>
>33.주량은얼마? :1병
>34.생일은언제? :3월9일
>
>35.선물사줄까? :
>엉
>36.춤은잘추나? :놉
>37.나의장점은? :없어
>
>38.나의단점은? :장점이없는게단점
>
>39.누구존경해? :즐라탄
>40.좌우명뭐야? :후회하지말자
>
>41.첫사랑언제? :중2
>
>42.태몽이머야? :복숭아
>43.무슨색조아? :검정색
>
>44.죽고싶을땐? :혼자있어
>
>45.또하라면은 싸우실래요?
>46.지금기분은? :하..
>47.이상형은여? :귀여운사람
>
>48.머리길이는? :??
>
>49.누구조아해 슬기 한지민
>50.마지막할말? :살려주세요..
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5872    [re] 2라운드  [2] 2008/08/16 401
5871    [re] 2라운드  [6] 2010/05/24 395
5870    [re] 2라운드 댕댕댕   2009/04/14 323
5869    [re] 2라운드~~  [3] 2009/04/05 366
5868    [re] 2라운드고고  [5] 2009/05/02 451
5867    [re] 2번  [6] 2013/04/10 353
5866    [re] 2차 ㄱㄱ  [6] 2006/06/06 306
5865    [re] 2차 전이야 ^^ ㅎㅎ  [3] 2007/04/22 377
5864    [re] 2차전  [2] 2006/06/09 384
5863    [re] 2차전  [4] 2006/07/04 337
5862    [re] 2차전 두둥!  [7] 2005/12/12 387
5861    [re] 2차전~  [3] 2008/04/05 331
5860    [re] 2차전을 갖겠다.  [5] 2005/05/17 402
5859    [re] 2차전이 있겠습니다  [3] 2005/04/20 357
5858    [re] 2차전이다 ㅋㅋㅋ   2007/05/18 310
5857    [re] 2차전이다~!!!!  [3] 2007/05/09 335
5856    [re] 2차전인거다  [1] 2007/05/03 318
5855    [re] 2차전임  [1] 2006/09/12 398
5854    [re] 3  [3] 2005/07/21 418
5853    [re] 3  [2] 2012/05/24 356
5852    [re] 300기가 기대할께  [8] 2012/05/26 338
5851    [re] 342  [4] 2005/05/31 406
5850    [re] 3번  [8] 2013/04/09 378
5849    [re] 3차전인거다~!  [5] 2007/05/04 404
5848    [re] 3행시   2015/04/11 182
5847    [re] 4  [2] 2005/07/21 366
5846    [re] 4  [7] 2012/05/24 355
5845    [re] 4024020402402  [1] 2018/05/08 144
5844    [re] 444   2016/06/09 197
5843    [re] 444   2017/04/12 173
5842    [re] 445~,,세정미안,,수고링,,,   2018/05/03 167
5841    [re] 4강진출 보우너스 질문!   2002/06/23 393
5840    [re] 4번  [2] 2013/04/09 354
5839    [re] 4번째...  [2] 2004/06/28 326
5838    [re] 5  [4] 2005/07/21 417
5837    [re] 5   2008/08/17 336
5836    [re] 5  [1] 2012/05/24 355
5835    [re] 5564   2018/04/07 128
5834    [re] 56  [2] 2018/05/08 191
   [re] 5글자로 말하는   2018/04/07 143
5832    [re] 5번  [2] 2013/04/09 368
5831    [re] 5번째...오늘은 여기 까지만 하도록 하지...   2004/06/28 323
5830    [re] 8   2008/08/17 351
5829    [re] 82 82 82 82  [5] 2011/04/19 480
5828    [re] 8282  [3] 2012/03/29 361
5827    [re] ;.*.;지금은 연애중;.*.;   2002/06/04 406
5826    [re] ;.*.;캐스팅 바람 다시 불어오다!:.*.:  [5] 2002/06/02 378
5825    [re] ;; 의중이 질문에서 퍼왔어;;  [6] 2005/04/18 437
5824    [re] =.=   2007/05/22 387
5823    [re] a  [1] 2002/06/20 369
[1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by