Who Am I?


6222.   8125
[re] ;; 의중이 질문에서 퍼왔어;;
추천 : 48 이름 : ****** 작성일 : 2005-04-18 18:34:59 조회수 : 435

>17.18 남여한명씩쓸것.(단, 본인은 제외할것!!!!!!!)
>
>
>1.생각이 가장 많을것 같은아이.
>석원  천희  성일  아련
>2.이해심이 가장 많을것 같은아이.
>준혁  현민  철완  아련
>3.생각이 가장 없을것 같은아이.
>석원  아현  상곤  나
>4.이해심이 가장 없을것 같으아이.
>원식  정민  성일  나
>5.이중인격자인것 같은아이.
>병모  하람  의중  나
>6.가장 돈을 많이 들고 다닐것 같은아이
>준혁 수인  종욱 상리
>7.무둑둑한아이
>종원  하람 완호 상리
>8.마지막으로 케미컴내에 정말!! 이사람은 아니다 싶은사람은?
>그런 사람 없는데.
>
박상곤   2005-04-18 20:20:30 IP :   
야 사람 한명씩 다 돌려가면서 썻냐 -_-
안아련   2005-04-18 20:39:24 IP :   
아냐.. 상곤아... 너무 부정하려하지말어..ㅋㅋ
이수연   2005-04-18 21:49:42 IP :   
아닌데-_-;;왜 또 불만이니;;;;;;;ㅠㅠ
윤하람   2005-04-18 23:26:54 IP :   
수연아..너까지;;;;;orz나 무둑둑해??무둑둑이 뭐야?-_-;;;
석원   2005-04-19 00:22:45 IP :   
난 생각이 가장 많고, 가장 없는 아이랍니다... 벌써 2관왕.. -_-;;; 무슨뜻이야..;
의중   2005-04-19 16:53:46 IP :  
ㅋㅋㅋ 내가 이중인격? ㅋㅋㅋ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5872    [re] 2라운드  [2] 2008/08/16 400
5871    [re] 2라운드  [6] 2010/05/24 393
5870    [re] 2라운드 댕댕댕   2009/04/14 322
5869    [re] 2라운드~~  [3] 2009/04/05 364
5868    [re] 2라운드고고  [5] 2009/05/02 447
5867    [re] 2번  [6] 2013/04/10 352
5866    [re] 2차 ㄱㄱ  [6] 2006/06/06 304
5865    [re] 2차 전이야 ^^ ㅎㅎ  [3] 2007/04/22 375
5864    [re] 2차전  [2] 2006/06/09 383
5863    [re] 2차전  [4] 2006/07/04 336
5862    [re] 2차전 두둥!  [7] 2005/12/12 386
5861    [re] 2차전~  [3] 2008/04/05 330
5860    [re] 2차전을 갖겠다.  [5] 2005/05/17 400
5859    [re] 2차전이 있겠습니다  [3] 2005/04/20 356
5858    [re] 2차전이다 ㅋㅋㅋ   2007/05/18 309
5857    [re] 2차전이다~!!!!  [3] 2007/05/09 333
5856    [re] 2차전인거다  [1] 2007/05/03 317
5855    [re] 2차전임  [1] 2006/09/12 396
5854    [re] 3  [3] 2005/07/21 415
5853    [re] 3  [2] 2012/05/24 354
5852    [re] 300기가 기대할께  [8] 2012/05/26 336
5851    [re] 342  [4] 2005/05/31 405
5850    [re] 3번  [8] 2013/04/09 377
5849    [re] 3차전인거다~!  [5] 2007/05/04 403
5848    [re] 3행시   2015/04/11 181
5847    [re] 4  [2] 2005/07/21 365
5846    [re] 4  [7] 2012/05/24 354
5845    [re] 4024020402402  [1] 2018/05/08 135
5844    [re] 444   2016/06/09 193
5843    [re] 444   2017/04/12 167
5842    [re] 445~,,세정미안,,수고링,,,   2018/05/03 156
5841    [re] 4강진출 보우너스 질문!   2002/06/23 390
5840    [re] 4번  [2] 2013/04/09 353
5839    [re] 4번째...  [2] 2004/06/28 325
5838    [re] 5  [4] 2005/07/21 414
5837    [re] 5   2008/08/17 334
5836    [re] 5  [1] 2012/05/24 354
5835    [re] 5564   2018/04/07 122
5834    [re] 56  [2] 2018/05/08 184
5833    [re] 5글자로 말하는   2018/04/07 135
5832    [re] 5번  [2] 2013/04/09 367
5831    [re] 5번째...오늘은 여기 까지만 하도록 하지...   2004/06/28 321
5830    [re] 8   2008/08/17 350
5829    [re] 82 82 82 82  [5] 2011/04/19 479
5828    [re] 8282  [3] 2012/03/29 359
5827    [re] ;.*.;지금은 연애중;.*.;   2002/06/04 401
5826    [re] ;.*.;캐스팅 바람 다시 불어오다!:.*.:  [5] 2002/06/02 372
   [re] ;; 의중이 질문에서 퍼왔어;;  [6] 2005/04/18 435
5824    [re] =.=   2007/05/22 385
5823    [re] a  [1] 2002/06/20 364
[1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by