Who Am I?


6222.   25125
[re] 상규야
추천 : 25 이름 : ****** 작성일 : 2014-05-01 01:11:53 조회수 : 199

>1.애인이안생기는이유가뭐라고생각하세요?
>
> ⑴,내성격이 파탄나서ㅠ.ㅠ
>
> ⑵,얼굴때문에-_-
>
> ⑶,아는여자가없다ㅠ,ㅠ*
>
> ⑷,내가너무완벽해서 날 부담스러워하더군.
>
> ⑸,기타(써주세요~)
>
>    2 3
>
>2.애인이생기면 꼭 하고싶은일이뭐에요?
>
> ⑴,손잡고 시내돌아다녀보기
>
> ⑵,여자친구가 자기전에 자장가불러주는거 듣기!
>
> ⑶,뜨게질해서 목도리짜주고싶다^^*
>
> ⑷,음식점가서 음식하나시켜서 둘이먹어보기~
>
> ⑸,기타(써주세요~)
>
>   1
>
>3.내애인은 대충 이랬으면좋겠다?
>
> ⑴,스타일이좋았으면..~
>
> ⑵,외모만예뻤으면..~
>
> ⑶,성격이대빵좋았으면..~
>
> ⑷,스타일.외모.성격모두다좋았으면..~
>
> ⑸,기타(써주세요~)
>
>   3
>
>4.애인이 생기면 누구에게 가장먼저알리고싶어요?
>
> ⑴,알리지않을꺼야!^-^
>
> ⑵,친구!
>
> ⑶,남자처럼 친하게지내는 여자친구~
>
> ⑷,부모님
>
> ⑸,기타(써주세요~)
>
>   1
>
>5.애인사이기전에 그여자와 무슨사이였길바래요?
>
> ⑴,친구사이.
>
> ⑵,모르는사이.
>
> ⑶,한번사겼던사이.
>
> ⑷,아는오빠동생사이.
>
> ⑸,기타(써주세요~)
>
>  1
>
>6.누가 먼저 고백했으면 좋겠어요?
>
> ⑴,그여자가^-^
>
> ⑵,내가~
>
> ⑶,상관없다=_=*
>
> ⑷,고백대신 자연스럽게~
>
> ⑸,기타(써주세요~)
>
> 3
>
>7.이때 꼭! 애인있었으면좋겠다ㅠ_ㅠ
>
> ⑴,커플모임이생겼을때=_=
>
> ⑵,내친구와친구애인을보고있을때
>
> ⑶,추울때~
>
> ⑷,아픈데챙겨주는사람없을때ㅠㅠ
>
> ⑸,기타(써주세요~)
>
>  4
>
>8.이때 애인없는게 더~ 편하다=_=
>
> ⑴,친구들이랑놀러갈때~
>
> ⑵,이미지상관없이 돌아다녀도괜찮을때.
>
> ⑶,=_=항상좋게보이려고 신경에신경을쓰는친구볼때.
>
> ⑷,전화세나온것땜에 혼나는친구볼때
>
> ⑸,기타(써주세요~)
>
>
>  1
>
>
>9.애인이생기면 꼭 불러보고싶은 애칭은~?
>
> ⑴,자기야~
>
> ⑵,여보~
>
> ⑶,애기야..
>
> ⑷,별명이나 이름~
>
> ⑸,기타(써주세요~)
>
>  4
>
>10.내미래의애인에게한마디!
>
> └>사랑해
>
>
>
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5022  가영아  [3] 2014/05/02 235
5021    [re] 가영아  [2] 2014/05/04 476
5020  회탐 힘들지?   2014/05/02 198
5019    [re] 회탐 힘들지?  [5] 2014/05/03 254
5018  송송송희말고송송송송가영   2014/05/01 171
5017    [re] 송송송희말고송송송송가영  [1] 2014/05/04 216
5016  빠바여신 송가영  [3] 2014/05/01 220
5015    [re] 빠바여신 송가영  [5] 2014/05/04 274
5014  고백  [4] 2014/05/01 255
5013  가 영 아 회 탐 하 자   2014/05/01 192
5012    [re] 가 영 아 회 탐 하 자  [3] 2014/05/02 271
5011  송가영 받아라앗><   2014/05/01 206
5010    [re] 송가영 받아라앗><   2014/05/03 238
5009  가영이   2014/05/01 164
5008    [re] 가영이  [2] 2014/05/03 231
5007  송가영의 백.문.백.답.   2014/05/01 193
5006    [re] 송가영의 백.문.백.답.  [6] 2014/05/02 500
5005  송.가.영.   2014/05/01 195
5004    [re] 송.가.영.  [2] 2014/05/04 202
5003  여어어어어어신 가영♡   2014/05/01 192
5002    [re] 여어어어어어신 가영♡  [1] 2014/05/03 202
5001  쏭가영 스타트!!   2014/05/01 178
5000    [re] 쏭가영 스타트!!   2014/05/01 209
4999  상규 인평이에요  [3] 2014/05/01 290
4998  안녕상규야?   2014/05/01 165
4997  류상규...이거 꼭 해줘...☆★  [8] 2014/04/30 296
4996    [re] 류상규...이거 꼭 해줘...☆★  [5] 2014/05/01 287
4995  이런여자 어때?   2014/04/30 180
4994    [re] 이런여자 어때?  [2] 2014/05/01 217
4993  상규야   2014/04/30 174
   [re] 상규야   2014/05/01 199
4991  쌍뀨   2014/04/30 180
4990    [re] 쌍뀨   2014/05/01 199
4989  ㅋㅋㅋㅋㅋ쌍뀨!!   2014/04/30 193
4988  상규에게 ~~~~~~란?   2014/04/30 177
4987    [re] 상규에게 ~~~~~~란?   2014/05/01 198
4986  사아아아앙뀨유우우  [2] 2014/04/30 200
4985    [re] 사아아아앙뀨유우우   2014/05/01 203
4984  베토벤 상뀨   2014/04/29 200
4983    [re] 베토벤 상뀨  [1] 2014/05/01 191
4982  물리왕 상뀨~~  [1] 2014/04/29 191
4981  ㅋㅁㅋㅋㅋ   2014/04/29 194
4980  마시는건 정말 참을수없어 누구든 맛을보면 이러케 상큐우~  [1] 2014/04/29 248
4979    [re] 마시는건 정말 참을수없어 누구든 맛을보면 이러케 상큐우~   2014/04/30 277
4978  상뀨뀨뀨   2014/04/29 192
4977  상규야아아아   2014/04/29 157
4976    [re] 상규야아아아   2014/04/30 219
4975  상뀨~~~^6^   2014/04/29 196
4974    [re] 상뀨~~~^6^   2014/05/01 210
4973  상규우우우우우   2014/04/29 201
[1]..[16][17][18][19][20][21][22][23][24] 25 [26][27][28][29][30]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by