Who Am I?


6222.   2125
[re] 5글자로 말하는
추천 : 4 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-07 13:11:22 조회수 : 134

>5글자로말해요문답
>
>1. 키는몇센치? :  178
>
>2. 몸무게는요? :75
>3. 취미는뭐야? :  c축구야구
>
>4. 잠은몇시간? :6
>5. 성격은어때? :소심
>
>6. 친구는몇명? :없음
>7. 주말엔뭐해? :없음
>
>8. 공부는잘해? :놉
>
>9. 목표대학은? :버클리음대
>
>10.니꿈은뭐야? :없어
>11.애인은있어? :없어
>
>12.14일엔뭐해? :계획없어
>13.올해계획은? : 점수잘따자
>
>14.모하고싶은데? :없어놀고싶어
>15.최신곡알아? :엉엉
>
>16.니18번곡은? :널사랑하지않아
>
>17.키스해봤어? :놉
>
>18.첫키스언제? :
>없
>19.기분어땠어? :
>없
>20.첫사랑누구? :
>...
>21.결혼은언제? :
>30초
>22.자식은몇명? :
>2
>23.극장은몇번? :몰랑
>24.감동한영화? :
>기억이안낭
>25.지금행복해? :응
>26.지금소원은? :없어
>27.인기는많아? :없어
>
>28.돈많음뭐해? :막써
>
>29.잠버릇뭐야? :없어
>
>30.별명은뭐야? :우엉
>
>31.무슨꽃조아? :해바라기
>
>32.잘먹는음식? :암거나
>
>33.주량은얼마? :1병
>34.생일은언제? :3월9일
>
>35.선물사줄까? :
>엉
>36.춤은잘추나? :놉
>37.나의장점은? :없어
>
>38.나의단점은? :장점이없는게단점
>
>39.누구존경해? :즐라탄
>40.좌우명뭐야? :후회하지말자
>
>41.첫사랑언제? :중2
>
>42.태몽이머야? :복숭아
>43.무슨색조아? :검정색
>
>44.죽고싶을땐? :혼자있어
>
>45.또하라면은 싸우실래요?
>46.지금기분은? :하..
>47.이상형은여? :귀여운사람
>
>48.머리길이는? :??
>
>49.누구조아해 슬기 한지민
>50.마지막할말? :살려주세요..
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
6172  구구단 세정이는 어딨지?  [2] 2018/05/02 86
6171    [re] 구구단 세정이는 어딨지?   2018/05/03 105
6170  하나라도 빼먹지 말기루기루기루~  [1] 2018/05/02 79
6169    [re] 하나라도 빼먹지 말기루기루기루~   2018/05/02 183
6168  술만먹지 말구,,   2018/05/02 72
6167    [re] 술만먹지 말구,,   2018/05/02 96
6166  중요하다.  [2] 2018/05/02 106
6165    [re] 중요하다.   2018/05/02 131
6164  효기효기 강효기~><  [1] 2018/05/02 74
6163    [re] 효기효기 강효기~><   2018/05/02 114
6162  빨리하거라  [1] 2018/05/02 67
6161    [re] 빨리하거라  [1] 2018/05/02 108
6160  수수 수업중,,   2018/05/02 65
6159    [re] 수수 수업중,,  [5] 2018/05/02 128
6158  버드 정,,,  [1] 2018/05/02 67
6157    [re] 버드 정,,,   2018/05/02 101
6156    [1] 2018/04/11 105
6155    [re] ㅎ   2018/05/02 100
6154  볼빨간세정이   2018/04/10 110
6153    [re] 볼빨간세정이   2018/05/02 112
6152  세 to the 정   2018/04/10 109
6151    [re] 세 to the 정   2018/05/02 100
6150  하이 세정   2018/04/10 124
6149    [re] 하이 세정   2018/05/02 98
6148  왜 글이 없어   2018/04/09 105
6147    [re] 왜 글이 없어   2018/04/10 125
6146  5글자로 말하는   2018/04/06 98
   [re] 5글자로 말하는   2018/04/07 134
6144  우영이가 왜이렇게 안할깡?  [1] 2018/04/06 118
6143    [re] 우영이가 왜이렇게 안할깡?   2018/04/07 146
6142  이상형   2018/04/06 99
6141    [re] 이상형   2018/04/07 143
6140  5564   2018/04/06 106
6139    [re] 5564   2018/04/07 122
6138  ㅇㅇㅇ  [1] 2018/04/06 88
6137    [re] ㅇㅇㅇ   2018/04/07 118
6136  일교시는 졸리다...  [1] 2018/04/06 108
6135    [re] 일교시는 졸리다...   2018/04/07 123
6134  우영우영   2018/04/06 83
6133    [re] 우영우영   2018/04/07 125
6132  ㅇㅇ   2018/04/05 104
6131    [re] ㅇㅇ   2018/04/07 115
6130  우영우영   2018/04/05 115
6129    [re] 우영우영   2018/04/07 115
6128  우영영영   2018/04/04 97
6127    [re] 우영영영  [5] 2018/04/05 167
6126  Dhdhdhdh   2018/04/04 115
6125    [re] Dhdhdhdh  [1] 2018/04/05 115
6124  간단하게   2018/04/04 94
6123    [re] 간단하게  [2] 2018/04/05 145
[1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by