Who Am I?


6222.   2125
5글자로 말하는
추천 : 7 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-06 15:22:00 조회수 : 94
5글자로말해요문답

1. 키는몇센치? :  

2. 몸무게는요? :
3. 취미는뭐야? :  

4. 잠은몇시간? :
5. 성격은어때? :

6. 친구는몇명? :
7. 주말엔뭐해? :

8. 공부는잘해? :

9. 목표대학은? :

10.니꿈은뭐야? :
11.애인은있어? :

12.14일엔뭐해? :
13.올해계획은? :

14.모하고싶은데? :
15.최신곡알아? :

16.니18번곡은? :

17.키스해봤어? :

18.첫키스언제? :

19.기분어땠어? :

20.첫사랑누구? :

21.결혼은언제? :

22.자식은몇명? :

23.극장은몇번? :
24.감동한영화? :

25.지금행복해? :
26.지금소원은? :
27.인기는많아? :

28.돈많음뭐해? :

29.잠버릇뭐야? :

30.별명은뭐야? :

31.무슨꽃조아? :

32.잘먹는음식? :

33.주량은얼마? :
34.생일은언제? :

35.선물사줄까? :

36.춤은잘추나? :
37.나의장점은? :

38.나의단점은? :

39.누구존경해? :
40.좌우명뭐야? :

41.첫사랑언제? :

42.태몽이머야? :
43.무슨색조아? :

44.죽고싶을땐? :

45.또하라면은? :
46.지금기분은? :
47.이상형은여? :

48.머리길이는? :

49.누구조아해? :
50.마지막할말? :
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
6172  구구단 세정이는 어딨지?  [2] 2018/05/02 81
6171    [re] 구구단 세정이는 어딨지?   2018/05/03 104
6170  하나라도 빼먹지 말기루기루기루~  [1] 2018/05/02 79
6169    [re] 하나라도 빼먹지 말기루기루기루~   2018/05/02 180
6168  술만먹지 말구,,   2018/05/02 68
6167    [re] 술만먹지 말구,,   2018/05/02 94
6166  중요하다.  [2] 2018/05/02 105
6165    [re] 중요하다.   2018/05/02 130
6164  효기효기 강효기~><  [1] 2018/05/02 71
6163    [re] 효기효기 강효기~><   2018/05/02 111
6162  빨리하거라  [1] 2018/05/02 64
6161    [re] 빨리하거라  [1] 2018/05/02 106
6160  수수 수업중,,   2018/05/02 62
6159    [re] 수수 수업중,,  [5] 2018/05/02 124
6158  버드 정,,,  [1] 2018/05/02 65
6157    [re] 버드 정,,,   2018/05/02 99
6156    [1] 2018/04/11 103
6155    [re] ㅎ   2018/05/02 99
6154  볼빨간세정이   2018/04/10 109
6153    [re] 볼빨간세정이   2018/05/02 111
6152  세 to the 정   2018/04/10 108
6151    [re] 세 to the 정   2018/05/02 97
6150  하이 세정   2018/04/10 119
6149    [re] 하이 세정   2018/05/02 97
6148  왜 글이 없어   2018/04/09 101
6147    [re] 왜 글이 없어   2018/04/10 125
 5글자로 말하는   2018/04/06 94
6145    [re] 5글자로 말하는   2018/04/07 133
6144  우영이가 왜이렇게 안할깡?  [1] 2018/04/06 116
6143    [re] 우영이가 왜이렇게 안할깡?   2018/04/07 144
6142  이상형   2018/04/06 97
6141    [re] 이상형   2018/04/07 142
6140  5564   2018/04/06 99
6139    [re] 5564   2018/04/07 117
6138  ㅇㅇㅇ  [1] 2018/04/06 85
6137    [re] ㅇㅇㅇ   2018/04/07 118
6136  일교시는 졸리다...  [1] 2018/04/06 107
6135    [re] 일교시는 졸리다...   2018/04/07 119
6134  우영우영   2018/04/06 81
6133    [re] 우영우영   2018/04/07 123
6132  ㅇㅇ   2018/04/05 102
6131    [re] ㅇㅇ   2018/04/07 112
6130  우영우영   2018/04/05 113
6129    [re] 우영우영   2018/04/07 114
6128  우영영영   2018/04/04 97
6127    [re] 우영영영  [5] 2018/04/05 164
6126  Dhdhdhdh   2018/04/04 113
6125    [re] Dhdhdhdh  [1] 2018/04/05 114
6124  간단하게   2018/04/04 92
6123    [re] 간단하게  [2] 2018/04/05 143
[1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by