Who Am I?


 로그인

5글자로 말하는
유새연  2018-04-06 15:22:00, 조회 : 110, 추천 : 7

5글자로말해요문답

1. 키는몇센치? :  

2. 몸무게는요? :
3. 취미는뭐야? :  

4. 잠은몇시간? :
5. 성격은어때? :

6. 친구는몇명? :
7. 주말엔뭐해? :

8. 공부는잘해? :

9. 목표대학은? :

10.니꿈은뭐야? :
11.애인은있어? :

12.14일엔뭐해? :
13.올해계획은? :

14.모하고싶은데? :
15.최신곡알아? :

16.니18번곡은? :

17.키스해봤어? :

18.첫키스언제? :

19.기분어땠어? :

20.첫사랑누구? :

21.결혼은언제? :

22.자식은몇명? :

23.극장은몇번? :
24.감동한영화? :

25.지금행복해? :
26.지금소원은? :
27.인기는많아? :

28.돈많음뭐해? :

29.잠버릇뭐야? :

30.별명은뭐야? :

31.무슨꽃조아? :

32.잘먹는음식? :

33.주량은얼마? :
34.생일은언제? :

35.선물사줄까? :

36.춤은잘추나? :
37.나의장점은? :

38.나의단점은? :

39.누구존경해? :
40.좌우명뭐야? :

41.첫사랑언제? :

42.태몽이머야? :
43.무슨색조아? :

44.죽고싶을땐? :

45.또하라면은? :
46.지금기분은? :
47.이상형은여? :

48.머리길이는? :

49.누구조아해? :
50.마지막할말? :


바른생활 NZEO
글은 인터넷에서 자신을 나타내는 유일한 모습입니다.
상대에게 상처를 주기보다 같이 즐거워 할 수 있는 코멘트 부탁드려요.
2024-02-22
19:20:18


Name
Password
Comment

  추천하기   목록보기

번호 제목 작성자 작성일   추천 조회
6172  구구단 세정이는 어딨지?  [2]  백민지 2018/05/02 5 94
6171    [re] 구구단 세정이는 어딨지?    강세정 2018/05/03 4 116
6170  하나라도 빼먹지 말기루기루기루~  [1]  백민지 2018/05/02 8 93
6169    [re] 하나라도 빼먹지 말기루기루기루~    강세정 2018/05/02 6 189
6168  술만먹지 말구,,    백민지 2018/05/02 6 79
6167    [re] 술만먹지 말구,,    강세정 2018/05/02 7 105
6166  중요하다.  [2]  백민지 2018/05/02 5 117
6165    [re] 중요하다.    강세정 2018/05/02 6 137
6164  효기효기 강효기~><  [1]  백민지 2018/05/02 4 85
6163    [re] 효기효기 강효기~><    강세정 2018/05/02 5 122
6162  빨리하거라  [1]  백민지 2018/05/02 8 76
6161    [re] 빨리하거라  [1]  강세정 2018/05/02 5 115
6160  수수 수업중,,    백민지 2018/05/02 6 75
6159    [re] 수수 수업중,,  [5]  강세정 2018/05/02 2 135
6158  버드 정,,,  [1]  백민지 2018/05/02 5 73
6157    [re] 버드 정,,,    강세정 2018/05/02 6 108
6156    [1]  유새연 2018/04/11 5 114
6155    [re] ㅎ    강세정 2018/05/02 2 111
6154  볼빨간세정이    김상민 2018/04/10 10 117
6153    [re] 볼빨간세정이    강세정 2018/05/02 7 119
6152  세 to the 정    김상민 2018/04/10 11 116
6151    [re] 세 to the 정    강세정 2018/05/02 6 107
6150  하이 세정    김상민 2018/04/10 11 138
6149    [re] 하이 세정    강세정 2018/05/02 4 108
6148  왜 글이 없어    김은비 2018/04/09 3 118
6147    [re] 왜 글이 없어    강세정 2018/04/10 5 130
 5글자로 말하는    유새연 2018/04/06 7 110
6145    [re] 5글자로 말하는    최우영 2018/04/07 4 146
6144  우영이가 왜이렇게 안할깡?  [1]  김유경 2018/04/06 10 126
6143    [re] 우영이가 왜이렇게 안할깡?    최우영 2018/04/07 8 154
6142  이상형    이수경 2018/04/06 8 110
6141    [re] 이상형    최우영 2018/04/07 8 151
6140  5564    이수경 2018/04/06 13 118
6139    [re] 5564    최우영 2018/04/07 5 130
6138  ㅇㅇㅇ  [1]  이수경 2018/04/06 4 98
6137    [re] ㅇㅇㅇ    최우영 2018/04/07 5 127
6136  일교시는 졸리다...  [1]  이수경 2018/04/06 11 122
6135    [re] 일교시는 졸리다...    최우영 2018/04/07 6 134
6134  우영우영    이수경 2018/04/06 9 93
6133    [re] 우영우영    최우영 2018/04/07 10 133
6132  ㅇㅇ    김유경 2018/04/05 5 115
6131    [re] ㅇㅇ    최우영 2018/04/07 6 126
6130  우영우영    김유경 2018/04/05 12 128
6129    [re] 우영우영    최우영 2018/04/07 13 125
6128  우영영영    박승빈 2018/04/04 7 113
6127    [re] 우영영영  [5]  최우영 2018/04/05 5 176
6126  Dhdhdhdh    이수경 2018/04/04 8 127
6125    [re] Dhdhdhdh  [1]  최우영 2018/04/05 2 129
6124  간단하게    이수경 2018/04/04 6 106
6123    [re] 간단하게  [2]  최우영 2018/04/05 7 154

    목록보기   이전페이지   다음페이지 [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]   [다음 15개]
       

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by zero