Who Am I?


 로그인

[re] ㅁㄴㅇㄹ
은희~  2002-06-04 01:05:11, 조회 : 435, 추천 : 71


>태조 왕건...
>
>왕건역, 견훤역, 궁예역, 이거만 해바..ㅋㄷ

이제 아주 별걸다 시키시네여..ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

왕건 -완전 듬직스러운 리더같은 이미지~
인철오빠!!!!!!!!하하핫.....성격이런건 잘 모르겠지만 완전
듬직스러운것이 딱 왕건이네여~~호호호
또다른 왕건은~상준이!!!!! 우리 15기 기장으로서~
전혀 손색없는 상준이~~호호홋...정말 이것저것 가리지 않고
언제나 여아들 잘챙겨줄뿐만아니라~케미컴에도 항상 부지런 바지런~ㅋㅋ
상준홧팅....ㅋㅋ

견훤 -완전 첫째아들은 안좋아하고 편애모드~~ㅋㅋㅋ
진호!! 한번 진호 눈밖에 나면 절대로 회복할수 없을것같어...
이제 진호조심해야지.....ㅋㅋㅋㅋㅋ

궁예 -헉스~궁예라.....완전 애꾸눈이잖어...ㅋㅋ
이거 걍 빵민해라~하하핫......너 눈많이 나쁘다며..
걍 이번한번만 눈뜬 장님노릇해라....하하핫.
근데 빵민얼굴에 대머리하고 한쪽눈에 안대한다고 생각하니까
완전 웃기다....자꾸 상상이 된네..크하핫


바른생활 NZEO
글은 인터넷에서 자신을 나타내는 유일한 모습입니다.
상대에게 상처를 주기보다 같이 즐거워 할 수 있는 코멘트 부탁드려요.
2024-04-19
21:39:35


Name
Password
Comment

  수정하기   삭제하기   추천하기   목록보기

번호 제목 작성자 작성일   추천 조회
522    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ    정민주 2017/04/16 9 166
521    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅁㅈ  [1]  백민지 2017/04/08 7 187
520    [re] ㅁㅈㅁㅈ  [5]  정민주 2017/04/16 8 244
519    [re] ㅁㅈ4  [1]  조민주 2015/06/14 13 161
518    [re] ㅁㅈ3    조민주 2015/06/14 20 172
517    [re] ㅁㅈ2    정민주 2017/04/15 5 149
516    [re] ㅁㅇ아    채문영 2016/04/15 15 172
515    [re] ㅁㅇㄴㄹ  [1]  이의중 2005/04/15 27 344
514    [re] ㅁㅇ3    채문영 2016/04/16 11 207
513    [re] ㅁㅇ2    채문영 2016/04/17 17 171
512    [re] ㅁㅇ    채문영 2016/04/17 11 182
511    [re] ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ    남박사 2002/06/11 59 374
510    [re] ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ  [5]  회탐중지위원장 2007/06/02 61 481
509    [re] ㅁㅁㅁ  [10]  허선영 2008/06/15 42 486
   [re] ㅁㄴㅇㄹ    은희~ 2002/06/04 71 435
507    [re] ㅁㄴㄹㅇ  [1]  이수연 2005/04/18 46 378
506    [re] ㅁ    남바가사 2002/06/11 58 356
505    [re] ㅁ  [4]  오곤~ 2002/06/14 38 345
504    [re] ㅁ  [4]  김수경 2005/07/07 22 322
503    [re] ㄹㄹㄹㄹ  [5]  남해린 2010/05/13 32 368
502    [re] ㄷㅐ답하시오  [1]  수연 2005/04/20 29 343
501    [re] ㄷㅂㅉ  [1]  노홍채 2008/07/20 41 368
500    [re] ㄴㅇㄹㄴㅇㄱㅈ  [8]  유채원 2008/04/10 51 512
499    [re] ㄲㄲㄲ  [1]  이종욱 2005/10/14 78 577
498    [re] ㄱㅊ    윤세 2016/06/09 16 167
497    [re] ㄱㅇㅈ  [1]  김유진 2015/04/11 24 251
496    [re] ㄱㅇㅇ ㄱㄱ    김가인 2016/05/11 10 169
495    [re] ㄱㅇㅂ    김윤범 2015/05/28 3 136
494    [re] ㄱㅇ ㅎㅌ    김가인 2016/05/11 9 173
493    [re] ㄱㅇ    김유진 2015/04/11 15 224
492    [re] ㄱㅁㅊ안하면ㄷㅈㄷ  [1]  김혜초 2006/06/15 47 2055
491    [re] ㄱㄱㅎㅎ2  [2]  강명준 2011/08/06 47 408
490    [re] ㄱㄱㅎㅎ  [4]  강명준 2011/08/04 41 372
489    [re] ㄱㄱㅆ  [2]  최민지 2011/07/17 38 389
488    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ  [3]  최민지 2011/07/14 41 378
487    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ  [8]  김유경 2012/05/07 49 323
486    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ  [2]  유채원 2008/04/10 32 335
485    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ  [3]  21th 이승현 2008/04/17 33 369
484    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ  [3]  신동섭 2009/04/03 28 341
483    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ  [1]  박건형 2013/05/26 81 429
482    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ  [8]  이진호 2008/05/20 30 439
481    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱ  [4]  서희주 2008/05/13 30 399
480    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱ  [3]  허선영 2008/06/12 39 392
479    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱ    오승언 2013/05/07 61 275
478    [re] ㄱㄱㄱ~~  [4]  정석희 2009/04/24 58 509
477    [re] ㄱㄱㄱ  [8]  21th 이승현 2008/04/19 54 415
476    [re] ㄱㄱㄱ  [5]  노홍채 2008/07/19 39 349
475    [re] ㄱㄱㄱ  [2]  ㅈㅅㅎ 2009/04/18 37 363
474    [re] ㄱㄱㄱ  [7]  이준형 2010/05/16 52 456
473    [re] ㄱㄱㄱ    백민지 2017/04/07 6 189

    목록보기   이전페이지   다음페이지   [이전 15개] [1]..[106][107][108][109][110][111][112][113][114] 115 [116][117][118][119][120]..[125]   [다음 15개]
       

Copyright 1999-2024 Zeroboard / skin by zero