Who Am I?


6222.   115125
[re] ㄱㄱㄱ
추천 : 54 이름 : ****** 작성일 : 2008-04-19 00:08:01 조회수 : 410

>20, 21기 남녀 한명씩 쓸것.!
>
>1.길가다가 넘어졌을때 길에다가 마구 화를 낼것 같은 사람은?
>영근/혜선/홍채/선영   ㅋㅋㅋ아 상상된다
>2.남녀가 부득이한 사정으로 산장에 갇혔다. 가장 쑥스러워 할것 같은 사람은?
>이승현
>3.첫사랑을 죽어도 네버 못잊을것 같은 사람은?
>건호
>4.연하랑 사귀면 제일 잘어울릴것 같은 사람은?
>석현이
>5.애인이 헤어지자고 했을때 죽어도 안된다고 붙잡을것 같은 사람은?
>병주
>6.운명의 상대를 만났다. 곧바로 대쉬할것 같은 사람은?
>장동건 동생 장석현
>7.운전을 가장 난폭하게 할것같은 사람은?
>홍채
>8.가장 소심할것 같은 사람은?
>다 통큼
>9.여자들중 가장 남자같은 사람은?
>희주.. 욕 절대 아님! 성격이 그렇다는 얘기..
>10.남자들중 가장 여성스러운 사람은?
> 영희......
>
서켠   2008-04-19 01:08:01 IP :  
연하를 소개 시켜줘 ㅋㅋㅋㅋ
허선영   2008-04-19 09:25:04 IP :   
승현아..?ㅋㅋ
서희주   2008-04-19 10:01:29 IP :   
나도 남성화 돼가는 건가....ㅋㅋㅋㅋ
경달수   2008-04-19 11:30:21 IP :   
이젠 희주도 공대여자;ㅋㅋㅋ
공대녀   2008-04-19 12:48:14 IP :  
맨날 바지 + 렌즈따위 귀찮다는 마인드의 안경 + 높은 구두 귀차나서 편한 운동화 + 쭉 티 ㅋㅋㅋ
왕십리빼숑   2008-04-19 14:38:02 IP :  
츄리닝 + 쓰레빠 +백팩 +반팔 + 렌즈는어떤물건일까하는 뿔테안경
ㅋㅋ   2008-04-19 18:58:39 IP :  
왕십리 패션의 선두주자 = 정영근
유채원   2008-04-19 20:56:18 IP :   
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ영근오빠 어제 모습 사진 찍었어야 됐는데
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
522    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/16 146
521    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅁㅈ  [1] 2017/04/08 173
520    [re] ㅁㅈㅁㅈ  [5] 2017/04/16 207
519    [re] ㅁㅈ4  [1] 2015/06/14 147
518    [re] ㅁㅈ3   2015/06/14 160
517    [re] ㅁㅈ2   2017/04/15 140
516    [re] ㅁㅇ아   2016/04/15 163
515    [re] ㅁㅇㄴㄹ  [1] 2005/04/15 339
514    [re] ㅁㅇ3   2016/04/16 197
513    [re] ㅁㅇ2   2016/04/17 161
512    [re] ㅁㅇ   2016/04/17 166
511    [re] ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ   2002/06/11 362
510    [re] ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ  [5] 2007/06/02 475
509    [re] ㅁㅁㅁ  [10] 2008/06/15 479
508    [re] ㅁㄴㅇㄹ   2002/06/04 420
507    [re] ㅁㄴㄹㅇ  [1] 2005/04/18 371
506    [re] ㅁ   2002/06/11 346
505    [re] ㅁ  [4] 2002/06/14 335
504    [re] ㅁ  [4] 2005/07/07 317
503    [re] ㄹㄹㄹㄹ  [5] 2010/05/13 362
502    [re] ㄷㅐ답하시오  [1] 2005/04/20 332
501    [re] ㄷㅂㅉ  [1] 2008/07/20 364
500    [re] ㄴㅇㄹㄴㅇㄱㅈ  [8] 2008/04/10 505
499    [re] ㄲㄲㄲ  [1] 2005/10/14 575
498    [re] ㄱㅊ   2016/06/09 152
497    [re] ㄱㅇㅈ  [1] 2015/04/11 244
496    [re] ㄱㅇㅇ ㄱㄱ   2016/05/11 157
495    [re] ㄱㅇㅂ   2015/05/28 127
494    [re] ㄱㅇ ㅎㅌ   2016/05/11 164
493    [re] ㄱㅇ   2015/04/11 216
492    [re] ㄱㅁㅊ안하면ㄷㅈㄷ  [399] 2006/06/15 1912
491    [re] ㄱㄱㅎㅎ2  [2] 2011/08/06 407
490    [re] ㄱㄱㅎㅎ  [4] 2011/08/04 371
489    [re] ㄱㄱㅆ  [2] 2011/07/17 384
488    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ  [3] 2011/07/14 375
487    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ  [8] 2012/05/07 321
486    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ  [2] 2008/04/10 335
485    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ  [3] 2008/04/17 368
484    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ  [3] 2009/04/03 339
483    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ  [1] 2013/05/26 423
482    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ  [8] 2008/05/20 431
481    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱ  [4] 2008/05/13 397
480    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱ  [3] 2008/06/12 392
479    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱ   2013/05/07 268
478    [re] ㄱㄱㄱ~~  [4] 2009/04/24 500
   [re] ㄱㄱㄱ  [8] 2008/04/19 410
476    [re] ㄱㄱㄱ  [5] 2008/07/19 345
475    [re] ㄱㄱㄱ  [2] 2009/04/18 362
474    [re] ㄱㄱㄱ  [7] 2010/05/16 450
473    [re] ㄱㄱㄱ   2017/04/07 172
[1]..[106][107][108][109][110][111][112][113][114] 115 [116][117][118][119][120]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by