Who Am I?


6222.   5125
[re] 영주우
추천 : 13 이름 : ****** 작성일 : 2018-03-27 00:19:47 조회수 : 159

>영주의 이상형은??

키크고 과묵하고 어른스러워서 배울점이 많은 사람 + 안경

>그리고 31기중에서 꽃놀이 같이 가고싶은 사람은??(이성)

우영이랑 가면 어색하진 않을거같다아ㅏㅏ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
6022  귐다비치 ㄱㄱ  [1] 2018/03/29 101
6021    [re] 경상북도 영주시   2018/03/29 161
6020    [re] 영주 영주 영주  [1] 2018/03/29 170
6019    [re] 곧 있으면 입대다 슈벌...   2018/03/29 139
6018    [re] 0주  [2] 2018/03/29 177
6017    [re] 회!탐!   2018/03/29 158
6016    [re] 빨리하자 빨리 빨리  [1] 2018/03/29 156
6015  경상북도 영주시   2018/03/29 66
6014  영주 영주 영주   2018/03/29 62
6013  조강혁 !!!!!!!!!!   2018/03/29 84
6012  곧 있으면 입대다 슈벌...  [4] 2018/03/28 122
6011  0주  [2] 2018/03/28 103
6010  회!탐!  [2] 2018/03/28 92
6009    [re] 회탐  [3] 2018/03/28 175
6008    [re] 즐거운 회탐   2018/03/28 139
6007    [re] 영주렁주렁   2018/03/28 119
6006  빨리하자 빨리 빨리  [1] 2018/03/27 100
6005  회탐  [1] 2018/03/27 85
6004  즐거운 회탐  [2] 2018/03/27 97
6003    [re] 나는야 황석현  [4] 2018/03/27 189
   [re] 영주우   2018/03/27 159
6001    [re] I WILL MAKE IT !!!!!!!!!!!!   2018/03/27 147
6000    [re] 이:이민가면 영:영원히 주:주스를 못마신다  [5] 2018/03/26 180
5999  나는야 황석현   2018/03/26 75
5998  영주우   2018/03/26 60
5997  영주렁주렁  [1] 2018/03/26 115
5996    [re] 영주 시즈악_인평  [1] 2018/03/26 165
5995  I WILL MAKE IT !!!!!!!!!!!!   2018/03/26 84
5994  이:이민가면 영:영원히 주:주스를 못마신다   2018/03/26 86
5993  영주 시즈악_인평   2018/03/26 69
5992  31기  [2] 2018/03/25 124
5991  얼른 하자.  [4] 2018/03/25 129
5990  룰루랄라  [1] 2018/03/25 93
5989  너무 느려...   2018/03/25 76
5988  회탐의 묘미는 마지막놜~   2018/03/25 103
5987  고전   2018/03/25 80
5986  핫둘핫둘   2018/03/25 79
5985  강혁에게..  [1] 2018/03/25 95
5984    [re] 강혁 강혁  [2] 2018/03/25 127
5983    [re] 인평   2018/03/25 130
5982    [re] 노래뿐아니라 춤솜씨도 보고싶읍니다...   2018/03/25 112
5981  노래뿐아니라 춤솜씨도 보고싶읍니다...   2018/03/25 68
5980    [re] 빠짐없이 다하자   2018/03/25 126
5979    [re] ㅎㅇ   2018/03/25 126
5978    [re] 해병대 강혁  [1] 2018/03/25 149
5977    [re] 강강강 혁혁혁  [5] 2018/03/25 170
5976    [re] 효기효기 강효기~><  [3] 2018/03/25 132
5975  해병대 강혁   2018/03/25 81
5974  ㅎㅇ   2018/03/24 77
5973  빠짐없이 다하자   2018/03/24 78
[1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by