Who Am I?


6222.   2125
5글자로 말하는
추천 : 7 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-06 15:22:00 조회수 : 84
5글자로말해요문답

1. 키는몇센치? :  

2. 몸무게는요? :
3. 취미는뭐야? :  

4. 잠은몇시간? :
5. 성격은어때? :

6. 친구는몇명? :
7. 주말엔뭐해? :

8. 공부는잘해? :

9. 목표대학은? :

10.니꿈은뭐야? :
11.애인은있어? :

12.14일엔뭐해? :
13.올해계획은? :

14.모하고싶은데? :
15.최신곡알아? :

16.니18번곡은? :

17.키스해봤어? :

18.첫키스언제? :

19.기분어땠어? :

20.첫사랑누구? :

21.결혼은언제? :

22.자식은몇명? :

23.극장은몇번? :
24.감동한영화? :

25.지금행복해? :
26.지금소원은? :
27.인기는많아? :

28.돈많음뭐해? :

29.잠버릇뭐야? :

30.별명은뭐야? :

31.무슨꽃조아? :

32.잘먹는음식? :

33.주량은얼마? :
34.생일은언제? :

35.선물사줄까? :

36.춤은잘추나? :
37.나의장점은? :

38.나의단점은? :

39.누구존경해? :
40.좌우명뭐야? :

41.첫사랑언제? :

42.태몽이머야? :
43.무슨색조아? :

44.죽고싶을땐? :

45.또하라면은? :
46.지금기분은? :
47.이상형은여? :

48.머리길이는? :

49.누구조아해? :
50.마지막할말? :
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
6172    [re] 효기효기 강효기~><   2018/05/02 102
6171  심심할땐 회탐보는맛   2018/05/02 74
6170    [re] 빨리하거라  [1] 2018/05/02 98
6169    [re] 수수 수업중,,  [5] 2018/05/02 117
6168    [re] 버드 정,,,   2018/05/02 91
6167    [re] ㅎ   2018/05/02 86
6166    [re] 볼빨간세정이   2018/05/02 103
6165    [re] 세 to the 정   2018/05/02 88
6164    [re] 하이 세정   2018/05/02 83
6163  445~,,세정미안,,수고링,,,  [1] 2018/05/02 85
6162  구구단 세정이는 어딨지?  [2] 2018/05/02 71
6161  하나라도 빼먹지 말기루기루기루~  [1] 2018/05/02 68
6160  술만먹지 말구,,   2018/05/02 58
6159  중요하다.  [2] 2018/05/02 93
6158  효기효기 강효기~><  [1] 2018/05/02 65
6157  빨리하거라  [1] 2018/05/02 55
6156  수수 수업중,,   2018/05/02 55
6155  버드 정,,,  [1] 2018/05/02 59
6154    [1] 2018/04/11 92
6153    [re] 왜 글이 없어   2018/04/10 114
6152  볼빨간세정이   2018/04/10 101
6151  세 to the 정   2018/04/10 99
6150  하이 세정   2018/04/10 111
6149  왜 글이 없어   2018/04/09 90
6148    [re] 이상형   2018/04/07 131
6147    [re] 우영이가 왜이렇게 안할깡?   2018/04/07 138
6146    [re] 5글자로 말하는   2018/04/07 123
6145    [re] 5564   2018/04/07 107
6144    [re] ㅇㅇㅇ   2018/04/07 107
6143    [re] 일교시는 졸리다...   2018/04/07 107
6142    [re] 우영우영   2018/04/07 110
6141    [re] ㅇㅇ   2018/04/07 97
6140    [re] 우영우영   2018/04/07 104
 5글자로 말하는   2018/04/06 84
6138  우영이가 왜이렇게 안할깡?  [1] 2018/04/06 111
6137  이상형   2018/04/06 85
6136  5564   2018/04/06 85
6135  ㅇㅇㅇ  [1] 2018/04/06 72
6134  일교시는 졸리다...  [1] 2018/04/06 94
6133  우영우영   2018/04/06 69
6132    [re] 우영영영  [5] 2018/04/05 154
6131    [re] Dhdhdhdh  [1] 2018/04/05 104
6130  ㅇㅇ   2018/04/05 91
6129  우영우영   2018/04/05 102
6128    [re] 간단하게  [2] 2018/04/05 137
6127    [re] 즐거운 스터디  [3] 2018/04/05 144
6126    [re] 잉우영  [3] 2018/04/05 138
6125    [re] 내가 일빠   2018/04/05 110
6124  우영영영   2018/04/04 83
6123  Dhdhdhdh   2018/04/04 101
[1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by