Who Am I?


6222.   18125
민주
추천 : 15 이름 : ****** 작성일 : 2015-06-01 16:54:54 조회수 : 126
1. 27기 여자 선배 들 중에 가장 친해지고 싶은 선배

2. 처음 봤을 때 짝이 되기 싫었던 사람

3. 만약 내가 여자라면 사귀고싶은 27기 28기 한명씩 (남자ㅋ)

4. 지금 가장 어색한 28기 여자 남자 한명씩

5. 제일 술 많이 먹이고 싶은 사람 (27기 28기 여자 남자 한명씩)

6. 만약 내 자식이라면 키우고 싶지 않은사람 (27기 28기 남녀)

7. 취하면 피하고 싶은 사람

8. 입이 무거워서 내 비밀을 다 말하고 싶은 사람

9.입이 너무 가벼워서 비밀을 말하고 싶지 않 은사람

10. 만만한 사람 선배 동기 남 녀 한명씩

11. 다음 생에 태어날때 그 사람으로 태어나고 싶지 않은 사람 (선배 동기 남 녀 한 명씩)

12. 제일 공부 못할 것 같은사람

13. 방이 제일 더러울 것 같은 사람

14. 술을 제일 잘 마실 것 같은 사람
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5372    [re] ㅊㅈㅇ   2015/06/22 135
5371    [re] ㅇㅇ   2015/06/20 149
5370    [re] ㅇㅇㅇ~~~   2015/06/20 138
5369    [re] ㅈㅇ   2015/06/20 174
5368  ㅇㅇ   2015/06/15 113
5367     2015/06/15 106
5366  ㅊㅈㅇ   2015/06/15 105
5365  ㅇㅇ   2015/06/15 109
5364  ㅇㅇㅇ~~~   2015/06/15 103
5363  ㅈㅇ   2015/06/15 129
5362  ㅊㅈㅇ   2015/06/15 118
5361  첫인상  [1] 2015/06/14 172
5360    [re] ㅈㅁㅈ   2015/06/14 126
5359    [re] ㅁㅈ3   2015/06/14 163
5358    [re] ㅁㅈ4  [1] 2015/06/14 150
5357    [re] 민주   2015/06/08 160
5356    [re] 회탐하자  [1] 2015/06/08 177
5355    [re] ㅎㅇ   2015/06/08 158
5354    [re] 연예~~~~인   2015/06/08 174
5353  연예~~~~인   2015/06/02 120
5352  ㅎㅇ   2015/06/01 115
5351  회탐하자   2015/06/01 117
 민주   2015/06/01 126
5349  ㅁㅈ4   2015/06/01 123
5348  ㅁㅈ3   2015/06/01 121
5347  ㅁㅈ2   2015/06/01 128
5346  ㅈㅁㅈ   2015/06/01 140
5345    [re] 회탐 진짜햇당   2015/05/28 137
5344  인평인평   2015/05/28 169
5343    [re] 회탐  [1] 2015/05/28 146
5342    [re] 윤범   2015/05/28 149
5341    [re] 김!윤범! 김김!윤범!   2015/05/28 164
5340    [re] ㅇㅂㅇ2   2015/05/28 142
5339    [re] ㅇㅂㅇ   2015/05/28 132
5338    [re] ㄱㅇㅂ   2015/05/28 128
5337  회탐   2015/05/25 130
5336  윤범   2015/05/25 109
5335  김!윤범! 김김!윤범!   2015/05/25 122
5334  ㅇㅂㅇ2   2015/05/25 107
5333  ㅇㅂㅇ   2015/05/25 102
5332  ㄱㅇㅂ   2015/05/25 113
5331    [re] ㅇㅣㄴㅍㅕㅇ   2015/05/23 152
5330    [re] ㅎㅇ ㅎㅎㅅ   2015/05/23 124
5329  ㅇㅣㄴㅍㅕㅇ   2015/05/23 108
5328    [re] 혜선2   2015/05/22 116
5327    [re] ㅎㅎㅅ ㅎㅌ   2015/05/22 143
5326    [re] ㅎㅅ   2015/05/21 134
5325    [re] ㅎㅇㅌㄱ   2015/05/21 144
5324    [re] ㅎㅅ2   2015/05/21 139
5323    [re] 회시탐탐2   2015/05/21 133
[1]..[16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by