Who Am I?


6222.   16125
[re] ㅎㅎ
추천 : 25 이름 : ****** 작성일 : 2006-05-12 20:24:32 조회수 : 339

>1.케미컴 19기 여아들 중에 가장 첫 인상이 좋았던 사람은?
>은지//젤 첨으로 봤었을건데?? ㅋㅋ
>2.케미컴 19기 여아들중에 그나마 제일 맘에 두고 있는 사람은?
>란//그나마....;;ㅋㅋㅋ
>3 케미컴 18기 누나들중에 고르라면 누가 가장 괜찮은지?
>아련누나//
>4.가족 관계가?
>이건 뭐데..;; 남동생1!!  ㅇㅇ.
>5.19기 여아들중에 첫 인상이 (어디까지나 첫인상 지금은 다를수도 있다) 가장 안좋았던 사람은?
>란//미안하다 자꾸 울궈먹네 ㅋㅋ
>6.기수 상관 없이 제일 맘에 드는 케미컴 내 여성은?
>정진누나//누나 결코 싫어서 1차전떨군거 아님 ㅋㅋㅋ
>7.가족계획
>ㅡㅡ;;;미치겠네...  세쌍둥이?? 굿!! ㅋㅋ
>8.나는 내 회탐이 끝난후 이 사람을 지목하게 될것 같다 1,2,3위
>1위:매니아  2위:매니아  3위:매니아 ㅡㅡ;;
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
제랄리안   2006-05-12 23:33:06 IP :   
...대략...나중에 다시해야쓰겄다~~ ㅋㅋ
돌았네.   2006-05-12 23:33:11 IP :  
매니아는 18기들인데.
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5472    [re] ㅎㅇ현욱  [2] 2017/06/05 170
5471    [re] ㅎㅌ   2015/05/16 135
5470    [re] ㅎㅌ   2016/05/11 158
5469    [re] ㅎㅎ  [1] 2004/04/11 512
   [re] ㅎㅎ  [2] 2006/05/12 339
5467    [re] ㅎㅎ  [1] 2006/06/21 302
5466    [re] ㅎㅎ2  [3] 2006/06/20 340
5465    [re] ㅎㅎㅅ ㅎㅌ   2015/05/22 142
5464    [re] ㅎㅎㅎ  [2] 2009/11/27 444
5463    [re] ㅎㅎㅎ  [9] 2012/05/26 331
5462    [re] ㅎㅎㅎ  [2] 2013/04/09 327
5461    [re] ㅎㅎㅎ   2016/05/31 114
5460    [re] ㅎㅎㅎㅎ   2010/05/03 425
5459    [re] ㅎㅎㅎㅎ   2017/04/28 98
5458    [re] ㅎㅎㅎㅎㅎ  [2] 2005/04/17 353
5457    [re] ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ  [3] 2008/05/13 390
5456    [re] ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ   2003/06/28 333
5455    [re] ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ  [2] 2012/06/10 308
5454    [re] ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ  [8] 2012/06/04 321
5453    [re] ㅎㅐ 병 ㄷH는 강ㅎrㄷr ? 강.혁!  [2] 2018/03/24 128
5452    [re] ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ드디어..  [1] 2005/07/19 346
5451    [re] ㅠㅜ........  [1] 2013/04/23 267
5450    [re] ㅠㅠ  [2] 2018/04/01 122
5449    [re] ㅡㅡ;;;;  [6] 2003/05/31 337
5448    [re] ㅡㅡ진짜 회탐 엄청 안하네  [6] 2017/06/04 223
5447    [re] ┌①ㄹㅏ운드┐  [4] 2009/06/27 388
5446    [re] 가  [13] 2012/05/08 336
5445    [re] 가 영 아 회 탐 하 자  [3] 2014/05/02 271
5444    [re] 가끔씩이런문제 고고고  [2] 2007/04/26 355
5443    [re] 가로본능  [8] 2008/06/06 436
5442    [re] 가벼븐 질문...하나......   2002/04/27 330
5441    [re] 가볍게 내가 시작해줄께^^  [86] 2004/04/08 560
5440    [re] 가볍게 리플레이  [5] 2006/06/08 376
5439    [re] 가볍게 시작해볼까 ㅋ  [5] 2012/03/26 317
5438    [re] 가보자  [1] 2013/04/11 276
5437    [re] 가본거야  [3] 2007/05/24 310
5436    [re] 가수 연제호^^  [1] 2015/05/04 146
5435    [re] 가수를 케스팅합니다♬@.@;;;;;;;  [3] 2002/04/25 464
5434    [re] 가여운용현이  [11] 2010/04/20 499
5433    [re] 가영  [1] 2018/04/01 125
5432    [re] 가영가영  [4] 2018/04/01 140
5431    [re] 가영가영  [2] 2018/04/02 124
5430    [re] 가영아  [2] 2014/05/04 470
5429    [re] 가영이  [2] 2014/05/03 230
5428    [re] 가영이  [3] 2018/04/01 152
5427    [re] 가영이가 회탐 제일 성실하게 하네  [4] 2018/04/02 156
5426    [re] 가영이다 가영이다   2018/04/03 131
5425    [re] 가영이의 선택은?  [13] 2018/04/01 197
5424    [re] 가인 ㄱㄱ   2016/05/12 153
5423    [re] 가인아 빨리해   2016/05/11 160
[1].. 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by