Who Am I?


6222.   16125
[re] 문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ
추천 : 12 이름 : ****** 작성일 : 2016-04-17 20:44:29 조회수 : 157

>아래 3가지 조건으로 케미컴 회원들을 0~10까지 점수매겨주세요~♥
>
>Ex. ○○○(이름)  항목1: 5    항목2: 9    항목3: 0
항목1: 재미, 항목2: 귀여움
김윤범 선배: 7, 3
연제호 선배: 6,5
이승혁 선배: 3,5
이종화 선배:5,4
류정태 선배: 3,5
최형섭 선배: 5,6

김다영 선배: 5,7
김예리선배: 4,5
박선형 선배: 6,7
이솔선배: 7,8
이승은 선배: 7,7
이현영 선배: 8,6
조민주 선배: 5,6
한혜선 선배: 6,6

김도형: 4,4
손영찬: 6,3
양태규: 5,3
이경환: 3,6
이윤세: 7,4
이자훈: 6,5
이지호:6,3
이철훈: 7,4

김가인: 7,7
박소영 7,6
정원선: 5,7
천세인 6,8
진원빈언니 7,6
최다헌 언니: 8,5
하은혜:6,6

이런 거 하란 거 맞나영...?ㅎ...하나는 뭐해야할지몰라서 ㅠㅠㅠㅠㅠ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5472    [re] ㅇㄱㅇㄱ   2017/04/12 156
5471    [re] 손가인입니다   2017/04/13 156
5470    [re] 내 이름은 박승빈  [2] 2018/03/30 156
5469    [re] 잉우영  [3] 2018/04/05 156
   [re] 문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ   2016/04/17 157
5467    [re] 이자훈   2016/04/20 157
5466    [re] 원빈이형 회투더탐   2016/05/02 157
5465    [re] ㅇㅅㅇ   2016/05/24 157
5464    [re] 류동원입니다   2017/04/13 157
5463    [re] 네 맘을 훔칠 사람 나야 나 나야 나  [3] 2017/04/18 157
5462    [re] 쑥을 좋아하는 쑥경  [1] 2017/06/03 157
5461  상규야아아아   2014/04/29 158
5460    [re] ㅇㅣㄴㅍㅕㅇ   2015/05/23 158
5459  연!예!인!  [1] 2016/04/11 158
5458    [re] 꾸르잼   2017/04/11 158
5457    [re] 수경수경수경수경  [2] 2017/06/02 158
5456    [re] 최강 술꾼 가영희  [2] 2018/04/01 158
5455    [re] 김유경입니다. 하나 더쓸게요  [2] 2018/04/02 158
5454  주빈   2014/05/17 159
5453    [re] 선형이에게 형섭이란   2015/04/08 159
5452  하잇~~~   2017/04/07 159
5451    [re] 빨리  [1] 2017/04/10 159
5450    [re] ㅁㅈㅎㅌ   2017/04/16 159
5449    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/16 159
5448    [re] 데헷  [1] 2017/04/16 159
5447  빨리빨리   2014/05/18 160
5446  노래의신ㅎㅇ   2015/04/14 160
5445  이현영 회탐   2015/04/19 160
5444  ㅈㅎ 회.탐.   2015/04/28 160
5443  인평   2015/05/10 160
5442    [re] 윤세형   2016/06/06 160
5441  백문   2014/05/20 161
5440    [re] 케모닝   2015/04/08 161
5439  ㄱㅇㅈ   2015/04/09 161
5438  유진4   2015/04/09 161
5437  ㅈㅎ   2016/04/11 161
5436    [re] ㅇㅂ   2016/05/03 161
5435  원빈입니다  [2] 2017/04/13 161
5434    [re] 기모리  [1] 2017/04/16 161
5433  상뀨~~><   2014/04/29 162
5432  우주범죄자 선형이   2015/04/06 162
5431    [re] 우주범죄자 선형이   2015/04/08 162
5430  ㅂㅅㅎ   2015/04/08 162
5429    [re] 원빈꼬우~~   2016/05/02 162
5428    [re] 처루닝   2016/05/05 162
5427    [re] ㅊㅊㅊㅊㅊ   2016/05/08 162
5426    [re] 영.차.니.다   2016/05/16 162
5425    [re] 윤세 너무 잘생겻어   2016/06/25 162
5424    [re] 설리   2017/04/08 162
5423    [re] 변진우입니다   2017/04/13 162
[1].. 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by