Who Am I?


6222.   16125
[re] 해병대 강혁
추천 : 7 이름 : ****** 작성일 : 2018-03-25 14:09:15 조회수 : 147

>해병가 군가 적고 잼있었던 일화 적어주세요
>그리고 진짜 귀신을 잡을 수 있나요?;;;

    < 빠따가 >

빠따도 아구창도 나 홀로 씹어 삼키며

시궁창과 화장터를 누비고 다녀도

사랑에는 마음약한 의리의 사나이

난폭한 해병대라 욕하지 마라

오늘도 고무보트에 목숨을 바친

이름 모를 영혼들을

알아줄 날 있으리라..


-> 제가 제일 좋아했던노래에요 ㅋㅋㅋㅋ

그리고 군인일때 가위몇번 눌려가지고,,, 귀신못잡아요
김상민   2018-03-25 15:40:31 IP :  
역시 해병대 !
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5472    [re] ㅇㅇ   2015/06/20 145
5471  씽어쏭   2016/04/13 145
5470    [re] 이자훈   2016/04/20 145
5469    [re] 류동원입니다   2017/04/13 145
5468    [re] 수경수경수경수경  [2] 2017/06/02 145
5467    [re] 내 이름은 박승빈  [2] 2018/03/30 145
5466    [re] ㅁㅈ4  [1] 2015/06/14 146
5465    [re] 문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ   2016/04/17 146
5464    [re] 설리~~~~~~~~~   2017/04/08 146
5463  You경Ah  [3] 2017/04/11 146
5462    [re] ㅁㅈㅎㅌ   2017/04/16 146
5461  오늘 밤 주인공은 나야 나 나야 나  [1] 2017/04/18 146
5460    [re] 네 맘을 훔칠 사람 나야 나 나야 나  [3] 2017/04/18 146
5459    [re] 동워이  [1] 2017/05/01 146
5458    [re] 쓔경  [1] 2017/06/02 146
5457    [re] 쑥을 좋아하는 쑥경  [1] 2017/06/03 146
5456    [re] I WILL MAKE IT !!!!!!!!!!!!   2018/03/27 146
5455    [re] 최강 술꾼 가영희  [2] 2018/04/01 146
5454    [re] 즐거운 스터디  [3] 2018/04/05 146
5453    [re] 445~,,세정미안,,수고링,,,   2018/05/03 146
5452    [re] 원빈1   2016/05/02 147
5451    [re] 윤세형   2016/06/06 147
5450    [re] 손가인입니다   2017/04/13 147
   [re] 해병대 강혁  [1] 2018/03/25 147
5448    [re] 윤범   2015/05/28 148
5447    [re] 원빈이형 회투더탐   2016/05/02 148
5446  인평  [1] 2017/04/13 148
5445    [re] 데헷  [1] 2017/04/16 148
5444  준혀기형!   2014/04/11 149
5443  삼행시2   2015/04/10 149
5442    [re] 승혁아   2015/05/14 149
5441    [re] ㅇㅣㄴㅍㅕㅇ   2015/05/23 149
5440    [re] ㅇㅂ   2016/05/03 149
5439  인평   2016/05/16 149
5438    [re] 꾸악   2017/04/12 149
5437    [re] 기모리  [1] 2017/04/16 149
5436    [re] 선형이에게 형섭이란   2015/04/08 150
5435    [re] ㅇㅂㅇㅂ   2016/05/02 150
5434    [re] 가인 ㄱㄱ   2016/05/12 150
5433    [re] ㄱㅊ   2016/06/09 150
5432  석현이의 그녀?!  [5] 2017/04/18 150
5431    [re] Where is my mask?  [2] 2018/04/01 150
5430  상규야아아아   2014/04/29 151
5429  ㄱㅇㅈ   2015/04/09 151
5428    [re] 원빈꼬우~~   2016/05/02 151
5427    [re] 영.차.니.다   2016/05/16 151
5426    [re] 설리   2017/04/08 151
5425  인평  [3] 2017/04/19 151
5424    [re] 대구동원  [2] 2017/05/02 151
5423    [re] 가영이  [3] 2018/04/01 151
[1].. 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by