Who Am I?


6222.   14125
[re] 편할때ㄱ
추천 : 4 이름 : ****** 작성일 : 2016-05-08 15:32:33 조회수 : 138
1.가장 이성에게 인기가 없을거 같은사람은? 예리선배 형섭이형 소영누나 영찬이
2.가장 더러울거 같은 사람은? 다영선배 윤범이형 은혜누나 지호형
3.가장 싫어하는 사람은? 자후니형
4.가장 좋아하는 사람은? 지호형
5.가장 노잼인 사람은? 경환이형
6.다음생에 태어나면 이사람으로 태어나고싶다? 윤세형
7.다음 회탐에 쎄게 쓰고 싶은 사람?(29기) 가인누나다헌누나세인이윤세형도형이태규형 대기타
8.회탐을 쓸때 가장 써주기 싫은사람? 항상 최선을 다한다.
9.가장 모솔일 것 같은사람은? 선형선배 종화형 원선이 영찬이
10.술버릇이 가장 안좋은거 같은사람은? 승은선배 윤범이형 가인누나 경환이형
11.이 사람만큼은 닮기싫다? 영찬이다
12.나랑 가장 닮은 사람? 자훈이형
13.가장 개념없는 사람? 도형이
14.당장 사귀고 싶은 사람? 혜선선배
15.처음봤을 때와 제일 다른 사람? 현영선배 종화형 문영누나 윤세형
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5572  우리는 한양대학에서가장빛나는별   2016/05/16 103
5571  내가누군지아늬?   2016/05/16 86
5570  영.차.니.다   2016/05/16 91
5569  헤이모두들안녕   2016/05/16 104
5568  자평  [3] 2016/05/16 173
5567  인평   2016/05/16 155
5566    [re] 연예인♥♥♥♥   2016/05/13 172
5565    [re] 이태임   2016/05/13 178
5564    [re] 김가인 양^^   2016/05/12 178
5563    [re] 띠띠빵빵   2016/05/12 161
5562    [re] 빠밤   2016/05/12 158
5561    [re] 가인 ㄱㄱ   2016/05/12 156
5560  이태임  [1] 2016/05/11 140
5559    [re] ㄱㅇ ㅎㅌ   2016/05/11 165
5558    [re] ㄱㅇㅇ ㄱㄱ   2016/05/11 159
5557    [re] 가인아 빨리해   2016/05/11 162
5556    [re] ㅎㅌ   2016/05/11 161
5555  김가인 양^^   2016/05/11 106
5554  영차영차  [1] 2016/05/10 145
5553  띠띠빵빵   2016/05/10 99
5552  연예인♥♥♥♥   2016/05/10 108
5551  빠밤   2016/05/10 95
5550  가인 ㄱㄱ   2016/05/10 103
5549  ㄱㅇ ㅎㅌ   2016/05/10 95
5548  ㄱㅇㅇ ㄱㄱ   2016/05/10 91
5547  가인아 빨리해   2016/05/10 96
5546  ㅎㅌ   2016/05/09 109
5545  인평   2016/05/08 159
   [re] 편할때ㄱ   2016/05/08 138
5543    [re] 안뇨옹   2016/05/08 130
5542    [re] 처룬ㅅㄱ2  [1] 2016/05/08 145
5541    [re] 처룬ㅅㄱ   2016/05/08 131
5540    [re] ㅊㅊㅊㅊㅊ   2016/05/08 150
5539  편할때ㄱ   2016/05/07 101
5538    [re] ㅊㅎㅊㅎ   2016/05/07 130
5537  안뇨옹   2016/05/07 94
5536  처룬ㅅㄱ2   2016/05/07 97
5535  처룬ㅅㄱ   2016/05/07 90
5534    [re] 처루닝   2016/05/07 136
5533  ㅊㅊㅊㅊㅊ   2016/05/07 105
5532  ㅊㅎㅊㅎ   2016/05/07 94
5531  처루닝   2016/05/07 102
5530    [re] 블랙넛   2016/05/07 140
5529    [re] sang gook   2016/05/06 158
5528    [re] ㅊㅎ   2016/05/06 140
5527    [re] 처룬아   2016/05/05 141
5526  sang gook   2016/05/05 99
5525    [re] 철후닝~   2016/05/05 137
5524    [re] 처루닝   2016/05/05 157
5523    [re] 철훈 ㄱㄱ  [2] 2016/05/05 207
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by