Who Am I?


6222.   123125
5글자로 말하는
추천 : 7 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-06 15:22:00 조회수 : 96
5글자로말해요문답

1. 키는몇센치? :  

2. 몸무게는요? :
3. 취미는뭐야? :  

4. 잠은몇시간? :
5. 성격은어때? :

6. 친구는몇명? :
7. 주말엔뭐해? :

8. 공부는잘해? :

9. 목표대학은? :

10.니꿈은뭐야? :
11.애인은있어? :

12.14일엔뭐해? :
13.올해계획은? :

14.모하고싶은데? :
15.최신곡알아? :

16.니18번곡은? :

17.키스해봤어? :

18.첫키스언제? :

19.기분어땠어? :

20.첫사랑누구? :

21.결혼은언제? :

22.자식은몇명? :

23.극장은몇번? :
24.감동한영화? :

25.지금행복해? :
26.지금소원은? :
27.인기는많아? :

28.돈많음뭐해? :

29.잠버릇뭐야? :

30.별명은뭐야? :

31.무슨꽃조아? :

32.잘먹는음식? :

33.주량은얼마? :
34.생일은언제? :

35.선물사줄까? :

36.춤은잘추나? :
37.나의장점은? :

38.나의단점은? :

39.누구존경해? :
40.좌우명뭐야? :

41.첫사랑언제? :

42.태몽이머야? :
43.무슨색조아? :

44.죽고싶을땐? :

45.또하라면은? :
46.지금기분은? :
47.이상형은여? :

48.머리길이는? :

49.누구조아해? :
50.마지막할말? :
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
122  가영이가 회탐 제일 성실하게 하네   2018/04/02 103
121    [re] 가영이가 회탐 제일 성실하게 하네  [4] 2018/04/02 162
120  이민수입니다   2018/04/02 88
119    [re] 이민수입니다   2018/04/02 136
118  귀신잡는 해병 조강혁입니다  [1] 2018/04/02 102
117    [re] 귀신잡는 해병 조강혁입니다  [5] 2018/04/02 197
116  귀신 못 잡는 조강혁입니다  [3] 2018/04/02 126
115  간단한 질문 2   2018/04/02 106
114  가영이다 가영이다   2018/04/02 85
113  퀴즈   2018/04/02 94
112  Dear. 가영   2018/04/02 104
111  강혁이와 민수의 자존심  [2] 2018/04/02 121
110    [re] 강혁이와 민수의 자존심  [2] 2018/04/03 183
109    [re] Dear. 가영  [1] 2018/04/03 153
108    [re] 퀴즈   2018/04/03 115
107    [re] 가영이다 가영이다   2018/04/03 139
106    [re] 귀신 못 잡는 조강혁입니다   2018/04/03 120
105    [re] 간단한 질문 2   2018/04/03 120
104  내가 일빠   2018/04/04 86
103  잉우영   2018/04/04 77
102  즐거운 스터디   2018/04/04 78
101  간단하게   2018/04/04 93
100  Dhdhdhdh   2018/04/04 113
99  우영영영   2018/04/04 97
98    [re] 내가 일빠   2018/04/05 119
97    [re] 잉우영  [3] 2018/04/05 146
96    [re] 즐거운 스터디  [3] 2018/04/05 154
95    [re] 간단하게  [2] 2018/04/05 144
94  우영우영   2018/04/05 114
93  ㅇㅇ   2018/04/05 103
92    [re] Dhdhdhdh  [1] 2018/04/05 114
91    [re] 우영영영  [5] 2018/04/05 164
90  우영우영   2018/04/06 82
89  일교시는 졸리다...  [1] 2018/04/06 107
88  ㅇㅇㅇ  [1] 2018/04/06 86
87  5564   2018/04/06 100
86  이상형   2018/04/06 98
85  우영이가 왜이렇게 안할깡?  [1] 2018/04/06 117
 5글자로 말하는   2018/04/06 96
83    [re] 우영우영   2018/04/07 114
82    [re] ㅇㅇ   2018/04/07 113
81    [re] 우영우영   2018/04/07 124
80    [re] 일교시는 졸리다...   2018/04/07 120
79    [re] ㅇㅇㅇ   2018/04/07 118
78    [re] 5564   2018/04/07 118
77    [re] 5글자로 말하는   2018/04/07 133
76    [re] 우영이가 왜이렇게 안할깡?   2018/04/07 144
75    [re] 이상형   2018/04/07 143
74  왜 글이 없어   2018/04/09 101
73  하이 세정   2018/04/10 121
[1]..[121][122] 123 [124][125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by