Who Am I?


6222.   115125
[re] 내가 일빠
추천 : 9 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-05 02:53:51 조회수 : 116

>30,31기 첫인상 가자
상민형 : 18학번김지호형!!!
준식형   : 성격좋을것같은형
동원형 : 허당끼있을것같은형
승빈형 : 배그잘하는형
진우형 : 착하고재밌을것같은형
민수형  : 하현우?!
석현형 : 곧 군대가시는구나..

영은누나 : 영찬이형여자친구시구나!
유경누나 : 성격되게좋아보이는누나
은비누나 : 착해보이는 누나
박민지누나 :승빈이형여자친구시구나!
백민지누나 :  술되게좋아하시는구나!
민주누나 : 성격되게좋아보이는누나
수경누나 : 대장누나

31기  

성웅 : 왜 미터 오티둘다안왔지?
형주형 : 웃길것같은형
강혁형 : 그냥잘생기고모든것을가진형
영석형 : 주형이형의조무래깈ㅋㅋㅋㅋ
원석형 : 이형 인격이여러갠데?
주형형 : 완전웃긴형
다빛형 : 18유기나노공학과 스캐너

영주 : 사교성뛰어나보이는친구
세정 : 착할것같은친구
현성 : 아이린...
가영 : 조이...
새연누나 : 착해보이는누나
수빈 : 잘놀것같은친구
은영누나 : 약해보이는누나
아연누나 : 재밌을것같은누나
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
522  김!윤범! 김김!윤범!   2015/05/25 120
521  제호~~~~^6^   2015/05/03 120
520  ㅎㅅㅇ   2015/04/03 120
519    [re] 왜 글이 없어   2018/04/10 119
518  귀신 못 잡는 조강혁입니다  [3] 2018/04/02 119
517    [re] 수경밍...  [2] 2017/06/03 119
516    [re] 류동원 대구 고향에서 하는 즐거운 회탐   2017/04/30 119
515    [re] 오늘밤의 주인공은 너 찡긋 ><  [1] 2017/04/18 119
514  싸펑피펑???????   2017/04/18 119
513  응 아냐~  [1] 2016/06/06 119
512  ㅈㅏ훈   2016/04/18 119
511  ㅁㅈ3   2015/06/01 119
510    [re] ㅎㅇ ㅎㅎㅅ   2015/05/23 119
509  ㅇㅅㅇ   2015/05/08 119
508  잠이안와   2015/04/29 119
507  첫사랑   2015/04/04 119
506    [re] 1000개 가즈아  [1] 2018/04/01 118
505    [re] 귐다비치 ㄱㄱ   2018/03/30 118
504    [re] 대구 대표 미남 류 동 언   2017/04/30 118
503  꺄아악  [1] 2017/04/09 118
502  444   2016/06/08 118
501  자훈 ㅇㅅㅇ   2016/04/18 118
500  회~탐   2016/04/15 118
499  연예~~~~인   2015/06/02 118
498    [re] 승혁이에게 희승이누나란?   2015/05/16 118
497  이현영   2015/04/14 118
496  룰루랄라   2015/04/14 118
495    [re] 휴,,새벽일이 너무 힘들구나,,  [2] 2018/04/01 117
494  영주렁주렁  [1] 2018/03/26 117
493    [re] 꼬우꼬우~   2017/06/05 117
492  준식아  [5] 2017/05/29 117
491    [re] 내 어깨를 봐 탈골됐잖아~  [1] 2017/04/17 117
490  바다회탐   2016/05/01 117
489  지호   2016/04/11 117
488  ㅊㅈㅇ   2015/06/15 117
487  이승은회탐~~   2015/05/06 117
486    [re] ㅎ   2018/05/08 116
485  하이 세정   2018/04/10 116
484    [re] 우영우영   2018/04/07 116
   [re] 내가 일빠   2018/04/05 116
482    [re] 간단한 질문 2   2018/04/03 116
481    [re] 회탐에 좋은게 있구먼  [1] 2017/06/05 116
480    [re] ♥   2016/05/31 116
479  문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ   2016/04/17 116
478  ㅁㅇ2   2016/04/15 116
477  회탐하자   2015/06/01 116
476    [re] 혜선2   2015/05/22 116
475  ㅎㅇ ㅎㅎㅅ   2015/05/18 116
474  제호우   2015/05/03 116
473    [re] 형! 주스마실래?   2018/05/08 115
[1]..[106][107][108][109][110][111][112][113][114] 115 [116][117][118][119][120]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by