Who Am I?


6222.   115125
[re] 내가 일빠
추천 : 9 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-05 02:53:51 조회수 : 117

>30,31기 첫인상 가자
상민형 : 18학번김지호형!!!
준식형   : 성격좋을것같은형
동원형 : 허당끼있을것같은형
승빈형 : 배그잘하는형
진우형 : 착하고재밌을것같은형
민수형  : 하현우?!
석현형 : 곧 군대가시는구나..

영은누나 : 영찬이형여자친구시구나!
유경누나 : 성격되게좋아보이는누나
은비누나 : 착해보이는 누나
박민지누나 :승빈이형여자친구시구나!
백민지누나 :  술되게좋아하시는구나!
민주누나 : 성격되게좋아보이는누나
수경누나 : 대장누나

31기  

성웅 : 왜 미터 오티둘다안왔지?
형주형 : 웃길것같은형
강혁형 : 그냥잘생기고모든것을가진형
영석형 : 주형이형의조무래깈ㅋㅋㅋㅋ
원석형 : 이형 인격이여러갠데?
주형형 : 완전웃긴형
다빛형 : 18유기나노공학과 스캐너

영주 : 사교성뛰어나보이는친구
세정 : 착할것같은친구
현성 : 아이린...
가영 : 조이...
새연누나 : 착해보이는누나
수빈 : 잘놀것같은친구
은영누나 : 약해보이는누나
아연누나 : 재밌을것같은누나
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
522  ㅈㅣ호   2016/04/12 123
521  ㅁㅈ4   2015/06/01 123
520  ㅎㅇ   2015/04/14 123
519  ㅎㅇㅎㅇ   2015/04/11 123
518    [re] 왜 글이 없어   2018/04/10 122
517    [re] 대구 대표 미남 류 동 언   2017/04/30 122
516    [re] 얼굴을 뜯어서 고쳐주자  [1] 2017/04/18 122
515  싸펑피펑???????   2017/04/18 122
514  김!윤범! 김김!윤범!   2015/05/25 122
513  제호~~~~^6^   2015/05/03 122
512  ㅎㅅㅇ   2015/04/03 122
511    [re] 우영우영   2018/04/07 121
510    [re] 1000개 가즈아  [1] 2018/04/01 121
509    [re] 꼬우꼬우~   2017/06/05 121
508  응 아냐~  [1] 2016/06/06 121
507  ㅈㅏ훈   2016/04/18 121
506  회~탐   2016/04/15 121
505  ㅁㅈ3   2015/06/01 121
504  ㅇㅅㅇ   2015/05/08 121
503  잠이안와   2015/04/29 121
502  첫사랑   2015/04/04 121
501    [re] 귀신 못 잡는 조강혁입니다   2018/04/03 120
500    [re] 휴,,새벽일이 너무 힘들구나,,  [2] 2018/04/01 120
499    [re] 귐다비치 ㄱㄱ   2018/03/30 120
498  꺄아악  [1] 2017/04/09 120
497  자훈 ㅇㅅㅇ   2016/04/18 120
496  연예~~~~인   2015/06/02 120
495    [re] 승혁이에게 희승이누나란?   2015/05/16 120
494  이현영   2015/04/14 120
493    [re] 간단한 질문 2   2018/04/03 119
492    [re] 회탐에 좋은게 있구먼  [1] 2017/06/05 119
491    [re] 내 어깨를 봐 탈골됐잖아~  [1] 2017/04/17 119
490  호로로롤로로   2017/04/11 119
489  저는 김도형인데요...  [2] 2017/04/11 119
488  444   2016/06/08 119
487    [re] ♥   2016/05/31 119
486  바다회탐   2016/05/01 119
485  룰루랄라   2015/04/14 119
484    [re] ㅎ   2018/05/08 118
483  하이 세정   2018/04/10 118
482  강혁이와 민수의 자존심  [2] 2018/04/02 118
481  영주렁주렁  [1] 2018/03/26 118
480  준식아  [5] 2017/05/29 118
479    [re] ㅎㅎㅎ   2016/05/31 118
478  ㅁㅇ2   2016/04/15 118
477  지호   2016/04/11 118
476  ㅊㅈㅇ   2015/06/15 118
475  이승은회탐~~   2015/05/06 118
474    [re] 5564   2018/04/07 117
473    [re] ㅇㅇㅇ   2018/04/07 117
[1]..[106][107][108][109][110][111][112][113][114] 115 [116][117][118][119][120]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by