Who Am I?


6222.   9125
고생좀 해봐라 ㅎㅎ
추천 : 45 이름 : ****** 작성일 : 2002-06-13 22:39:46 조회수 : 373
생각나는 대로 적어본 컴터관련 약자들임둥

정확히 풀어쓰쇼

AT
XT
IPC
FAT
NTFS
TCP/IP
FTP
ATA
WINS
IIS
JVM
MIDI
PCM
CD
DVD
DVI
RISC
CISC
SCSI
IDE
DIMM
RAM
ROM
DRAM
EDO DRAM
SDRAM
VRAM
WRAM
SGRAM
RDRAM
DDRAM
MP3
MPEG
PCI
VESA
ISA
ISO
ANSI
USB
IEEE
MDA
CGA
EGA
VGA
XGA
PDA
PDP
LCD
TFT
BIOS
MSN
DD
DTS
UDP
IPX
IBM
DOS
HWP
WCG
ADSL
VDSL
LAN
WAN
DSP
DAC/ADC
HDD
FDD
PHP
SQL
ASP
GNU
DNS
DHCP
DLL
API
WWW
SMTP
TTL
NIC
WDM
ACPI
DMA
PnP
MMX
SSE
훔헐헐   2002-06-13 22:43:01 IP :  
이건 정말 심했다.. 오곤 평소에 친구들한테 미움샀냐??^^;;;;
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5822  오곤공부하느라 여기 들어와보지두 않는것 같다......  [2] 2002/06/13 403
5821    [re] 워밍업이야~   2002/06/13 318
5820    [re] 과학이시다  [2] 2002/06/13 295
5819    [re] 오곤이당!!! 곤~~~너를 알려줘!!!  [4] 2002/06/13 316
5818  자.... 시작해 보까??   2002/06/13 332
 고생좀 해봐라 ㅎㅎ  [1] 2002/06/13 373
5816    [re] 자.... 시작해 보까??  [2] 2002/06/13 366
5815  음..   2002/06/14 339
5814    [re] 음..  [3] 2002/06/14 280
5813  야!! 축구 조아하지??  [1] 2002/06/14 329
5812  글한번 읽다가 발견한건데..   2002/06/14 308
5811     2002/06/14 264
5810  갖다 붙이는거 재미따..yes or no   2002/06/14 308
5809  또 같다 부쳐야지..ㅋㅋ   2002/06/14 311
5808  또 부쳐야지...  [38] 2002/06/14 341
5807  이제 그만 부치께..이게 마지막   2002/06/14 310
5806    [re] 글한번 읽다가 발견한건데..  [2] 2002/06/14 297
5805    [re] ㅁ  [4] 2002/06/14 330
5804    [re] 갖다 붙이는거 재미따..yes or no  [4] 2002/06/14 295
5803    [re] 또 부쳐야지...  [434] 2002/06/14 15374
5802    [re] 또 같다 부쳐야지..ㅋㅋ  [1] 2002/06/14 351
5801  야.. 좀 세바..  [1] 2002/06/15 445
5800  자!!   2002/06/15 439
5799  질문   2002/06/15 339
5798    [re] 이제 그만 부치께..이게 마지막   2002/06/15 296
5797  이찌나요..  [1] 2002/06/15 326
5796    [re] 질문   2002/06/15 335
5795    [re] 자!!   2002/06/15 401
5794  자!~   2002/06/16 418
5793    [re] 자!~   2002/06/17 291
5792  담주자요.......^^   2002/06/17 358
5791  셤기간이라 봐주께..   2002/06/18 338
5790    [re] 셤기간이라 봐주께..  [1] 2002/06/19 335
5789  답혀 지금당장  [1] 2002/06/19 322
5788  질문 나가신다!   2002/06/19 374
5787  a   2002/06/19 355
5786  질문~!   2002/06/19 394
5785  다들 이거 꺼리는데..  [2] 2002/06/20 361
5784    [re] 질문 나가신다!  [1] 2002/06/20 337
5783    [re] a  [1] 2002/06/20 353
5782  누구??   2002/06/20 274
5781    [re] 누구??  [4] 2002/06/20 340
5780  자자...   2002/06/22 374
5779  ㅋㅋ   2002/06/22 313
5778    [re] 자자...  [1] 2002/06/22 387
5777  자자~~ 케미콤 인평 다썼습니다.  [1] 2002/06/22 370
5776  셤끝나쓰니까 널널하겠네!ㅋ   2002/06/22 339
5775    [re] 셤끝나쓰니까 널널하겠네!ㅋ   2002/06/22 325
5774  회탐하믄 고생좀 해야지..   2002/06/23 413
5773  4강진출 보우너스 질문!   2002/06/23 326
[1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by