Who Am I?


6222.   9125
고생좀 해봐라 ㅎㅎ
추천 : 45 이름 : ****** 작성일 : 2002-06-13 22:39:46 조회수 : 376
생각나는 대로 적어본 컴터관련 약자들임둥

정확히 풀어쓰쇼

AT
XT
IPC
FAT
NTFS
TCP/IP
FTP
ATA
WINS
IIS
JVM
MIDI
PCM
CD
DVD
DVI
RISC
CISC
SCSI
IDE
DIMM
RAM
ROM
DRAM
EDO DRAM
SDRAM
VRAM
WRAM
SGRAM
RDRAM
DDRAM
MP3
MPEG
PCI
VESA
ISA
ISO
ANSI
USB
IEEE
MDA
CGA
EGA
VGA
XGA
PDA
PDP
LCD
TFT
BIOS
MSN
DD
DTS
UDP
IPX
IBM
DOS
HWP
WCG
ADSL
VDSL
LAN
WAN
DSP
DAC/ADC
HDD
FDD
PHP
SQL
ASP
GNU
DNS
DHCP
DLL
API
WWW
SMTP
TTL
NIC
WDM
ACPI
DMA
PnP
MMX
SSE
훔헐헐   2002-06-13 22:43:01 IP :  
이건 정말 심했다.. 오곤 평소에 친구들한테 미움샀냐??^^;;;;
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5822  오곤공부하느라 여기 들어와보지두 않는것 같다......  [2] 2002/06/13 406
5821    [re] 워밍업이야~   2002/06/13 322
5820    [re] 과학이시다  [2] 2002/06/13 299
5819    [re] 오곤이당!!! 곤~~~너를 알려줘!!!  [4] 2002/06/13 318
5818  자.... 시작해 보까??   2002/06/13 334
 고생좀 해봐라 ㅎㅎ  [1] 2002/06/13 376
5816    [re] 자.... 시작해 보까??  [2] 2002/06/13 370
5815  음..   2002/06/14 343
5814    [re] 음..  [3] 2002/06/14 283
5813  야!! 축구 조아하지??  [1] 2002/06/14 331
5812  글한번 읽다가 발견한건데..   2002/06/14 311
5811     2002/06/14 268
5810  갖다 붙이는거 재미따..yes or no   2002/06/14 312
5809  또 같다 부쳐야지..ㅋㅋ   2002/06/14 316
5808  또 부쳐야지...  [38] 2002/06/14 343
5807  이제 그만 부치께..이게 마지막   2002/06/14 313
5806    [re] 글한번 읽다가 발견한건데..  [2] 2002/06/14 301
5805    [re] ㅁ  [4] 2002/06/14 335
5804    [re] 갖다 붙이는거 재미따..yes or no  [4] 2002/06/14 301
5803    [re] 또 부쳐야지...  [434] 2002/06/14 15379
5802    [re] 또 같다 부쳐야지..ㅋㅋ  [1] 2002/06/14 355
5801  야.. 좀 세바..  [1] 2002/06/15 451
5800  자!!   2002/06/15 443
5799  질문   2002/06/15 342
5798    [re] 이제 그만 부치께..이게 마지막   2002/06/15 298
5797  이찌나요..  [1] 2002/06/15 328
5796    [re] 질문   2002/06/15 339
5795    [re] 자!!   2002/06/15 405
5794  자!~   2002/06/16 422
5793    [re] 자!~   2002/06/17 297
5792  담주자요.......^^   2002/06/17 361
5791  셤기간이라 봐주께..   2002/06/18 340
5790    [re] 셤기간이라 봐주께..  [1] 2002/06/19 337
5789  답혀 지금당장  [1] 2002/06/19 326
5788  질문 나가신다!   2002/06/19 378
5787  a   2002/06/19 358
5786  질문~!   2002/06/19 398
5785  다들 이거 꺼리는데..  [2] 2002/06/20 364
5784    [re] 질문 나가신다!  [1] 2002/06/20 340
5783    [re] a  [1] 2002/06/20 361
5782  누구??   2002/06/20 277
5781    [re] 누구??  [4] 2002/06/20 343
5780  자자...   2002/06/22 378
5779  ㅋㅋ   2002/06/22 317
5778    [re] 자자...  [1] 2002/06/22 389
5777  자자~~ 케미콤 인평 다썼습니다.  [1] 2002/06/22 374
5776  셤끝나쓰니까 널널하겠네!ㅋ   2002/06/22 341
5775    [re] 셤끝나쓰니까 널널하겠네!ㅋ   2002/06/22 328
5774  회탐하믄 고생좀 해야지..   2002/06/23 417
5773  4강진출 보우너스 질문!   2002/06/23 331
[1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by