Who Am I?


6222.   9125
[re] 문방구에 가자 문방구에 가자
추천 : 6 이름 : ****** 작성일 : 2017-06-05 04:50:29 조회수 : 115

>
>
>
>
>
> '성신'성의껏 작성하도록
>
>
>
>
> 너는 지금부터 문구랜드의 사장님이다 . 29,30기를 문구류에 비유해라 .  
>
>
>
윤세 : 지우개
태규 : 계산기
철훈 : 축구공
자훈 : 고장난 계산기
도형 : 보드 마카
영찬 : 스케치북
경환 : 노랑펜
지호 : 자
지민 : 검정펜
세인 : 스티커
원선 : 방석
문영 : 필통
소영 : 시계
다헌 : 양말
가인 : 빨강펜
은혜 :  빗
승빈 : 칼
진우 : 플래너
상민 : 보조배터리
준식 : 쿠션
동원 : 노트
석현 : 파일
민수 : 파랑펜
영은 :  부채
은비 :  클립
민주 : 분홍펜
백민지 : 크레파스
박민지 : 포스트잇
수경 :  샤프
유경 : 형광펜
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5822  첫인상!   2016/04/11 112
5821  블랙넛   2016/05/05 112
5820  수경밍...  [1] 2017/06/01 112
5819    [re] 케미컴 간판 현욱   2017/06/05 112
5818  인평하고 빨리 넘기고 다음 지목 ㄲ   2017/06/06 112
5817  비치 웹툰 좋아하니?  [2] 2018/03/30 112
5816  Dhdhdhdh   2018/04/04 112
5815    [re] Dhdhdhdh  [1] 2018/04/05 112
5814    [re] ㅇㅇ   2018/04/07 112
5813    [re] 뚜루뚜뚜뚜루뚜뚜   2018/05/04 112
5812  승혁이에게 예리란?   2015/05/13 113
5811    [re] 승혁이에게 예리란?   2015/05/16 113
5810  ㅇㅇ   2015/06/15 113
5809  회시탐탐   2016/04/13 113
5808  무녕쓰   2016/04/14 113
5807  하잇~~~! 와따시와 쿠라쿠라사쿠라 데쓰요~~~~  [2] 2017/04/13 113
5806  인평   2017/04/29 113
5805  쑥을 좋아하는 쑥경  [1] 2017/06/01 113
5804  우영우영   2018/04/05 113
5803  ㅎㅇ   2015/04/10 114
5802  질문   2015/04/10 114
5801  ㅈㅇㅂ  [1] 2016/05/02 114
5800  원빈ㄱㄱㄱㄱㄱ   2016/05/02 114
5799  ㅇㅅㅇ   2016/06/05 114
5798    [re] 혀눅혀눅혀눅   2017/06/05 114
5797  가영가영   2018/04/01 114
5796    [re] 우영우영   2018/04/07 114
5795  ㅎㅇ   2015/06/01 115
5794  첫인상  [1] 2016/05/02 115
5793  원빈언니개웃김ㅠ   2016/05/03 115
5792  ㅇㅅ ㄱㄱ   2016/05/22 115
5791  ㅇㅇ  [1] 2016/06/08 115
5790    [re] ㄱㄱ  [5] 2017/04/16 115
5789    [re] 좋아하는 만큼~~  [1] 2017/04/17 115
5788    [re] 뾰로롱   2017/04/18 115
5787    [re] 이수경님이 쓰는 안경은? 수경  [1] 2017/06/01 115
   [re] 문방구에 가자 문방구에 가자   2017/06/05 115
5785    [re] 빨래하는 아낙네입니다...   2018/03/24 115
5784  다비치  [4] 2018/03/30 115
5783    [re] 뀨,,더워,,,  [2] 2018/04/01 115
5782    [re] 퀴즈   2018/04/03 115
5781    [re] 빨간맛,,궁그매허니,,   2018/05/04 115
5780    [re] ㅈ   2018/05/08 115
5779  몇개없어서 섭섭할까봐   2015/04/04 116
5778  유진이에게 모자란?   2015/04/09 116
5777  답하여라   2015/04/10 116
5776    [re] 혜선2   2015/05/22 116
5775  회탐하자   2015/06/01 116
5774  ㅇㅅ22   2015/06/22 116
5773  문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ   2016/04/17 116
[1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by