Who Am I?


6222.   9125
자자...
추천 : 71 이름 : ****** 작성일 : 2002-06-22 00:52:30 조회수 : 373
1. 14기 15기모두의 예상 평점(1학기)?

2. 자기를 좋아하고 있을거 같은 여자?

3. 자신과 친한 사람(15기중) 욕하기 100자내외..

4. 케미컴안에서 커플이 탄생할 확률은?? 누가 커플??진지하게

6. 15기들 별명짓기..

9. 남자들끼리 있으면 제일 많이 씹히는 15기??

9. 15기 여아들에게 바라는 점...
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5822    [re] 워밍업이야~   2002/06/13 316
5821  오곤이당!!! 곤~~~너를 알려줘!!!   2002/06/12 322
5820    [re] 오곤이당!!! 곤~~~너를 알려줘!!!  [4] 2002/06/13 314
5819  오곤공부하느라 여기 들어와보지두 않는것 같다......  [2] 2002/06/13 402
5818  자.... 시작해 보까??   2002/06/13 331
5817    [re] 자.... 시작해 보까??  [2] 2002/06/13 364
5816  고생좀 해봐라 ㅎㅎ  [1] 2002/06/13 372
5815  음..   2002/06/14 338
5814    [re] 음..  [3] 2002/06/14 280
5813  야!! 축구 조아하지??  [1] 2002/06/14 327
5812  글한번 읽다가 발견한건데..   2002/06/14 306
5811    [re] 글한번 읽다가 발견한건데..  [2] 2002/06/14 294
5810     2002/06/14 263
5809    [re] ㅁ  [4] 2002/06/14 327
5808  갖다 붙이는거 재미따..yes or no   2002/06/14 307
5807    [re] 갖다 붙이는거 재미따..yes or no  [4] 2002/06/14 295
5806  또 같다 부쳐야지..ㅋㅋ   2002/06/14 310
5805    [re] 또 같다 부쳐야지..ㅋㅋ  [1] 2002/06/14 350
5804  또 부쳐야지...  [38] 2002/06/14 339
5803    [re] 또 부쳐야지...  [434] 2002/06/14 15371
5802  이제 그만 부치께..이게 마지막   2002/06/14 308
5801    [re] 이제 그만 부치께..이게 마지막   2002/06/15 295
5800  야.. 좀 세바..  [1] 2002/06/15 444
5799  자!!   2002/06/15 436
5798    [re] 자!!   2002/06/15 399
5797  질문   2002/06/15 339
5796    [re] 질문   2002/06/15 334
5795  이찌나요..  [1] 2002/06/15 324
5794  자!~   2002/06/16 416
5793    [re] 자!~   2002/06/17 290
5792  담주자요.......^^   2002/06/17 356
5791  셤기간이라 봐주께..   2002/06/18 336
5790    [re] 셤기간이라 봐주께..  [1] 2002/06/19 333
5789  답혀 지금당장  [1] 2002/06/19 321
5788  질문 나가신다!   2002/06/19 373
5787    [re] 질문 나가신다!  [1] 2002/06/20 336
5786  a   2002/06/19 354
5785    [re] a  [1] 2002/06/20 350
5784  질문~!   2002/06/19 393
5783  다들 이거 꺼리는데..  [2] 2002/06/20 360
5782  누구??   2002/06/20 273
5781    [re] 누구??  [4] 2002/06/20 338
 자자...   2002/06/22 373
5779    [re] 자자...  [1] 2002/06/22 385
5778  ㅋㅋ   2002/06/22 312
5777  자자~~ 케미콤 인평 다썼습니다.  [1] 2002/06/22 369
5776  셤끝나쓰니까 널널하겠네!ㅋ   2002/06/22 338
5775    [re] 셤끝나쓰니까 널널하겠네!ㅋ   2002/06/22 324
5774  회탐하믄 고생좀 해야지..   2002/06/23 412
5773    4, 5 번 쓴다...   2002/06/23 338
[1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by