Who Am I?


6222.   8125
[re] 뚜루뚜뚜뚜루뚜뚜
추천 : 15 이름 : ****** 작성일 : 2018-05-04 18:12:56 조회수 : 99

>
>1.31기 처음 만났을 때 이사람만은 내 짝이 아니었으면 좋겠다고 생각한 사람
> 성웅
>2. 내 짝이었으면 좋겠다고 생각한 사람
> 강혁오빠
>3. 바꿀 수 있다면 지금 짝 하고 싶은 사람
> 영석오빠
>4.봄을 맞이해서 지금 당장 바르고 싶은 매니큐어 색은><?
> 하늘색
>5.매니큐어 발라주고 싶은 색과 이유는?(30.31기 여자 남자 각각 한명씩)
> 상민오빠 검정색 잘어울리실 것 같다
은비언니 연핑크색 잘어울리실 것 같다
강혁오빠 검정색 잘어울릴 것 같다
은영언니 보라색 언니는 네일을 예쁘게 하고 다닌다!!
>6.선배만 아니라면 이사람 내가 명인존쎄하고싶다!!!(30기 여자한명 남자한명)
> ㅎㅎ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5872  ㅊㅈㅇ   2015/06/15 99
5871  뀨?   2016/04/15 99
5870  ㅎㅌ   2016/05/09 99
5869  연예인♥♥♥♥   2016/05/10 99
5868  윤세꼬우!   2016/06/06 99
5867  민주야 나야 너 짝꿍 민수 !   2017/04/14 99
5866  준직년  [4] 2017/05/31 99
5865  효기효기 강효기~><  [1] 2018/03/23 99
5864  ㅎㅐ 병 ㄷH는 강ㅎrㄷr ? 강.혁!  [1] 2018/03/23 99
5863    [re] Dhdhdhdh  [1] 2018/04/05 99
5862    [re] 우영우영   2018/04/07 99
5861  볼빨간세정이   2018/04/10 99
5860    [re] 질문이 떨어져가는구만   2018/05/04 99
   [re] 뚜루뚜뚜뚜루뚜뚜   2018/05/04 99
5858    [re] ㅎ   2018/05/08 99
5857  ㅎㅇ   2015/05/08 100
5856     2015/06/15 100
5855  ㅁㅇ   2016/04/16 100
5854  김현욱님 생일 추카포카  [3] 2017/05/31 100
5853    [re] 나 한양대 총장이라네...   2018/03/24 100
5852  우영우영   2018/04/05 100
5851    [re] 볼빨간세정이   2018/05/02 100
5850    [re] ㅈ   2018/05/08 100
5849  ㅎㅇㅌㄱ   2015/05/20 101
5848  ㅇㅂㅇ2   2015/05/25 101
5847  윤세끼   2016/06/05 101
5846    [re] 현빈입니다   2017/04/14 101
5845  인평   2017/04/16 101
5844    [re] 혀누누누누누ㅜ눅스 유닉스 말고 혀눅스   2017/06/05 101
5843    [re] ㅇㅇ   2015/06/22 102
5842  이솔   2015/06/22 102
5841    [re] 히ㅣ히   2016/05/31 102
5840  윤세형   2016/06/05 102
5839    [re] 윤세   2016/06/24 102
5838  민쥬~~  [1] 2017/04/15 102
5837  인평   2017/06/03 102
5836    [re] 케미컴 간판 현욱   2017/06/05 102
5835  강혁 강혁  [4] 2018/03/24 102
5834  가영이의 선택은?   2018/04/01 102
5833  강혁이와 민수의 자존심  [2] 2018/04/02 102
5832    [re] 형주2   2018/05/08 102
5831  hey yo~   2015/04/14 103
5830    [re] 승혁이에게 상남자 현영이란?   2015/05/16 103
5829  ㅎㅅ   2015/05/18 103
5828  ㅇㅣㄴㅍㅕㅇ   2015/05/23 103
5827  고퀄주의   2016/04/11 103
5826  g호   2016/04/14 103
5825  홧팅!   2016/04/17 103
5824     2016/06/09 103
5823    [re] 나는 방울토마토를 먹고 있쥐~  [1] 2017/05/31 103
[1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by