Who Am I?


6222.   8125
[re] 나 한양대 총장이라네...
추천 : 7 이름 : ****** 작성일 : 2018-03-24 12:33:19 조회수 : 108

>자네, 통장에 820원 밖에 안 남았다고 하던데...
>현 대학생들의 고충을 300자 이내로 서술해주게...
>
>그리고 더불어 한양대의 발전에 이바지할 수 있는 학생이 되길 진심으로 바라네...
>그럼 20000!
>
>
계좌번호는 110-421-839754 신한은행입니다..ㅎㅎ 사실 오늘 돈이없어서 다이어트해야되네요 ㅎㅎ
술값이 너무비싼게 고충입니다.. 학교차원에서 지원을해줬으면 ㅠ
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5872    [re] 혀누누누누누ㅜ눅스 유닉스 말고 혀눅스   2017/06/05 107
5871  회탐의 묘미는 마지막놜~   2018/03/25 107
5870  레오나르도 다빛이   2018/03/29 107
5869  세 to the 정   2018/04/10 107
5868    [re] 질문이 떨어져가는구만   2018/05/04 107
5867    [re] 형주가즈아   2018/05/08 107
5866  ㅇㅣㄴㅍㅕㅇ   2015/05/23 108
5865    [re] ㅇㅇ   2015/06/22 108
5864  연예인♥♥♥♥   2016/05/10 108
5863  윤세꼬우!   2016/06/06 108
5862  민쥬~~  [1] 2017/04/15 108
5861    [re] TT   2017/04/28 108
5860  준직년  [4] 2017/05/31 108
5859  ㅎㅐ 병 ㄷH는 강ㅎrㄷr ? 강.혁!  [1] 2018/03/23 108
   [re] 나 한양대 총장이라네...   2018/03/24 108
5857    [re] 심심할땐 회탐보는맛   2018/05/04 108
5856  윤범   2015/05/25 109
5855  ㅇㅇ   2015/06/15 109
5854  고퀄주의   2016/04/11 109
5853  ㅁㅇ   2016/04/16 109
5852  ㅎㅌ   2016/05/09 109
5851    [re] 히ㅣ히   2016/05/31 109
5850    [re] 현빈입니다   2017/04/14 109
5849  쓔경  [3] 2017/06/01 109
5848  0주  [2] 2018/03/28 109
5847    [re] 비치 웹툰 좋아하니?  [1] 2018/04/01 109
5846  볼빨간세정이   2018/04/10 109
5845  hey yo~   2015/04/14 110
5844    [re] 승혁이에게 햄토리 선형이란?   2015/05/16 110
5843    [re] 승혁이에게 기장 다영이란?   2015/05/16 110
5842  ㅅ~~   2015/06/22 110
5841  동뮬   2016/04/13 110
5840  뀨?   2016/04/15 110
5839  1써니   2016/05/24 110
5838     2016/06/09 110
5837    [re] 윤세   2016/06/24 110
5836  인평   2017/04/16 110
5835    [re] 나는 방울토마토를 먹고 있쥐~  [1] 2017/05/31 110
5834    [re] 김현욱님 생일 추카포카  [1] 2017/05/31 110
5833  가수 연제호^^   2015/04/27 111
5832  g호   2016/04/14 111
5831  홧팅!   2016/04/17 111
5830  윤세형   2016/06/05 111
5829  강혁 강혁  [4] 2018/03/24 111
5828  내 이름은 박승빈  [2] 2018/03/29 111
5827    [re] 볼빨간세정이   2018/05/02 111
5826    [re] 효기효기 강효기~><   2018/05/02 111
5825    [re] 형주2   2018/05/08 111
5824  Zn 인평 가즈아   2018/05/09 111
5823  ㄱㅇㅂ   2015/05/25 112
[1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by