Who Am I?


6222.   5125
5글자로 말하는
추천 : 7 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-06 15:22:00 조회수 : 97
5글자로말해요문답

1. 키는몇센치? :  

2. 몸무게는요? :
3. 취미는뭐야? :  

4. 잠은몇시간? :
5. 성격은어때? :

6. 친구는몇명? :
7. 주말엔뭐해? :

8. 공부는잘해? :

9. 목표대학은? :

10.니꿈은뭐야? :
11.애인은있어? :

12.14일엔뭐해? :
13.올해계획은? :

14.모하고싶은데? :
15.최신곡알아? :

16.니18번곡은? :

17.키스해봤어? :

18.첫키스언제? :

19.기분어땠어? :

20.첫사랑누구? :

21.결혼은언제? :

22.자식은몇명? :

23.극장은몇번? :
24.감동한영화? :

25.지금행복해? :
26.지금소원은? :
27.인기는많아? :

28.돈많음뭐해? :

29.잠버릇뭐야? :

30.별명은뭐야? :

31.무슨꽃조아? :

32.잘먹는음식? :

33.주량은얼마? :
34.생일은언제? :

35.선물사줄까? :

36.춤은잘추나? :
37.나의장점은? :

38.나의단점은? :

39.누구존경해? :
40.좌우명뭐야? :

41.첫사랑언제? :

42.태몽이머야? :
43.무슨색조아? :

44.죽고싶을땐? :

45.또하라면은? :
46.지금기분은? :
47.이상형은여? :

48.머리길이는? :

49.누구조아해? :
50.마지막할말? :
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
6022  사 ㅇ 미 ㄴ   2017/04/09 97
6021  sang min   2017/04/10 97
6020  류동원 대구 고향에서 하는 즐거운 회탐   2017/04/30 97
6019    [re] 짐준직   2017/05/31 97
6018  최강 술꾼 가영희   2018/04/01 97
6017  우영영영   2018/04/04 97
 5글자로 말하는   2018/04/06 97
6015  445~,,세정미안,,수고링,,,  [1] 2018/05/02 97
6014    [re] 하이 세정   2018/05/02 97
6013  승혁이에게 짝 혜선이란?   2015/05/13 98
6012  혜선2   2015/05/20 98
6011  무녕   2016/04/15 98
6010  ㅁㅇ3   2016/04/15 98
6009  처룬ㅅㄱ2   2016/05/07 98
6008  호잇~~   2017/04/08 98
6007  ...   2017/04/18 98
6006  혀눅혀눅혀눅   2017/06/03 98
6005  룰루랄라  [1] 2018/03/25 98
6004  회!탐!  [2] 2018/03/28 98
6003  이상형   2018/04/06 98
6002  김!상!민!김김상민!원!샷!   2017/04/09 99
6001  ㄱㄱ   2017/04/15 99
6000  꼬우꼬우~   2017/06/03 99
5999  ㅡㅡ진짜 회탐 엄청 안하네   2017/06/04 99
5998  강혁에게..  [1] 2018/03/25 99
5997  내이름은 신가영   2018/04/01 99
5996  ㅎㅎㅅ ㅎㅌ   2015/05/20 100
5995  지호 꼬우!!!   2016/04/13 100
5994  자훈이   2016/04/17 100
5993  ㅊㅎ   2016/05/05 100
5992  가인아 빨리해   2016/05/10 100
5991  띠띠빵빵   2016/05/10 100
5990  어때 인정하늬?   2016/05/16 100
5989  다 보여주자 보여주자 보여주자   2016/05/16 100
5988  라차타!   2017/04/08 100
5987    [re] 얼른 하자.   2018/03/30 100
5986    [re] 세 to the 정   2018/05/02 100
5985    [re] ㅎ   2018/05/02 100
5984     2018/05/04 100
5983  이자훈   2016/04/19 101
5982  윤세   2016/06/05 101
5981  시험기간에 하는 개꿀 회탐   2016/06/08 101
5980  인평   2017/06/01 101
5979    [re] 즐거운 댄스! dance~! dancing machine is YOU~!   2018/03/24 101
5978    [re] 버드 정,,,   2018/05/02 101
5977  승혁이에게 솔이란?   2015/05/13 102
5976  승혁이에게 상남자 현영이란?   2015/05/13 102
5975     2015/06/22 102
5974  안뇨옹   2016/04/15 102
5973  자후니 맘마먹쟈   2016/04/17 102
[1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by