Who Am I?


6222.   5125
[re] 회탐
추천 : 7 이름 : ****** 작성일 : 2018-03-28 01:49:08 조회수 : 174

>31기분들 첫인상을 적어주세욤

상민오빠 : 술잘드신다 재밌따
준식오빠 : 착해보인다
동원오빠 : 군대가신다..ㅠㅠ
승빈오빠 : 깔끔해 보인다
진우오빠 : 지원언니 남친..!
민수오빠 : 친절하시다
석현오빠 : ㅠㅠ

영은언니 : 잘 챙겨주실거 같다
유경언니 : 수줍음이 있으신거 같다
은비언니 : 강력한 핑크티 !
박민지언니 : 헐 겁나 이쁘다..
백민지언니 : 오마이걸 유아 닮았다
민주언니 : 착하시다 ㅠㅠ
수경언니 : 아는 언니 닮았땅 착하시다 !!

31기  

성웅 : 낯가리는거 같다
다빛오빠 : 이성현 닮았다
형주오빠 : 하늘을 달리다
강혁오빠 : 해병대 오..
영석오빠 : 재밌을거같다
원석오빠 : 착해보인다
주형오빠 : 키크다
우영 : 잘웃는거같다

세정 : 웃음이 많다
현성 : 이쁜데 귀엽다
가영 : 옷잘입을거같다
새연언니 : 왕 착하다
수빈 : 오 이쁘다
은영언니 : 친해지고 싶다
아연언니 : 좀 쎈케 같다 ㅎㅎ
유아   2018-03-28 20:20:27 IP :  
선시비?
아연   2018-03-29 00:17:04 IP :  
나랑 싸울래?
유아   2018-03-29 00:18:43 IP :  
내인생 망했네...
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
6022  귐다비치 ㄱㄱ  [1] 2018/03/29 101
6021    [re] 귐다비치 ㄱㄱ   2018/03/30 116
6020  경상북도 영주시   2018/03/29 66
6019    [re] 경상북도 영주시   2018/03/29 161
6018  영주 영주 영주   2018/03/29 62
6017    [re] 영주 영주 영주  [1] 2018/03/29 170
6016  조강혁 !!!!!!!!!!   2018/03/29 84
6015  곧 있으면 입대다 슈벌...  [4] 2018/03/28 122
6014    [re] 곧 있으면 입대다 슈벌...   2018/03/29 139
6013  0주  [2] 2018/03/28 102
6012    [re] 0주  [2] 2018/03/29 177
6011  회!탐!  [2] 2018/03/28 92
6010    [re] 회!탐!   2018/03/29 158
6009  빨리하자 빨리 빨리  [1] 2018/03/27 100
6008    [re] 빨리하자 빨리 빨리  [1] 2018/03/29 155
6007  회탐  [1] 2018/03/27 85
   [re] 회탐  [3] 2018/03/28 174
6005  즐거운 회탐  [2] 2018/03/27 97
6004    [re] 즐거운 회탐   2018/03/28 139
6003  나는야 황석현   2018/03/26 75
6002    [re] 나는야 황석현  [4] 2018/03/27 189
6001  영주우   2018/03/26 59
6000    [re] 영주우   2018/03/27 159
5999  영주렁주렁  [1] 2018/03/26 115
5998    [re] 영주렁주렁   2018/03/28 119
5997  I WILL MAKE IT !!!!!!!!!!!!   2018/03/26 84
5996    [re] I WILL MAKE IT !!!!!!!!!!!!   2018/03/27 146
5995  이:이민가면 영:영원히 주:주스를 못마신다   2018/03/26 86
5994    [re] 이:이민가면 영:영원히 주:주스를 못마신다  [5] 2018/03/26 180
5993  영주 시즈악_인평   2018/03/26 69
5992    [re] 영주 시즈악_인평  [1] 2018/03/26 165
5991  31기  [2] 2018/03/25 124
5990  얼른 하자.  [4] 2018/03/25 129
5989    [re] 얼른 하자.   2018/03/30 94
5988  룰루랄라  [1] 2018/03/25 93
5987  너무 느려...   2018/03/25 76
5986  회탐의 묘미는 마지막놜~   2018/03/25 103
5985  고전   2018/03/25 80
5984  핫둘핫둘   2018/03/25 79
5983  강혁에게..  [1] 2018/03/25 95
5982  노래뿐아니라 춤솜씨도 보고싶읍니다...   2018/03/25 68
5981    [re] 노래뿐아니라 춤솜씨도 보고싶읍니다...   2018/03/25 112
5980  해병대 강혁   2018/03/25 81
5979    [re] 해병대 강혁  [1] 2018/03/25 148
5978  ㅎㅇ   2018/03/24 77
5977    [re] ㅎㅇ   2018/03/25 126
5976  빠짐없이 다하자   2018/03/24 78
5975    [re] 빠짐없이 다하자   2018/03/25 126
5974  인평   2018/03/24 77
5973    [re] 인평   2018/03/25 130
[1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by