Who Am I?


6222.   3125
5글자로 말하는
추천 : 7 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-06 15:22:00 조회수 : 83
5글자로말해요문답

1. 키는몇센치? :  

2. 몸무게는요? :
3. 취미는뭐야? :  

4. 잠은몇시간? :
5. 성격은어때? :

6. 친구는몇명? :
7. 주말엔뭐해? :

8. 공부는잘해? :

9. 목표대학은? :

10.니꿈은뭐야? :
11.애인은있어? :

12.14일엔뭐해? :
13.올해계획은? :

14.모하고싶은데? :
15.최신곡알아? :

16.니18번곡은? :

17.키스해봤어? :

18.첫키스언제? :

19.기분어땠어? :

20.첫사랑누구? :

21.결혼은언제? :

22.자식은몇명? :

23.극장은몇번? :
24.감동한영화? :

25.지금행복해? :
26.지금소원은? :
27.인기는많아? :

28.돈많음뭐해? :

29.잠버릇뭐야? :

30.별명은뭐야? :

31.무슨꽃조아? :

32.잘먹는음식? :

33.주량은얼마? :
34.생일은언제? :

35.선물사줄까? :

36.춤은잘추나? :
37.나의장점은? :

38.나의단점은? :

39.누구존경해? :
40.좌우명뭐야? :

41.첫사랑언제? :

42.태몽이머야? :
43.무슨색조아? :

44.죽고싶을땐? :

45.또하라면은? :
46.지금기분은? :
47.이상형은여? :

48.머리길이는? :

49.누구조아해? :
50.마지막할말? :
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
6122  영으니다   2017/04/19 78
6121  수경쓰♡   2017/06/01 78
6120  열창하는 모습에 반했습니다...   2018/03/23 78
6119  회탐  [1] 2018/03/27 78
6118  안녕하세요 미쓰에이 수지입니다ㅎㅎ   2018/03/29 78
6117  다빛이님   2018/03/29 78
6116  가영이다 가영이다   2018/04/02 78
6115  타라랏   2017/04/08 79
6114  사 ㅇ 미 ㄴ   2017/04/09 79
6113  내 어깨를 봐 탈골됐잖아~   2017/04/17 79
6112  뾰로롱   2017/04/18 79
6111  오늘밤의 주인공은 너 찡긋 ><   2017/04/18 79
6110  대구 대표 미남 류 동 언   2017/04/30 79
6109  조강혁 !!!!!!!!!!   2018/03/29 79
6108     2018/05/04 79
6107  설리~~~~~~~~~   2017/04/08 80
6106  ㅅㅁㅅㅁ   2017/04/09 80
6105  ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/15 80
6104  ㅁㅈ홧팅   2017/04/15 80
6103  마지막?  [1] 2017/04/16 80
6102  쭉쭉쭉쭉   2017/04/17 80
6101  얼굴을 뜯어서 고쳐주자   2017/04/18 80
6100  동워이   2017/04/30 80
6099  이수경님이 쓰는 안경은? 수경   2017/06/01 80
6098  배고퐈...   2017/06/03 80
6097  이:이민가면 영:영원히 주:주스를 못마신다   2018/03/26 80
6096  I WILL MAKE IT !!!!!!!!!!!!   2018/03/26 80
6095  ㅈㅎㅈㅎ   2016/04/14 81
6094  변진우입니다   2017/04/13 81
6093  뽀로롱   2017/04/18 81
6092  케미컴 간판 현욱   2017/06/03 81
6091  ㅎㅇ현욱   2017/06/03 81
6090  당신은 물개를 만났습니다.  [1] 2018/03/29 81
6089  술말고밥먹자   2018/04/01 81
6088  퀴즈   2018/04/02 81
6087  1   2018/05/08 81
6086  처룬ㅅㄱ   2016/05/07 82
6085  내가누군지아늬?   2016/05/16 82
6084  ♥♥   2016/05/30 82
6083  라차타!   2017/04/08 82
6082  444   2017/04/11 82
6081  현빈입니다   2017/04/13 82
6080  김동원 최동원 박동원 류동원 강동원   2017/04/30 82
6079  동원이 사랑해 ~   2017/04/30 82
6078  자작시   2017/06/03 82
6077  강강강 혁혁혁   2018/03/23 82
6076  마시고죽자   2018/03/30 82
6075  형주가즈아   2018/05/04 82
6074  빨리답해주라쥬~~~~~   2016/04/13 83
6073  Moon 0's 회탐   2016/04/15 83
[1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by