Who Am I?


6222.   3125
배고퐈...
추천 : 5 이름 : ****** 작성일 : 2017-06-03 13:22:18 조회수 : 84
1. 지금까지 밥 얻어먹은 케미컴 선배랑의 상황을 상세히 쓰시오

2. 그리고 얻어먹고 싶은 선배와의 계획을 상세히 쓰시오.

3. 같이 밥 먹고 싶은 동기는?? (상황도...)

4. 밥을 얻어먹는다면 무엇을 얻어먹겠는가??

5. 그리고 보은은 어떻게??

6. 선배가 된다면, 후배한텐 무엇을 어떻게 사줄 것인가?? (상세히)

7. 아무도 안먹어본거 아니지?현욱?
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
6122  ㅁㅈ홧팅   2017/04/15 82
6121  내 어깨를 봐 탈골됐잖아~   2017/04/17 82
6120  세정이 일어나자마자 회탐하깅   2018/05/03 82
6119  사 ㅇ 미 ㄴ   2017/04/09 83
6118  ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/15 83
6117  쭉쭉쭉쭉   2017/04/17 83
6116  얼굴을 뜯어서 고쳐주자   2017/04/18 83
6115  영으니다   2017/04/19 83
6114  대구 대표 미남 류 동 언   2017/04/30 83
6113  준식아 444   2017/05/30 83
6112  수경쓰♡   2017/06/01 83
6111  해병대 강혁   2018/03/25 83
6110     2018/05/04 83
6109  빨리답해주라쥬~~~~~   2016/04/13 84
6108  내가누군지아늬?   2016/05/16 84
6107  변진우입니다   2017/04/13 84
6106  현빈입니다   2017/04/13 84
6105  뽀로롱   2017/04/18 84
 배고퐈...   2017/06/03 84
6103  안녕하세요 미쓰에이 수지입니다ㅎㅎ   2018/03/29 84
6102  휴,,새벽일이 너무 힘들구나,,   2018/04/01 84
6101  설리~~~~~~~~~   2017/04/08 85
6100  타라랏   2017/04/08 85
6099  ㅅㅁㅅㅁ   2017/04/09 85
6098  444   2017/04/11 85
6097  동워이   2017/04/30 85
6096  회탐  [1] 2018/03/27 85
6095  당신은 물개를 만났습니다.  [1] 2018/03/29 85
6094  1   2018/05/08 85
6093  ㅈㅎㅈㅎ   2016/04/14 86
6092  ♥♥   2016/05/30 86
6091  마지막?  [1] 2017/04/16 86
6090  수원은 지방!   2017/04/17 86
6089  그래 맞아   2017/04/17 86
6088    [re] 뽀로롱   2017/04/19 86
6087  김동원 최동원 박동원 류동원 강동원   2017/04/30 86
6086  이수경님이 쓰는 안경은? 수경   2017/06/01 86
6085  자작시   2017/06/03 86
6084  이:이민가면 영:영원히 주:주스를 못마신다   2018/03/26 86
6083  I WILL MAKE IT !!!!!!!!!!!!   2018/03/26 86
6082  마시고죽자   2018/03/30 86
6081  퀴즈   2018/04/02 86
6080  간단하게   2018/04/04 86
6079  회시탐탐2   2015/05/20 87
6078  ㅎㅅ2   2015/05/20 87
6077  Moon 0's 회탐   2016/04/15 87
6076  처룬ㅅㄱ   2016/05/07 87
6075  영.차.니.다   2016/05/16 87
6074  라차타!   2017/04/08 87
6073  사 ㅇ 미 ㄴ   2017/04/09 87
[1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by