Who Am I?


6222.   21125
유징2
추천 : 9 이름 : ****** 작성일 : 2015-04-09 16:59:39 조회수 : 146
남녀 한명씩 27 28기 뽑아줘

1. 유진이랑 얘기할때 가장 재밌는 사람은(이유)

2. 엠티가서 새로운 모습을 볼 것 같은 사람은 (어떤모습이였는지도)

3. 유진이가 앞으로도 더 많이 친해지고싶은 사람은(이유)

4. 유진이의 이상형과 가장 비슷한 사람은 (여자만 남자도 쓰고싶음 써도 돼)

5. 지금 이사람이 유진이한테 사귀자고하면 받아줄수 있는 사람은

6. 유진이가 술자리에서 술을 대신 먹어주고 싶은 사람은
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5222    [re] ㅎㅇㅎㅇ   2015/04/11 233
5221  질문   2015/04/10 121
5220    [re] 질문   2015/04/11 194
5219  삼행시2   2015/04/10 157
5218  ㅎㅇ   2015/04/10 117
5217    [re] ㅎㅇ   2015/04/13 191
5216  답하여라   2015/04/10 118
5215    [re] 답하여라  [1] 2015/04/11 206
5214  3행시   2015/04/10 131
5213    [re] 3행시   2015/04/11 184
5212  유진이에게 모자란?   2015/04/09 122
5211    [re] 유진이에게 모자란?  [1] 2015/04/10 208
5210     2015/04/09 136
5209    [re] ㅇ  [1] 2015/04/10 245
5208  ㄱㅇ   2015/04/09 127
5207    [re] ㄱㅇ   2015/04/11 220
5206  유진5   2015/04/09 165
5205    [re] 유진5   2015/04/13 202
5204  유진4   2015/04/09 161
5203    [re] 유진4   2015/04/11 229
 유징2   2015/04/09 146
5201    [re] 유징2   2015/04/11 213
5200  ㅇㅈ2   2015/04/09 148
5199    [re] ㅇㅈ2   2015/04/11 214
5198  ㄱㅇㅈ   2015/04/09 161
5197    [re] ㄱㅇㅈ  [1] 2015/04/11 248
5196  인평   2015/04/08 189
5195  ㅂㅅㅎ   2015/04/08 162
5194  우주범죄자 선형이   2015/04/06 162
5193    [re] 우주범죄자 선형이   2015/04/08 162
5192  선형이에게 형섭이란   2015/04/06 147
5191    [re] 선형이에게 형섭이란   2015/04/08 159
5190  ㅎㅇㅎㅇ   2015/04/06 164
5189    [re] ㅎㅇㅎㅇ   2015/04/08 176
5188  케모닝   2015/04/06 153
5187    [re] 케모닝   2015/04/08 161
5186  형섭이의 인평   2015/04/06 199
5185  [SF] 우주 범죄자 형섭   2015/04/04 143
5184    [re] [SF] 우주 범죄자 형섭   2015/04/05 197
5183  칼답좀여   2015/04/04 143
5182    [re] 칼답좀여   2015/04/05 198
5181  첫사랑   2015/04/04 127
5180    [re] 첫사랑   2015/04/05 176
5179  형섭   2015/04/04 137
5178    [re] 형섭   2015/04/05 202
5177  몇개없어서 섭섭할까봐   2015/04/04 120
5176    [re] 몇개없어서 섭섭할까봐  [1] 2015/04/05 192
5175  고퀄주의  [2] 2015/04/04 154
5174    [re] 고퀄주의  [1] 2015/04/04 220
5173  형섭아 화이팅  [1] 2015/04/04 171
[1]..[16][17][18][19][20] 21 [22][23][24][25][26][27][28][29][30]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by