Who Am I?


6222.   2125
나 한양대 총장이라네...
추천 : 6 이름 : ****** 작성일 : 2018-03-23 21:24:15 조회수 : 81
자네, 통장에 820원 밖에 안 남았다고 하던데...
현 대학생들의 고충을 300자 이내로 서술해주게...

그리고 더불어 한양대의 발전에 이바지할 수 있는 학생이 되길 진심으로 바라네...
그럼 20000!

Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
6172  질문이 떨어져가는구만   2018/05/03 77
6171  가영   2018/04/01 78
6170  즐거운 스터디   2018/04/04 78
6169  류동원입니다   2017/04/13 79
6168  영은 ㅎㅇ   2017/04/27 79
6167  참치   2017/05/01 79
6166  나는야 황석현   2018/03/26 79
6165  하나라도 빼먹지 말기루기루기루~  [1] 2018/05/02 79
6164  김상민입니다   2017/04/13 80
6163  너무 느려...   2018/03/25 80
6162  술집 가영   2018/04/01 80
6161  연옌   2018/04/01 80
6160  가영가영   2018/04/02 80
6159  설리   2017/04/08 81
6158  zz   2017/04/10 81
6157  ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/15 81
6156  수경   2017/06/01 81
 나 한양대 총장이라네...   2018/03/23 81
6154  인평   2018/03/24 81
6153  ㅎㅇ   2018/03/24 81
6152  다들 눈팅 말고 질문 올려주세요 ㅎㅎ   2018/03/29 81
6151  이민수: 내 마음을 받아줘   2018/04/02 81
6150  우영우영   2018/04/06 81
6149  구구단 세정이는 어딨지?  [2] 2018/05/02 81
6148  상민오빠!   2017/04/10 82
6147  궤미~궘퀌퉘   2017/04/11 82
6146  민주 회탐 너무 느리당~~   2017/04/16 82
6145  짐준직   2017/05/30 82
6144  심심할 땐 회탐   2017/06/03 82
6143  빠짐없이 다하자   2018/03/24 82
6142  재밌는 신환회~^^   2018/04/01 82
6141  심심할땐 회탐보는맛   2018/05/02 82
6140  좋아하는 만큼~~   2017/04/17 83
6139  1000개 가즈아   2018/04/01 83
6138  영으니니   2017/04/19 84
6137  시험 끝나고 할 일 없을땐 회탐!!   2017/04/27 84
6136  열창하는 모습에 반했습니다...   2018/03/23 84
6135  핫둘핫둘   2018/03/25 84
6134  고전   2018/03/25 84
6133  가영이다 가영이다   2018/04/02 84
6132  세정이 일어나자마자 회탐하깅   2018/05/03 84
6131  ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/15 85
6130  내 어깨를 봐 탈골됐잖아~   2017/04/17 85
6129  준식아 444   2017/05/30 85
6128  해병대 강혁   2018/03/25 85
6127  안녕하세요 미쓰에이 수지입니다ㅎㅎ   2018/03/29 85
6126  다빛이님   2018/03/29 85
6125  소주 vs 맥주   2018/04/01 85
6124  가영이   2018/04/01 85
6123  ㅇㅇㅇ  [1] 2018/04/06 85
[1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by