Who Am I?


6222.   2125
나 한양대 총장이라네...
추천 : 6 이름 : ****** 작성일 : 2018-03-23 21:24:15 조회수 : 76
자네, 통장에 820원 밖에 안 남았다고 하던데...
현 대학생들의 고충을 300자 이내로 서술해주게...

그리고 더불어 한양대의 발전에 이바지할 수 있는 학생이 되길 진심으로 바라네...
그럼 20000!

Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
6172  회탐 내일모레까지냐??ㅋ   2017/04/27 72
6171  가영가영   2018/04/02 72
6170  질문이 떨어져가는구만   2018/05/03 72
6169  ㅁㅈㅁㅈ   2017/04/15 73
6168  1000개 가즈아   2018/04/01 73
6167  가영   2018/04/01 73
6166  우영우영   2018/04/06 73
6165  하나라도 빼먹지 말기루기루기루~  [1] 2018/05/02 73
6164  zz   2017/04/10 74
6163  김상민입니다   2017/04/13 74
6162  영은 ㅎㅇ   2017/04/27 74
6161  참치   2017/05/01 74
6160  술집 가영   2018/04/01 74
6159  연옌   2018/04/01 74
6158  이민수: 내 마음을 받아줘   2018/04/02 74
6157  나는야 황석현   2018/03/26 75
6156  설리   2017/04/08 76
6155  류동원입니다   2017/04/13 76
 나 한양대 총장이라네...   2018/03/23 76
6153  인평   2018/03/24 76
6152  너무 느려...   2018/03/25 76
6151  구구단 세정이는 어딨지?  [2] 2018/05/02 76
6150  상민오빠!   2017/04/10 77
6149  ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/15 77
6148  짐준직   2017/05/30 77
6147  수경   2017/06/01 77
6146  심심할 땐 회탐   2017/06/03 77
6145  빠짐없이 다하자   2018/03/24 77
6144  ㅎㅇ   2018/03/24 77
6143  다들 눈팅 말고 질문 올려주세요 ㅎㅎ   2018/03/29 77
6142  가영이   2018/04/01 77
6141  심심할땐 회탐보는맛   2018/05/02 77
6140  궤미~궘퀌퉘   2017/04/11 78
6139  민주 회탐 너무 느리당~~   2017/04/16 78
6138  좋아하는 만큼~~   2017/04/17 78
6137  시험 끝나고 할 일 없을땐 회탐!!   2017/04/27 78
6136  김명박   2018/03/30 78
6135  소주 vs 맥주   2018/04/01 78
6134  내가 일빠   2018/04/04 78
6133  ㅇㅇㅇ  [1] 2018/04/06 78
6132  영으니니   2017/04/19 79
6131  TT   2017/04/27 79
6130  핫둘핫둘   2018/03/25 79
6129  고전   2018/03/25 79
6128  가영이다 가영이다   2018/04/02 79
6127  열창하는 모습에 반했습니다...   2018/03/23 80
6126  해병대 강혁   2018/03/25 80
6125  사 ㅇ 미 ㄴ   2017/04/09 81
6124  내 어깨를 봐 탈골됐잖아~   2017/04/17 81
6123  뾰로롱   2017/04/18 81
[1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by