Who Am I?


6222.   18125
[re] 윤범
추천 : 3 이름 : ****** 작성일 : 2015-05-28 00:58:56 조회수 : 149
>첫인상ㄱㄱ

27기
준혁이형- 인생 재밌게사는 사람이네
종형이형- 사투리쓰네 순해보인다
준형이형- 눈매가 매섭구만
상욱이형- 누가봐도 쿨가이네
상규- 공부잘하게 생겻는데 어려보이네

인혜누나- 키가크다모델인가
가영누나- (술먹고 처음봄) 우아 민효린이다
주빈누나- (언제 처음봣더라) 착하게 생겻다
유진누나- 착해보이는데 술 잘먹네
유정누나- 이쁘다 똥머리

28기
승혁이- 애가 조용조용하고 착해보이네
유진이- 이새키 양아치다 백프로야
유중이- 순진하게 생겻네
종윤이형- 이형은 왜 뭘해도 어색하냐
정태- 나이도 어린데 과고래..
제호- 키도 크고 멀쩡하네
형섭이- 94가 96이라고 무리수두네

승은누나- 이쁘네 짝이네 우왕
민주누나- 이쁘네 조신하게 생겻어
혜선이- 귀엽게 생겻네 동생같아
현영이- 이쁜데 너무 쎄보여
솔이- 뭐 저런애가 다잇어 (솔이를 처음본건 스톰에서였다)
예리- 말이 별로없네 화낫나
다영이- 온화하고 차분해보인다
선형이- 말이 별로없네 근데 대개 하얗다
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5372  ㅇㅇ   2015/06/15 113
5371    [re] ㅇㅇ   2015/06/20 150
5370     2015/06/15 106
5369    [re] ㅇ   2015/06/22 144
5368  ㅊㅈㅇ   2015/06/15 107
5367    [re] ㅊㅈㅇ   2015/06/22 137
5366  ㅇㅇ   2015/06/15 109
5365    [re] ㅇㅇ   2015/06/22 111
5364  ㅇㅇㅇ~~~   2015/06/15 105
5363    [re] ㅇㅇㅇ~~~   2015/06/20 140
5362  ㅈㅇ   2015/06/15 129
5361    [re] ㅈㅇ   2015/06/20 177
5360  ㅊㅈㅇ   2015/06/15 119
5359  첫인상  [1] 2015/06/14 172
5358  연예~~~~인   2015/06/02 123
5357    [re] 연예~~~~인   2015/06/08 174
5356  ㅎㅇ   2015/06/01 115
5355    [re] ㅎㅇ   2015/06/08 158
5354  회탐하자   2015/06/01 117
5353    [re] 회탐하자  [1] 2015/06/08 178
5352  민주   2015/06/01 127
5351    [re] 민주   2015/06/08 160
5350  ㅁㅈ4   2015/06/01 123
5349    [re] ㅁㅈ4  [1] 2015/06/14 150
5348  ㅁㅈ3   2015/06/01 121
5347    [re] ㅁㅈ3   2015/06/14 163
5346  ㅁㅈ2   2015/06/01 130
5345  ㅈㅁㅈ   2015/06/01 141
5344    [re] ㅈㅁㅈ   2015/06/14 127
5343  인평인평   2015/05/28 170
5342  회탐   2015/05/25 132
5341    [re] 회탐 진짜햇당   2015/05/28 139
5340    [re] 회탐  [1] 2015/05/28 147
5339  윤범   2015/05/25 109
   [re] 윤범   2015/05/28 149
5337  김!윤범! 김김!윤범!   2015/05/25 123
5336    [re] 김!윤범! 김김!윤범!   2015/05/28 164
5335  ㅇㅂㅇ2   2015/05/25 108
5334    [re] ㅇㅂㅇ2   2015/05/28 142
5333  ㅇㅂㅇ   2015/05/25 102
5332    [re] ㅇㅂㅇ   2015/05/28 132
5331  ㄱㅇㅂ   2015/05/25 113
5330    [re] ㄱㅇㅂ   2015/05/28 129
5329  ㅇㅣㄴㅍㅕㅇ   2015/05/23 108
5328    [re] ㅇㅣㄴㅍㅕㅇ   2015/05/23 154
5327  ㅎㅅ2   2015/05/20 91
5326    [re] ㅎㅅ2   2015/05/21 140
5325  ㅎㅇㅌㄱ   2015/05/20 107
5324    [re] ㅎㅇㅌㄱ   2015/05/21 144
5323  ㅎㅎㅅ ㅎㅌ   2015/05/20 99
[1]..[16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by