Who Am I?


6222.   16125
[re] 자후니 맘마먹쟈
추천 : 5 이름 : ****** 작성일 : 2016-04-17 22:14:05 조회수 : 157

>1. 길가다가 훈남을 봤다. 누구인가?
> 지호
>2. 훈남을 떠올리며 집에 왔는데 엄마가 안계신다. 누가 가장 먼저 생각나는가?
>아빠
>3. 엄마오길 기다리다 지친 본인은 혼자 밥을 먹기로 한다. 혼밥을 또먹자니 술프다. 누가 생각나는가?
>윤범선배
>4. 혼밥을 오래먹기 싫어서 빨리먹어서 그런지 체했다. 그래서 손을 따야한다. 누구한테 따달라고 하고싶은가?
>철훈이
>본인은 체하고 손까지 따서 출혈이 심해 쓰러지고, 아무도 없는 텅빈 자훈하우스에서 그렇게 숨을 거둔다.
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5472  ㅈㅏ훈   2016/04/18 115
5471  자훈 ㅇㅅㅇ   2016/04/18 114
5470    [re] 홧팅!  [1] 2016/04/17 192
5469  ㅈㅎ   2016/04/17 122
5468  ㅈㅎ   2016/04/17 117
5467  홧팅!   2016/04/17 105
   [re] 자후니 맘마먹쟈   2016/04/17 157
5465    [re] ㅈㅎ   2016/04/17 154
5464    [re] 자훈아   2016/04/17 139
5463    [re] 자훈이  [2] 2016/04/17 171
5462  자후니 맘마먹쟈   2016/04/17 93
5461  ㅈㅎ   2016/04/17 87
5460  자훈아   2016/04/17 83
5459  자훈이   2016/04/17 93
5458    [re] 문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ   2016/04/17 142
5457  인펴여엉  [1] 2016/04/17 179
5456  문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ   2016/04/17 112
5455    [re] ㅁㅇ   2016/04/17 160
5454    [re] 연예인~~~~~~~~~~~~~~~~   2016/04/17 138
5453    [re] ㅁㅇ2   2016/04/17 158
5452    [re] 뀨?   2016/04/17 132
5451    [re] 동물~~~~~~~~~~~~   2016/04/17 124
5450    [re] 문영이 ㅎ  [1] 2016/04/16 190
5449  ㅁㅇ   2016/04/16 101
5448    [re] ㅁㅇ3   2016/04/16 192
5447    [re] 뀨?2   2016/04/16 164
5446    [re] 문영 ㄱㄱ   2016/04/16 214
5445  ㅁㅇ3   2016/04/15 90
5444    [re] 무녕  [2] 2016/04/15 189
5443    [re] 무녕쓰   2016/04/15 191
5442    [re] Moon 0's 회탐   2016/04/15 203
5441  Moon 0's 회탐   2016/04/15 83
5440    [re] 안뇨옹  [1] 2016/04/15 231
5439    [re] ㅁㅇ아   2016/04/15 159
5438    [re] 무녕쓰  [1] 2016/04/15 192
5437  동물~~~~~~~~~~~~   2016/04/15 101
5436  연예인~~~~~~~~~~~~~~~~   2016/04/15 100
5435  무녕쓰   2016/04/15 93
5434  ㅁㅇ2   2016/04/15 112
5433    [re] 회~탐  [3] 2016/04/15 244
5432  문영이 ㅎ  [5] 2016/04/15 153
5431  안뇨옹   2016/04/15 93
5430  뀨?2   2016/04/15 99
5429  뀨?   2016/04/15 101
5428  회~탐   2016/04/15 113
5427  문영 ㄱㄱ  [1] 2016/04/15 123
5426  무녕   2016/04/15 90
5425  ㅁㅇ아   2016/04/14 117
5424  무녕쓰   2016/04/14 106
5423  이지호 인평 첫인상   2016/04/14 225
[1].. 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by