Who Am I?


6222.   16125
[re] 자후니 맘마먹쟈
추천 : 5 이름 : ****** 작성일 : 2016-04-17 22:14:05 조회수 : 160

>1. 길가다가 훈남을 봤다. 누구인가?
> 지호
>2. 훈남을 떠올리며 집에 왔는데 엄마가 안계신다. 누가 가장 먼저 생각나는가?
>아빠
>3. 엄마오길 기다리다 지친 본인은 혼자 밥을 먹기로 한다. 혼밥을 또먹자니 술프다. 누가 생각나는가?
>윤범선배
>4. 혼밥을 오래먹기 싫어서 빨리먹어서 그런지 체했다. 그래서 손을 따야한다. 누구한테 따달라고 하고싶은가?
>철훈이
>본인은 체하고 손까지 따서 출혈이 심해 쓰러지고, 아무도 없는 텅빈 자훈하우스에서 그렇게 숨을 거둔다.
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5472  ㅈㅏ훈   2016/04/18 119
5471  자훈 ㅇㅅㅇ   2016/04/18 119
5470    [re] 홧팅!  [1] 2016/04/17 194
5469  ㅈㅎ   2016/04/17 125
5468  ㅈㅎ   2016/04/17 121
5467  홧팅!   2016/04/17 108
   [re] 자후니 맘마먹쟈   2016/04/17 160
5465    [re] ㅈㅎ   2016/04/17 158
5464    [re] 자훈아   2016/04/17 143
5463    [re] 자훈이  [2] 2016/04/17 173
5462  자후니 맘마먹쟈   2016/04/17 99
5461  ㅈㅎ   2016/04/17 92
5460  자훈아   2016/04/17 91
5459  자훈이   2016/04/17 98
5458    [re] 문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ   2016/04/17 148
5457  인펴여엉  [1] 2016/04/17 182
5456  문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ   2016/04/17 116
5455    [re] ㅁㅇ   2016/04/17 165
5454    [re] 연예인~~~~~~~~~~~~~~~~   2016/04/17 142
5453    [re] ㅁㅇ2   2016/04/17 161
5452    [re] 뀨?   2016/04/17 134
5451    [re] 동물~~~~~~~~~~~~   2016/04/17 127
5450    [re] 문영이 ㅎ  [1] 2016/04/16 192
5449  ㅁㅇ   2016/04/16 108
5448    [re] ㅁㅇ3   2016/04/16 197
5447    [re] 뀨?2   2016/04/16 166
5446    [re] 문영 ㄱㄱ   2016/04/16 218
5445  ㅁㅇ3   2016/04/15 95
5444    [re] 무녕  [2] 2016/04/15 192
5443    [re] 무녕쓰   2016/04/15 194
5442    [re] Moon 0's 회탐   2016/04/15 207
5441  Moon 0's 회탐   2016/04/15 89
5440    [re] 안뇨옹  [1] 2016/04/15 234
5439    [re] ㅁㅇ아   2016/04/15 163
5438    [re] 무녕쓰  [1] 2016/04/15 193
5437  동물~~~~~~~~~~~~   2016/04/15 106
5436  연예인~~~~~~~~~~~~~~~~   2016/04/15 103
5435  무녕쓰   2016/04/15 98
5434  ㅁㅇ2   2016/04/15 116
5433    [re] 회~탐  [3] 2016/04/15 245
5432  문영이 ㅎ  [5] 2016/04/15 156
5431  안뇨옹   2016/04/15 98
5430  뀨?2   2016/04/15 105
5429  뀨?   2016/04/15 107
5428  회~탐   2016/04/15 118
5427  문영 ㄱㄱ  [1] 2016/04/15 126
5426  무녕   2016/04/15 95
5425  ㅁㅇ아   2016/04/14 121
5424  무녕쓰   2016/04/14 112
5423  이지호 인평 첫인상   2016/04/14 227
[1].. 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by