Who Am I?


6222.   16125
자후니 맘마먹쟈
추천 : 7 이름 : ****** 작성일 : 2016-04-17 21:30:26 조회수 : 96
1. 길가다가 훈남을 봤다. 누구인가?

2. 훈남을 떠올리며 집에 왔는데 엄마가 안계신다. 누가 가장 먼저 생각나는가?

3. 엄마오길 기다리다 지친 본인은 혼자 밥을 먹기로 한다. 혼밥을 또먹자니 술프다. 누가 생각나는가?

4. 혼밥을 오래먹기 싫어서 빨리먹어서 그런지 체했다. 그래서 손을 따야한다. 누구한테 따달라고 하고싶은가?

본인은 체하고 손까지 따서 출혈이 심해 쓰러지고, 아무도 없는 텅빈 자훈하우스에서 그렇게 숨을 거둔다.
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5472  ㅈㅏ훈   2016/04/18 117
5471  자훈 ㅇㅅㅇ   2016/04/18 116
5470    [re] 홧팅!  [1] 2016/04/17 193
5469  ㅈㅎ   2016/04/17 123
5468  ㅈㅎ   2016/04/17 119
5467  홧팅!   2016/04/17 107
5466    [re] 자후니 맘마먹쟈   2016/04/17 159
5465    [re] ㅈㅎ   2016/04/17 156
5464    [re] 자훈아   2016/04/17 142
5463    [re] 자훈이  [2] 2016/04/17 172
 자후니 맘마먹쟈   2016/04/17 96
5461  ㅈㅎ   2016/04/17 90
5460  자훈아   2016/04/17 88
5459  자훈이   2016/04/17 95
5458    [re] 문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ   2016/04/17 146
5457  인펴여엉  [1] 2016/04/17 181
5456  문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ   2016/04/17 112
5455    [re] ㅁㅇ   2016/04/17 163
5454    [re] 연예인~~~~~~~~~~~~~~~~   2016/04/17 138
5453    [re] ㅁㅇ2   2016/04/17 160
5452    [re] 뀨?   2016/04/17 133
5451    [re] 동물~~~~~~~~~~~~   2016/04/17 125
5450    [re] 문영이 ㅎ  [1] 2016/04/16 190
5449  ㅁㅇ   2016/04/16 103
5448    [re] ㅁㅇ3   2016/04/16 195
5447    [re] 뀨?2   2016/04/16 165
5446    [re] 문영 ㄱㄱ   2016/04/16 217
5445  ㅁㅇ3   2016/04/15 91
5444    [re] 무녕  [2] 2016/04/15 190
5443    [re] 무녕쓰   2016/04/15 193
5442    [re] Moon 0's 회탐   2016/04/15 205
5441  Moon 0's 회탐   2016/04/15 85
5440    [re] 안뇨옹  [1] 2016/04/15 232
5439    [re] ㅁㅇ아   2016/04/15 161
5438    [re] 무녕쓰  [1] 2016/04/15 192
5437  동물~~~~~~~~~~~~   2016/04/15 105
5436  연예인~~~~~~~~~~~~~~~~   2016/04/15 101
5435  무녕쓰   2016/04/15 96
5434  ㅁㅇ2   2016/04/15 114
5433    [re] 회~탐  [3] 2016/04/15 244
5432  문영이 ㅎ  [5] 2016/04/15 154
5431  안뇨옹   2016/04/15 96
5430  뀨?2   2016/04/15 100
5429  뀨?   2016/04/15 105
5428  회~탐   2016/04/15 116
5427  문영 ㄱㄱ  [1] 2016/04/15 124
5426  무녕   2016/04/15 92
5425  ㅁㅇ아   2016/04/14 119
5424  무녕쓰   2016/04/14 108
5423  이지호 인평 첫인상   2016/04/14 225
[1].. 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by