Who Am I?


6222.   16125
[re] 최강 술꾼 가영희
추천 : 5 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-01 22:52:51 조회수 : 146

>30,31기 첫인상 가즈아

상민오빠 : 너무 웃겨서 친해지고 싶었다
준식오빠 : 착하게 생기셨다
동원오빠 : 착하게 생기셨다
승빈오빠 : 아 민지언니 남자친구!!!
진우오빠 : 아 지원언니 남자친구!!
민수오빠 : 아 곧 군대가시는구나 마상
석현오빠 : ㅜ.ㅜ

영은언니 : 착하게 생기셨다 예쁘다 친해지고싶다
유경언니 : 김소현이다 재밌었다 예쁘다 친해지고싶다
은비언니 :  예쁘다 친해지고싶다
박민지언니 : 너무이쁘다 친해지고싶다
백민지언니 : 설리다 이쁘다 재밌다 친해지고싶다
민주언니 : 착하게 생기셨다 예쁘다 친해지고싶다
수경언니 : 성격 좋게 생기셨다 예쁘다 친해지고싶다


성웅 :  잘생겼다
다빛오빠 : 이승기..?ㄴㄴ이성현
형주오빠 : 잘생겼다
강혁오빠 : 별루당ㅎㅎ
영석오빠 : 잘생겼다
원석오빠 : 잘생겼다
주형오빠 : 아 성시경
우영 : 잘생겼다

세정 : 이쁘다 친해지고싶다
현성 : 아이린ㅇㅇ
영주 : 이쁘다 친해지고싶다
새연언니 : 이쁘다 친해지고싶다
수빈 : 이쁘다 친해지고싶다
은영언니 : 이쁘다 친해지고싶다
아연언니 : 이쁘다 친해지고싶다
화난조강혁   2018-04-01 22:54:24 IP :   
술배틀 가자
이승기   2018-04-02 00:21:58 IP :  
자꾸 다비치한테 내이름나오면 곤란해
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5472    [re] 내 이름은 박승빈  [2] 2018/03/30 145
5471  고퀄주의  [2] 2015/04/04 146
5470    [re] 가수 연제호^^  [1] 2015/05/04 146
5469  인평   2015/05/17 146
5468  씽어쏭   2016/04/13 146
5467    [re] 문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ   2016/04/17 146
5466    [re] 설리~~~~~~~~~   2017/04/08 146
5465  오늘 밤 주인공은 나야 나 나야 나  [1] 2017/04/18 146
5464    [re] 수경수경수경수경  [2] 2017/06/02 146
   [re] 최강 술꾼 가영희  [2] 2018/04/01 146
5462    [re] 즐거운 스터디  [3] 2018/04/05 146
5461    [re] 445~,,세정미안,,수고링,,,   2018/05/03 146
5460    [re] ㅁㅈ4  [1] 2015/06/14 147
5459    [re] 원빈1   2016/05/02 147
5458    [re] 윤세형   2016/06/06 147
5457    [re] 손가인입니다   2017/04/13 147
5456    [re] ㅁㅈㅎㅌ   2017/04/16 147
5455    [re] 네 맘을 훔칠 사람 나야 나 나야 나  [3] 2017/04/18 147
5454    [re] 동워이  [1] 2017/05/01 147
5453    [re] 쓔경  [1] 2017/06/02 147
5452    [re] 쑥을 좋아하는 쑥경  [1] 2017/06/03 147
5451    [re] 윤범   2015/05/28 148
5450    [re] 원빈이형 회투더탐   2016/05/02 148
5449  You경Ah  [3] 2017/04/11 148
5448    [re] 데헷  [1] 2017/04/16 148
5447    [re] ㅇㅣㄴㅍㅕㅇ   2015/05/23 149
5446  인평  [1] 2017/04/13 149
5445    [re] I WILL MAKE IT !!!!!!!!!!!!   2018/03/27 149
5444  준혀기형!   2014/04/11 150
5443    [re] 선형이에게 형섭이란   2015/04/08 150
5442  삼행시2   2015/04/10 150
5441    [re] 승혁아   2015/05/14 150
5440    [re] ㅇㅂ   2016/05/03 150
5439    [re] 가인 ㄱㄱ   2016/05/12 150
5438  인평   2016/05/16 150
5437    [re] 꾸악   2017/04/12 150
5436    [re] 기모리  [1] 2017/04/16 150
5435  석현이의 그녀?!  [5] 2017/04/18 150
5434    [re] 해병대 강혁  [1] 2018/03/25 150
5433  상규야아아아   2014/04/29 151
5432  ㄱㅇㅈ   2015/04/09 151
5431    [re] ㅇㅂㅇㅂ   2016/05/02 151
5430    [re] 영.차.니.다   2016/05/16 151
5429    [re] ㄱㅊ   2016/06/09 151
5428    [re] Where is my mask?  [2] 2018/04/01 151
5427  노래의신ㅎㅇ   2015/04/14 152
5426    [re] 원빈꼬우~~   2016/05/02 152
5425    [re] 윤세꼬우!   2016/06/09 152
5424    [re] 설리   2017/04/08 152
5423  원빈입니다  [2] 2017/04/13 152
[1].. 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by