Who Am I?


6222.   16125
[re] 질문
추천 : 35 이름 : ****** 작성일 : 2003-05-28 09:49:36 조회수 : 249

>다른 소모임두 있꾸 동아리두 있는데 케미컴에 지원한 이유는?
>
>들어오니 첫인상이 어땠어? 언니오빠들이 너무 친해보엿다~~가족가튼 단란한 분위기 너좋았다~그리고 선배들이 잘챙겨줘서 좋당~~하지만 처음엔 아주 뻘쭘 그자체였다큭
>
>지금은 어떄?첫인상보다 훨~좋다 지내면지낼수록 가족가튼 분위기 맘에든~케미컴짱짱짱짱좋다~알라뷰♡
>
>케미컴에 장점과 단점 바라는 점 다 적어 15,14기 이상 선배들은 거의알수없다흑흑 아쉽다~
                                         목요일마다 스터디 하는거 좋다 선배들이 준비두 철저히 해오시구, 새로운것들은 많이 배운다~
>
>
>
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5472  으흐으흐~~ 인평멋드러지게 해부러~~   2003/05/06 327
5471    [Re]인평~으흐으흐^^왜무왜무~끼끼리끼~하는중....  [9] 2003/05/06 484
5470  정말 너무해여~ㅋㅋ 천문천답을 두번씩이나....(차가운무)   2003/05/06 336
5469  호~ 용환이야?....질문 총일곱개 나간다....그중 첫번째  [1] 2003/05/07 327
5468    [re] 호~ 용환이야?....질문 총일곱개 나간다....그중 첫번째(하는 중)  [3] 2003/05/07 372
5467  너두 해봐   2003/05/07 383
5466    [re] 너두 해봐(하는중)   2003/05/13 329
5465  또해봐   2003/05/07 317
5464    [re] 또해봐  [1] 2003/05/13 275
5463  당구..   2003/05/07 270
5462    [re] 당구..   2003/05/13 403
5461  ㅋㅋㅋㅋㅋ   2003/05/08 374
5460    [re] ㅋㅋㅋㅋㅋ   2003/05/13 361
5459  스거하는구만^^   2003/05/08 294
5458  왜 내가 쓴 천문천답은 답안해주냐????????????ㅡㅡ^(냉무)   2003/05/09 357
5457  하하~죄송합니다~   2003/05/09 394
5456  용환이!!혼나야겠어!!ㅋㅋ  [2] 2003/05/11 338
5455  우선 회탐 주인공을 넘기구...  [1] 2003/05/16 320
5454  누구차레여????   2003/05/18 377
5453    [re] 누구차레여????   2003/05/20 326
5452  음....이지희 할차롄가?ㅋㅋㅋ   2003/05/19 230
5451    [re] 음....이지희 할차롄가?ㅋㅋㅋ   2003/05/20 276
5450  해줘~   2003/05/20 369
5449  또 하자하자   2003/05/20 313
5448    [re] 또 하자하자  [2] 2003/05/20 325
5447  해해~   2003/05/20 408
5446    [re] 해해~   2003/05/20 287
5445  너를 알려줘   2003/05/20 236
5444    [re] 너를 알려줘   2003/05/20 318
5443  ..............................................   2003/05/21 293
5442    [re] ..............................................   2003/05/21 340
5441  또~~~~   2003/05/21 220
5440    [re] 또~~~~  [1] 2003/05/21 295
5439  케미컴에서~~ㅎㅎㅎ   2003/05/21 384
5438    [re] 케미컴에서~~ㅎㅎㅎ  [4] 2003/05/21 954
5437  너네 지희한테 관심이 넘 없는거 아냐?   2003/05/23 312
5436  질문   2003/05/23 334
   [re] 질문   2003/05/28 249
5434  질문   2003/05/23 292
5433    [re] 질문  [1] 2003/05/28 322
5432  질문   2003/05/23 359
5431    [re] 질문  [1] 2003/05/28 258
5430  지희야~~~~~~~~질문!!  [1] 2003/05/23 329
5429  야야야.. 왜 회탐안해 얼른 인평이랑 질문에 답을혀시오..~~  [1] 2003/05/25 278
5428  이거 일주일 하는거 아냐?;;   2003/05/26 337
5427  죄송합니다   2003/05/28 365
5426  보연이구나~~질문!!!   2003/05/28 350
5425    [re] 보연이구나~~질문!!!  [12] 2003/05/31 392
5424  대답해주세요!!   2003/05/28 312
5423    [re] 대답해주세요!!  [2] 2003/05/31 329
[1].. 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]..[125]
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by