Who Am I?


6222.   16125
[re] 자후니 맘마먹쟈
추천 : 5 이름 : ****** 작성일 : 2016-04-17 22:14:05 조회수 : 159

>1. 길가다가 훈남을 봤다. 누구인가?
> 지호
>2. 훈남을 떠올리며 집에 왔는데 엄마가 안계신다. 누가 가장 먼저 생각나는가?
>아빠
>3. 엄마오길 기다리다 지친 본인은 혼자 밥을 먹기로 한다. 혼밥을 또먹자니 술프다. 누가 생각나는가?
>윤범선배
>4. 혼밥을 오래먹기 싫어서 빨리먹어서 그런지 체했다. 그래서 손을 따야한다. 누구한테 따달라고 하고싶은가?
>철훈이
>본인은 체하고 손까지 따서 출혈이 심해 쓰러지고, 아무도 없는 텅빈 자훈하우스에서 그렇게 숨을 거둔다.
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5472  자훈 ㅇㅅㅇ   2016/04/18 117
5471    [re] 자훈 ㅇㅅㅇ   2016/04/20 158
5470  ㅈㅎ   2016/04/17 124
5469    [re] ㅈㅎ   2016/04/20 127
5468  ㅈㅎ   2016/04/17 119
5467    [re] ㅈㅎ   2016/04/20 111
5466  홧팅!   2016/04/17 107
5465    [re] 홧팅!  [1] 2016/04/17 194
5464  자후니 맘마먹쟈   2016/04/17 98
   [re] 자후니 맘마먹쟈   2016/04/17 159
5462  ㅈㅎ   2016/04/17 90
5461    [re] ㅈㅎ   2016/04/17 157
5460  자훈아   2016/04/17 89
5459    [re] 자훈아   2016/04/17 143
5458  자훈이   2016/04/17 95
5457    [re] 자훈이  [2] 2016/04/17 172
5456  인펴여엉  [1] 2016/04/17 181
5455  문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ   2016/04/17 113
5454    [re] 문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ   2016/04/17 146
5453  ㅁㅇ   2016/04/16 104
5452    [re] ㅁㅇ   2016/04/17 163
5451  ㅁㅇ3   2016/04/15 94
5450    [re] ㅁㅇ3   2016/04/16 196
5449  Moon 0's 회탐   2016/04/15 86
5448    [re] Moon 0's 회탐   2016/04/15 205
5447  동물~~~~~~~~~~~~   2016/04/15 105
5446    [re] 동물~~~~~~~~~~~~   2016/04/17 125
5445  연예인~~~~~~~~~~~~~~~~   2016/04/15 102
5444    [re] 연예인~~~~~~~~~~~~~~~~   2016/04/17 139
5443  무녕쓰   2016/04/15 96
5442    [re] 무녕쓰   2016/04/15 193
5441  ㅁㅇ2   2016/04/15 115
5440    [re] ㅁㅇ2   2016/04/17 160
5439  문영이 ㅎ  [5] 2016/04/15 154
5438    [re] 문영이 ㅎ  [1] 2016/04/16 191
5437  안뇨옹   2016/04/15 96
5436    [re] 안뇨옹  [1] 2016/04/15 233
5435  뀨?2   2016/04/15 100
5434    [re] 뀨?2   2016/04/16 166
5433  뀨?   2016/04/15 106
5432    [re] 뀨?   2016/04/17 133
5431  회~탐   2016/04/15 118
5430    [re] 회~탐  [3] 2016/04/15 245
5429  문영 ㄱㄱ  [1] 2016/04/15 125
5428    [re] 문영 ㄱㄱ   2016/04/16 218
5427  무녕   2016/04/15 93
5426    [re] 무녕  [2] 2016/04/15 191
5425  ㅁㅇ아   2016/04/14 119
5424    [re] ㅁㅇ아   2016/04/15 161
5423  무녕쓰   2016/04/14 110
[1].. 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by