Who Am I?


6222.   16125
자후니 맘마먹쟈
추천 : 7 이름 : ****** 작성일 : 2016-04-17 21:30:26 조회수 : 97
1. 길가다가 훈남을 봤다. 누구인가?

2. 훈남을 떠올리며 집에 왔는데 엄마가 안계신다. 누가 가장 먼저 생각나는가?

3. 엄마오길 기다리다 지친 본인은 혼자 밥을 먹기로 한다. 혼밥을 또먹자니 술프다. 누가 생각나는가?

4. 혼밥을 오래먹기 싫어서 빨리먹어서 그런지 체했다. 그래서 손을 따야한다. 누구한테 따달라고 하고싶은가?

본인은 체하고 손까지 따서 출혈이 심해 쓰러지고, 아무도 없는 텅빈 자훈하우스에서 그렇게 숨을 거둔다.
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5472  자훈 ㅇㅅㅇ   2016/04/18 117
5471    [re] 자훈 ㅇㅅㅇ   2016/04/20 158
5470  ㅈㅎ   2016/04/17 124
5469    [re] ㅈㅎ   2016/04/20 127
5468  ㅈㅎ   2016/04/17 119
5467    [re] ㅈㅎ   2016/04/20 111
5466  홧팅!   2016/04/17 107
5465    [re] 홧팅!  [1] 2016/04/17 194
 자후니 맘마먹쟈   2016/04/17 97
5463    [re] 자후니 맘마먹쟈   2016/04/17 159
5462  ㅈㅎ   2016/04/17 90
5461    [re] ㅈㅎ   2016/04/17 157
5460  자훈아   2016/04/17 89
5459    [re] 자훈아   2016/04/17 142
5458  자훈이   2016/04/17 95
5457    [re] 자훈이  [2] 2016/04/17 172
5456  인펴여엉  [1] 2016/04/17 181
5455  문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ   2016/04/17 113
5454    [re] 문영이 괴롭히기 ㅎㅎㅎㅎㅎ   2016/04/17 146
5453  ㅁㅇ   2016/04/16 104
5452    [re] ㅁㅇ   2016/04/17 163
5451  ㅁㅇ3   2016/04/15 93
5450    [re] ㅁㅇ3   2016/04/16 195
5449  Moon 0's 회탐   2016/04/15 86
5448    [re] Moon 0's 회탐   2016/04/15 205
5447  동물~~~~~~~~~~~~   2016/04/15 105
5446    [re] 동물~~~~~~~~~~~~   2016/04/17 125
5445  연예인~~~~~~~~~~~~~~~~   2016/04/15 102
5444    [re] 연예인~~~~~~~~~~~~~~~~   2016/04/17 139
5443  무녕쓰   2016/04/15 96
5442    [re] 무녕쓰   2016/04/15 193
5441  ㅁㅇ2   2016/04/15 115
5440    [re] ㅁㅇ2   2016/04/17 160
5439  문영이 ㅎ  [5] 2016/04/15 154
5438    [re] 문영이 ㅎ  [1] 2016/04/16 191
5437  안뇨옹   2016/04/15 96
5436    [re] 안뇨옹  [1] 2016/04/15 233
5435  뀨?2   2016/04/15 100
5434    [re] 뀨?2   2016/04/16 165
5433  뀨?   2016/04/15 105
5432    [re] 뀨?   2016/04/17 133
5431  회~탐   2016/04/15 117
5430    [re] 회~탐  [3] 2016/04/15 245
5429  문영 ㄱㄱ  [1] 2016/04/15 124
5428    [re] 문영 ㄱㄱ   2016/04/16 217
5427  무녕   2016/04/15 93
5426    [re] 무녕  [2] 2016/04/15 191
5425  ㅁㅇ아   2016/04/14 119
5424    [re] ㅁㅇ아   2016/04/15 161
5423  무녕쓰   2016/04/14 110
[1].. 16 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by