Who Am I?


6222.   15125
[re] 김유경입니다. 하나 더쓸게요
추천 : 8 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-02 01:09:07 조회수 : 139

>30,31 기 남자 여친없는 사람 모두 여친이 없는 이유를 상세히 서술하시오 하나하나 서술하시오

상민오빠 : 너무 잘생겨서 다 기절해서
준식오빠 : 있으신지 없으신지 모르겠다
동원오빠 : 있으신지 없으신지 모르겠다
민수오빠 : 마스크 벗으면 너무 잘생겨서 여자들이 다 기절해서
석현오빠 : 군대가셔서...?

유경언니 : 너무 예쁘셔서 남자들 줄섬
은비언니 : 있으신지 없으신지 모르겠다
백민지언니 : 설리인줄알고 남자들 다 못다가감
민주언니 : 너무 예뻐서 남자들 겁나서 못다가감
수경언니 : 지나갈때마다 남자들 한 명씩 뒤로 줄서서 겁나서 못다가감


성웅 : 매력흘러넘쳐서 모두 기절함
다빛오빠 : 이승기인줄 알고 못다가감
형주오빠 : 정우성닮아서
강혁오빠 : 해병대나왔는데 귀신 못잡아줘서
영석오빠 : 서강준닮아서
원석오빠 : 눈이 너무 높아서
주형오빠 : 성시경 닮아서
우영 : 전여친의 상처 아직 아물지않음

세정 : 한지민닮아서
영주 : 송지효닮아서
새연언니 : 하니닮아서
수빈 : 보아닮아서
은영언니 : 선미닮아서
아연언니 : 윤아 닮아서
조강혁   2018-04-02 02:12:37 IP :  
귀신잡는거보여줘?
민주   2018-04-02 11:02:22 IP :  
보여주라~~보여줘~~
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5522  승은이왜이렇게없어?   2015/05/08 139
5521    [re] ㅇㅂㅇ2   2015/05/28 139
5520  ㅈㅁㅈ   2015/06/01 139
5519    [re] ~~~~~   2016/04/20 139
5518    [re] ㅊㅊㅊㅊㅊ   2016/05/08 139
5517  윤세 너무 잘생겻어   2016/06/05 139
5516    [re] 민지에게 설리란?   2017/04/08 139
5515    [re] ㅁㅈ홧팅  [1] 2017/04/16 139
5514  나 민지인데,,,,  [4] 2018/03/23 139
5513    [re] 뚓탸랑 땀뀨~~~  [4] 2018/03/30 139
   [re] 김유경입니다. 하나 더쓸게요  [2] 2018/04/02 139
5511    [re] Dear. 가영  [1] 2018/04/03 139
5510    [re] 잉우영  [3] 2018/04/05 139
5509    [re] ㅇㅅㅇ  [1] 2015/05/09 140
5508    [re] ㅎㅇㅌㄱ   2015/05/21 140
5507    [re] ㅎㅎㅅ ㅎㅌ   2015/05/22 140
5506    [re] 지호얌~ㅎㅎㅎ   2016/04/14 140
5505    [re] 자훈아   2016/04/17 140
5504    [re] 처룬ㅅㄱ2  [1] 2016/05/08 140
5503  인정한다  [2] 2016/05/16 140
5502    [re] 우리는 한양대학에서가장빛나는별   2016/05/17 140
5501    [re] ㅇㄱㅇㄱ   2017/04/12 140
5500    [re] 마지막?  [2] 2017/04/16 140
5499    [re] 김명박   2018/03/30 140
5498    [re] 연옌  [5] 2018/04/01 140
5497  선형이에게 형섭이란   2015/04/06 141
5496    [re] 이승은회탐~~   2015/05/10 141
5495    [re] ㅈㅏ훈   2016/04/20 141
5494    [re] ㅇㅅㅇ   2016/05/24 141
5493    [re] 핫   2016/06/24 141
5492    [re] 황 ! 석 ! 현 !  [2] 2017/04/18 141
5491  케모닝   2015/04/06 142
5490  유징2   2015/04/09 142
5489    [re] ㄱㄱ   2016/04/14 142
5488    [re] 회시탐탐   2016/04/14 142
5487    [re] 석현  [2] 2017/04/17 142
5486    [re] 수원은 지방!  [1] 2017/04/18 142
5485  형섭아 시작이닷   2015/04/03 143
5484  ㅇㅈ2   2015/04/09 143
5483    [re] 회탐  [1] 2015/05/28 143
5482    [re] ㅇㅇ   2015/06/20 143
5481    [re] 원빈1   2016/05/02 143
5480  인평   2016/05/04 143
5479  영차영차  [1] 2016/05/10 143
5478  하잇~~~   2017/04/07 143
5477    [re] 설리~~~~~~~~~   2017/04/08 143
5476    [re] 꾸르잼   2017/04/11 143
5475    [re] 류동원입니다   2017/04/13 143
5474    [re] 손가인입니다   2017/04/13 143
5473    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/16 143
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 ..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by