Who Am I?


6222.   15125
[re] 최강 술꾼 가영희
추천 : 5 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-01 22:52:51 조회수 : 147

>30,31기 첫인상 가즈아

상민오빠 : 너무 웃겨서 친해지고 싶었다
준식오빠 : 착하게 생기셨다
동원오빠 : 착하게 생기셨다
승빈오빠 : 아 민지언니 남자친구!!!
진우오빠 : 아 지원언니 남자친구!!
민수오빠 : 아 곧 군대가시는구나 마상
석현오빠 : ㅜ.ㅜ

영은언니 : 착하게 생기셨다 예쁘다 친해지고싶다
유경언니 : 김소현이다 재밌었다 예쁘다 친해지고싶다
은비언니 :  예쁘다 친해지고싶다
박민지언니 : 너무이쁘다 친해지고싶다
백민지언니 : 설리다 이쁘다 재밌다 친해지고싶다
민주언니 : 착하게 생기셨다 예쁘다 친해지고싶다
수경언니 : 성격 좋게 생기셨다 예쁘다 친해지고싶다


성웅 :  잘생겼다
다빛오빠 : 이승기..?ㄴㄴ이성현
형주오빠 : 잘생겼다
강혁오빠 : 별루당ㅎㅎ
영석오빠 : 잘생겼다
원석오빠 : 잘생겼다
주형오빠 : 아 성시경
우영 : 잘생겼다

세정 : 이쁘다 친해지고싶다
현성 : 아이린ㅇㅇ
영주 : 이쁘다 친해지고싶다
새연언니 : 이쁘다 친해지고싶다
수빈 : 이쁘다 친해지고싶다
은영언니 : 이쁘다 친해지고싶다
아연언니 : 이쁘다 친해지고싶다
화난조강혁   2018-04-01 22:54:24 IP :   
술배틀 가자
이승기   2018-04-02 00:21:58 IP :  
자꾸 다비치한테 내이름나오면 곤란해
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5522    [re] 마지막?  [2] 2017/04/16 141
5521  나 민지인데,,,,  [4] 2018/03/23 141
5520    [re] 곧 있으면 입대다 슈벌...   2018/03/29 141
5519  선형이에게 형섭이란   2015/04/06 142
5518  유징2   2015/04/09 142
5517  승은이왜이렇게없어?   2015/05/08 142
5516    [re] ㅇㅅㅇ  [1] 2015/05/09 142
5515    [re] ㅎㅇㅌㄱ   2015/05/21 142
5514    [re] ㅎㅎㅅ ㅎㅌ   2015/05/22 142
5513    [re] 지호얌~ㅎㅎㅎ   2016/04/14 142
5512    [re] 연예인~~~~~~~~~~~~~~~~   2016/04/17 142
5511    [re] ~~~~~   2016/04/20 142
5510    [re] 수원은 지방!  [1] 2017/04/18 142
5509    [re] 연옌  [5] 2018/04/01 142
5508    [re] 소주 vs 맥주   2018/04/01 142
5507    [re] 잉우영  [3] 2018/04/05 142
5506  형섭아 시작이닷   2015/04/03 143
5505  ㅇㅈ2   2015/04/09 143
5504    [re] 회탐  [1] 2015/05/28 143
5503    [re] ㄱㄱ   2016/04/14 143
5502    [re] 자훈아   2016/04/17 143
5501  인정한다  [2] 2016/05/16 143
5500  윤세 너무 잘생겻어   2016/06/05 143
5499    [re] 민지에게 설리란?   2017/04/08 143
5498    [re] ㅇㄱㅇㄱ   2017/04/12 143
5497    [re] 황 ! 석 ! 현 !  [2] 2017/04/18 143
5496    [re] 황석현 나 류동원인데  [1] 2017/04/19 143
5495    [re] 김명박   2018/03/30 143
5494    [re] 김유경입니다. 하나 더쓸게요  [2] 2018/04/02 143
5493    [re] Dear. 가영  [1] 2018/04/03 143
5492  아니 아연아!!!!!!!!!!!   2018/05/09 143
5491  케모닝   2015/04/06 144
5490    [re] 회시탐탐   2016/04/14 144
5489  인평   2016/05/04 144
5488  영차영차  [1] 2016/05/10 144
5487    [re] 우리는 한양대학에서가장빛나는별   2016/05/17 144
5486    [re] 석현  [2] 2017/04/17 144
5485    [re] 뚓탸랑 땀뀨~~~  [4] 2018/03/30 144
5484    [re] ㅈㅏ훈   2016/04/20 145
5483    [re] ㅊㅊㅊㅊㅊ   2016/05/08 145
5482    [re] 핫   2016/06/24 145
5481    [re] 빨리  [1] 2017/04/10 145
5480    [re] 꾸르잼   2017/04/11 145
5479    [re] 류동원입니다   2017/04/13 145
5478    [re] 심심할 땐 회탐  [1] 2017/06/05 145
5477  고퀄주의  [2] 2015/04/04 146
5476    [re] 가수 연제호^^  [1] 2015/05/04 146
5475  인평   2015/05/17 146
5474    [re] ㅇㅇ   2015/06/20 146
5473  씽어쏭   2016/04/13 146
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 ..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by