Who Am I?


6222.   15125
[re] 내 이름은 박승빈
추천 : 5 이름 : ****** 작성일 : 2018-03-30 13:21:15 조회수 : 155

>
>▲ 30, 31기의 울음소리를 묘사하시오▲
>
상민형 : 꿹엙
준식    : 끼읽
동원형 : 잉잉
승빈    : 웅옹웅옹
진우    : 쉬잌
민수.   : 꺄갹
석현.   : 필승

영은누나 :  크헝
유경누나 :  엥엥엥
은비누나 :  영얍양
박민지 : 옹웅옹웅
백민지 : 퀘엙엑
민주 : 꾸얽엌
수경누나 : 낔킼

31기  

성웅 : 호우
형주 : 호무
강혁형 : 끼야홓
영석 : 헤헿헤헤헤헿헿헤헤헤
원석 : 미추홍
주형 : 낑깽깽
우영 : 뮤우~

세정 : 켘헼텕앙
현성 : 뷁엙겕잉
가영 : 잉퉭옹
새연 : 맽톩웅
수빈 : 며웅앍앵
은영누나 : 넭겍잉
아연누나 : 야
웅웅웅   2018-03-30 14:10:34 IP :  
내가 안썼다. 다빛아
아연   2018-03-30 14:11:19 IP :  
야라니... 야 임뫄
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5522  인평   2015/05/17 150
5521  씽어쏭   2016/04/13 150
5520    [re] 연예인~~~~~~~~~~~~~~~~   2016/04/17 150
5519    [re] 자훈아   2016/04/17 150
5518    [re] ~~~~~   2016/04/20 150
5517  인정한다  [2] 2016/05/16 150
5516    [re] 라차타!   2017/04/08 150
5515    [re] 안녕하세요 정재윤입니다   2017/04/13 150
5514    [re] 마지막?  [2] 2017/04/16 150
5513    [re] 김유경입니다.  [2] 2018/04/02 150
5512    [re] 이상형   2018/04/07 150
5511    [re] 회탐  [1] 2015/05/28 151
5510  인평   2016/05/04 151
5509  윤세 너무 잘생겻어   2016/06/05 151
5508    [re] 핫   2016/06/24 151
5507    [re] 민지에게 설리란?   2017/04/08 151
5506    [re] ㅁㅈ홧팅  [1] 2017/04/16 151
5505    [re] 수원은 지방!  [1] 2017/04/18 151
5504  나 민지인데,,,,  [4] 2018/03/23 151
5503    [re] 김명박   2018/03/30 151
5502    [re] 간단하게  [2] 2018/04/05 151
5501  케모닝   2015/04/06 152
5500    [re] ㅊㅎ   2016/05/06 152
5499    [re] 처룬ㅅㄱ2  [1] 2016/05/08 152
5498    [re] 석현  [2] 2017/04/17 152
5497    [re] 연옌  [5] 2018/04/01 152
5496  고퀄주의  [2] 2015/04/04 153
5495  영차영차  [1] 2016/05/10 153
5494    [re] 황 ! 석 ! 현 !  [2] 2017/04/18 153
5493    [re] 황석현 나 류동원인데  [1] 2017/04/19 153
5492    [re] 쓔경  [1] 2017/06/02 153
5491    [re] 깁미어콜~베베베베베~   2018/04/01 153
5490    [re] 우영이가 왜이렇게 안할깡?   2018/04/07 153
5489    [re] 승혁아   2015/05/14 154
5488    [re] 윤범   2015/05/28 154
5487    [re] ㅈㅏ훈   2016/04/20 154
5486    [re] 우리는 한양대학에서가장빛나는별   2016/05/17 154
5485    [re] 심심할 땐 회탐  [1] 2017/06/05 154
5484    [re] 뚓탸랑 땀뀨~~~  [4] 2018/03/30 154
5483  준혀기형!   2014/04/11 155
5482    [re] ㅁㅈ4  [1] 2015/06/14 155
5481    [re] ㅇㅇ   2015/06/20 155
5480    [re] 바다회탐   2016/05/02 155
5479    [re] 원빈1   2016/05/02 155
5478  오늘 밤 주인공은 나야 나 나야 나  [1] 2017/04/18 155
5477    [re] 동워이  [1] 2017/05/01 155
   [re] 내 이름은 박승빈  [2] 2018/03/30 155
5475    [re] 소주 vs 맥주   2018/04/01 155
5474    [re] 이민수: 내 마음을 받아줘  [1] 2018/04/02 155
5473  삼행시2   2015/04/10 156
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 ..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by