Who Am I?


6222.   15125
[re] 뚓탸랑 땀뀨~~~
추천 : 4 이름 : ****** 작성일 : 2018-03-30 11:38:09 조회수 : 142
>★다빛이 첫사랑 탐구★
>
>1. 그녀/그를 언제 만났는가?
> 중3
>
>2. 그녀/그를 어디서 만났는가?
>학교
>
>3. 그녀/그의 어떤 모습에 반했는가?
> 그냥 다 예쁨
>
>4. 그녀/그의 생김새는 어떠한가?
> 쌍커풀있는 큰 눈과 긴생머리
>
>5. 그녀/그와 며칠 사겼는가?
>정확히는 모르지만 적당히
>
>6. 그녀/그와 스킨십은 어디까지 나갔는가?
> 손만 잡음
>
>7. 그녀/그와 왜 헤어졌는가?
> 어쩌다보니 자연스럽게 안만다보니
>
>8. 그녀/그가 아직도 생각나는가?
> 가끔씩
>
>9. 그녀/그와의 추억 중에 가장 기억에 남는 것은 무엇인가?
>바로 앞에서 눈 마주친거
>
>10.  그녀/그에게 말 할 기회가 주어진다면 뭐라고 말 할 것인가?
> 미안하다
>
>11. 다빛, 그대는 지금 눈물이 흐르고 있는가?
> 😂😂😂
긴생머리 그녀   2018-03-30 12:02:36 IP :  
다빛아, 할 짓을 애초에 하지 말아야지
쌍커풀 그녀   2018-03-30 12:03:17 IP :  
너란 사람 나쁜 남자........
왕눈깔 그녀   2018-03-30 12:04:00 IP :  
연락줘
개구리   2018-03-30 16:47:51 IP :  
나도 눈 크다
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5522    [re] 이민수: 내 마음을 받아줘  [1] 2018/04/02 140
5521    [re] 잉우영  [3] 2018/04/05 140
5520  선형이에게 형섭이란   2015/04/06 141
5519  승은이왜이렇게없어?   2015/05/08 141
5518    [re] 이승은회탐~~   2015/05/10 141
5517    [re] ㅁㅈ홧팅  [1] 2017/04/16 141
5516    [re] 마지막?  [2] 2017/04/16 141
5515  나 민지인데,,,,  [4] 2018/03/23 141
5514    [re] 소주 vs 맥주   2018/04/01 141
5513    [re] Dear. 가영  [1] 2018/04/03 141
5512  유징2   2015/04/09 142
5511    [re] ㅇㅅㅇ  [1] 2015/05/09 142
5510    [re] ㅎㅇㅌㄱ   2015/05/21 142
5509    [re] ㅎㅎㅅ ㅎㅌ   2015/05/22 142
5508    [re] 지호얌~ㅎㅎㅎ   2016/04/14 142
5507    [re] 자훈아   2016/04/17 142
5506    [re] ~~~~~   2016/04/20 142
5505    [re] 민지에게 설리란?   2017/04/08 142
5504    [re] 황 ! 석 ! 현 !  [2] 2017/04/18 142
5503    [re] 수원은 지방!  [1] 2017/04/18 142
5502    [re] 황석현 나 류동원인데  [1] 2017/04/19 142
   [re] 뚓탸랑 땀뀨~~~  [4] 2018/03/30 142
5500    [re] 김명박   2018/03/30 142
5499    [re] 연옌  [5] 2018/04/01 142
5498  형섭아 시작이닷   2015/04/03 143
5497  ㅇㅈ2   2015/04/09 143
5496    [re] 회탐  [1] 2015/05/28 143
5495    [re] ㄱㄱ   2016/04/14 143
5494    [re] ㅈㅏ훈   2016/04/20 143
5493    [re] ㅊㅊㅊㅊㅊ   2016/05/08 143
5492  인정한다  [2] 2016/05/16 143
5491  윤세 너무 잘생겻어   2016/06/05 143
5490    [re] 핫   2016/06/24 143
5489  하잇~~~   2017/04/07 143
5488    [re] ㅇㄱㅇㄱ   2017/04/12 143
5487    [re] 김유경입니다. 하나 더쓸게요  [2] 2018/04/02 143
5486  케모닝   2015/04/06 144
5485    [re] 회시탐탐   2016/04/14 144
5484  인평   2016/05/04 144
5483  영차영차  [1] 2016/05/10 144
5482    [re] 우리는 한양대학에서가장빛나는별   2016/05/17 144
5481    [re] ㅇㅅㅇ   2016/05/24 144
5480    [re] 빨리  [1] 2017/04/10 144
5479    [re] 꾸르잼   2017/04/11 144
5478    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/16 144
5477    [re] 석현  [2] 2017/04/17 144
5476    [re] 심심할 땐 회탐  [1] 2017/06/05 144
5475  고퀄주의  [2] 2015/04/04 145
5474    [re] 가수 연제호^^  [1] 2015/05/04 145
5473  인평   2015/05/17 145
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 ..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by