Who Am I?


6222.   14125
ㅋㅋ 질문이샤~
추천 : 70 이름 : ****** 작성일 : 2002-04-21 21:20:09 조회수 : 422
1. 14기를 제외한 윗 기 선배들 아는 사람덜에 대해 다 평하시오~

2. 케미컴 홍보할 때 솔직히 보면서 어땠나?

3. 중간고사 기간일텐데 셤 공부는 어떻게 하고 있나?

4. 첫 엠티의 느낌은?

5. 지금 셤이라 자주 안 모이는데 자주 모이는 게 부담스럽진 않나?

6. 자기 회탐이 언제 끝날 것 같나?

7. 다음 회탐 주자를 정할텐데 벌써 맘에 둔 사람이 있는가?

- * 수고하셔쓰~ 내가 누굴까~요? ㅋㅋㅋ * -
밑에 글쓴넘..   2002-04-21 22:31:11 IP :  
포깁니다.. 주소찾기가 이렇게 어려워서야...쉽게찾는방법 아는사람????
ㅋㅋㅋ   2002-04-22 14:09:51 IP :  
요기 울 집 IP인데..바부팅!!! ㅋ ㅑㅋ ㅑ~
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5572    [re] 정은양이 알고있는 욕들을 나열해보시오  [4] 2005/06/13 424
5571    [re] 질문!!!  [54] 2005/04/20 424
5570  환생  [2] 2002/06/24 424
5569  회타미타미>.<   2010/05/14 423
5568  개교기념일인데 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ   2009/04/28 423
5567    [re] 고고고고  [12] 2008/05/20 423
5566  앗...  [1] 2004/07/12 423
5565    **MASTER PLAN**  [1] 2002/06/29 423
5564  짝퉁주인공정하기놀이   2002/04/24 423
5563    [re] 질문 있어요!!!!  [6] 2002/04/24 423
5562    [re] ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ  [1] 2013/05/26 422
5561  키키킥화이팅!!!   2010/05/17 422
5560  해린아회탐이닷   2010/05/09 422
5559    [re] 교령이는회탐을넘겨여  [23] 2010/04/28 422
5558    [re] 즐거운회탐~~ ^^   2009/06/20 422
5557  회탐2   2009/05/17 422
5556    [re] ㅋㅋㅋ당장해  [7] 2008/04/01 422
5555    [re] 이순간을기다렸다  [4] 2007/04/12 422
5554    [re] ㅋㅋ안하면또뒤진다  [9] 2006/05/31 422
5553    [re] 이거해방   2005/05/10 422
5552    [re] 14기 인평!!   2002/04/25 422
 ㅋㅋ 질문이샤~  [2] 2002/04/21 422
5550  wwwwwwwww효영wwww  [20] 2013/04/03 421
5549  하루늦은 인평이 왔어요ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ죄성행영  [8] 2012/05/24 421
5548  오오오   2012/04/29 421
5547  봄소풍 목표는 히창이   2012/04/16 421
5546    [re] 폭풍회탐이란 이런것 2  [3] 2011/07/17 421
5545    [re] 규철이의 사고는 어느정도의 기초가 있을까요????  [1] 2010/05/06 421
5544    [re] ^^   2009/12/25 421
5543    [re] 한그리를위한 첫 회탐이다  [8] 2009/04/09 421
5542    [re] 받아라2  [5] 2008/04/16 421
5541    [1] 2008/04/11 421
5540    [re] 어느새 곽개미냐고ㅋㅋㅋ  [12] 2007/05/01 421
5539  ㅋㅋㅋ   2005/07/08 421
5538    [re] zzz   2005/06/13 421
5537  이번이 마지막....  [3] 2002/04/20 421
5536    [re] 대답!   2002/04/19 421
5535  자자자 사랑하는 동기들을 위해~~  [6] 2011/07/14 420
5534    [re] 성래성래 선배님  [3] 2011/05/20 420
5533    [re] 폭풍회탐  [4] 2011/05/01 420
5532  회탐회ㅏ탐   2011/04/05 420
5531  ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ내옆에교령이홧팅   2010/04/22 420
5530    [re] 홍채에게관심을2  [6] 2008/07/22 420
5529  회탐 빨리안햐?!!  [4] 2008/05/26 420
5528    [re] 역할극을해봐!  [5] 2008/05/13 420
5527    [re] 이기고싶어  [2] 2007/05/31 420
5526  흠냐...  [1] 2004/04/29 420
5525  민아~~   2002/05/14 420
5524    [re] 날씨가 너무 더워 ㅠㅜ  [3] 2009/06/21 419
5523    [re] 받아라2  [5] 2008/04/26 419
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by