Who Am I?


6222.   14125
[re] 가영가영
추천 : 9 이름 : ****** 작성일 : 2018-04-01 23:02:10 조회수 : 136

>30,31기 인평 가즈아


상민오빠 : 너무너무 재밌는 오빠
준식오빠 : 착한오빠
동원오빠 : 착한오빠
승빈오빠 : 민지언니 남자친구 잘생긴오빠
진우오빠 : 잘생긴오빠
민수오빠 : 마스크가 짱 멋있는 오빠
석현오빠 : 군대ㅠㅠ

영은언니 : 제일 예쁘고 착한 짝선배
유경언니 : 김소현닮은 이쁘고 재밌는 언니
은비언니 : 하얗고 예쁜 언니
박민지언니 : 승빈오빠 여자친구 예쁜언니
백민지언니 : 설리닮은 이쁘고 재밌는 언니
민주언니 : 보는눈있는 이쁘고 좋은 언니
수경언니 : 착하고 예쁘고 항상 고생 많으신 언니


성웅 : 현성이짝 아직 말을 안해봐서..ㅎ
다빛오빠 : 내 주량 자꾸 거짓말치고다니는 오빠
형주오빠 : 너무너무 착하고 잘 챙겨주는 오빠
강혁오빠 : 허세킹
영석오빠 : 은영언니짝 아직 말을 안해봐서..ㅎ
원석오빠 : 눈 엄청 높은 오빠
주형오빠 : 성시경 닮은 오빠
우영 : 너무너무 재밌는 친구

세정 : 착하고 재밌고 예쁜 친구
현성 : 아이린 그 자체
영주 : 착하고 재밌고 예쁜 친구
새연언니 : 착하고 재밌고 예쁜 언니
수빈 : 착하고 재밌고 예쁜 친구
은영언니 : 착하고 재밌고 예쁜 언니
아연언니 : 착하고 재밌고 예쁜 언니
꼰대   2018-04-01 23:05:18 IP :  
이렇게 대충한다고?
강혁   2018-04-01 23:16:32 IP :  
나 그러면 마음 아파 가영..
예쁜선배님   2018-04-02 00:20:32 IP :  
예쁘다는 말 아주 칭찬해
승빈진우   2018-04-02 02:02:35 IP :  
끄ㅡㅡㅡㅡㅡ덕
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5572    [re] 내 동기 승빈이  [2] 2017/04/14 133
5571  나는 방울토마토를 먹고 있쥐~  [4] 2017/05/30 133
5570    [re] 레오나르도 다빛이  [3] 2018/03/30 133
5569  아연이의 속눈썹은 TOO LONG~`   2018/05/09 133
5568  하욥!   2015/04/14 134
5567  ㅎㅇㅎㅇㅎㅇ   2015/04/14 134
5566  승혁이에게 희승이누나란?  [1] 2015/05/13 134
5565  ㅇㅅ   2015/06/22 134
5564  이태임  [1] 2016/05/11 134
5563    [re] 김도형입니다  [1] 2017/04/13 134
5562    [re] 그만올리자....   2017/04/14 134
5561    [re] ㅁㅈ2   2017/04/15 134
5560    [re] 유후  [1] 2017/04/16 134
5559    [re] 즐거운 회탐   2018/03/28 134
5558    [re] 깁미어콜~베베베베베~   2018/04/01 134
5557  ㅈㅎㅇ   2015/05/03 135
5556    [re] 회시탐탐  [1] 2015/05/17 135
5555    [re] ㅇㅇㅇ~~~   2015/06/20 135
5554    [re] 블랙넛   2016/05/07 135
5553    [re] 사랑하는 만큼~~  [1] 2017/04/17 135
5552    [re] 석현이 미웡!!   2017/04/18 135
5551    [re] 내이름은 코난 탐정이죠  [4] 2018/03/30 135
5550    [re] 김유경입니다.  [2] 2018/04/02 135
5549    [re] 이민수: 내 마음을 받아줘  [1] 2018/04/02 135
5548  ㅈㅎㅎㅇ   2015/04/27 136
5547    [re] ㅎㅇ   2015/05/09 136
5546    [re] ㅎㅅ2   2015/05/21 136
5545    [re] 회탐 진짜햇당   2015/05/28 136
5544    [re] 빨리답해주라쥬~~~~~   2016/04/14 136
5543    [re] 처룬아   2016/05/05 136
5542    [re] ㄱㄱ  [1] 2016/05/24 136
5541    [re] ㅇㅅ ㄱㄱ   2016/05/24 136
5540    [re] ♥♥   2016/05/31 136
   [re] 가영가영  [4] 2018/04/01 136
5538    [re] ㅇㅂㅇ2   2015/05/28 137
5537    [re] 바다회탐   2016/05/02 137
5536    [re] 인정한다  [1] 2016/05/20 137
5535    [re] 김상민입니다   2017/04/13 137
5534    [re] 영은  [1] 2017/04/25 137
5533    [re] 소주 vs 맥주   2018/04/01 137
5532    [re] 간단하게  [2] 2018/04/05 137
5531  아니 아연아!!!!!!!!!!!   2018/05/09 137
5530    [re] 승혁이   2015/05/14 138
5529    [re] ㅇ   2015/06/22 138
5528    [re] 연예인~~~~~~~~~~~~~~~~   2016/04/17 138
5527    [re] ~~~~~   2016/04/20 138
5526  윤세 너무 잘생겻어   2016/06/05 138
5525    [re] 라차타!   2017/04/08 138
5524    [re] 안녕하세요 정재윤입니다   2017/04/13 138
5523    [re] ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/15 138
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 14 [15]..[125]
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by