Who Am I?


6222.   13125
[re] ㄱㅊ
추천 : 12 이름 : ****** 작성일 : 2016-06-09 01:41:01 조회수 : 156

>28기, 29기들을 곤충 및 동물에 비유해줘
다영이: 나무늘보
선형이: 코알라
민주누나: 타조
예리: 학
솔이: 수달
승은누나: 백조
현영이: 공작
혜선누나: 코뿔소

윤범이: 아르마딜로
정태: 도마뱀
승혁이: 개미
제호: 고양이
형섭이: 나무늘보
종화형: 호랑이

가인이: 다람쥐
소영이: 늑대
원선이: 참새
원빈누나: 강아지
세인이: 고양이
다헌누나: 강아지
문영이: 고양이
은혜: 독수리

도형이: 팬더
자훈이: 재규어
영찬이: 호랑이
경환이: 지렁이
지호: 기린
태규: 잠자리
철훈이: ㅇㅅㅇ,장수하늘소
Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
5622    [re] ㅎ  [1] 2016/06/08 180
5621  ㄱㅊ   2016/06/08 106
   [re] ㄱㅊ   2016/06/09 156
5619  윤세꼬우!   2016/06/06 108
5618    [re] 윤세꼬우!   2016/06/09 159
5617  응 아냐~  [1] 2016/06/06 121
5616    [re] 응 아냐~  [1] 2016/06/06 174
5615  윤세 너무 잘생겻어   2016/06/05 146
5614    [re] 윤세 너무 잘생겻어   2016/06/25 158
5613  윤세끼   2016/06/05 108
5612    [re] 윤세끼   2016/06/06 179
5611  윤세오빠   2016/06/05 124
5610    [re] 윤세오빠   2016/06/08 129
5609  윤세형   2016/06/05 111
5608    [re] 윤세형   2016/06/06 152
5607  ㅇㅅㅇ   2016/06/05 114
5606  ㅇㅇㅅ   2016/06/05 106
5605    [re] ㅇㅇㅅ   2016/06/06 140
5604  윤세   2016/06/05 101
5603    [re] 윤세   2016/06/24 110
5602  인평!!   2016/06/04 133
5601  ♥♥   2016/05/30 86
5600    [re] ♥♥   2016/05/31 139
5599     2016/05/30 94
5598    [re] ♥   2016/05/31 119
5597  히ㅣ히   2016/05/28 107
5596    [re] 히ㅣ히   2016/05/31 109
5595  ㅎㅎㅎ   2016/05/28 102
5594    [re] ㅎㅎㅎ   2016/05/31 119
5593  1써니   2016/05/24 110
5592    [re] 1써니   2016/05/25 188
5591  ㅇㅅㅇ   2016/05/23 117
5590    [re] ㅇㅅㅇ   2016/05/24 149
5589  ㅇㅅ ㄱㄱ   2016/05/22 116
5588    [re] ㅇㅅ ㄱㄱ   2016/05/24 141
5587  ㄱㄱ   2016/05/22 103
5586    [re] ㄱㄱ  [1] 2016/05/24 142
5585  인평   2016/05/21 161
5584  다싸인받아   2016/05/17 96
5583    [re] 다싸인받아   2016/05/17 231
5582  다 보여주자 보여주자 보여주자   2016/05/16 100
5581    [re] 다 보여주자 보여주자 보여주자  [3] 2016/05/18 204
5580  자 그럼 기분이다   2016/05/16 102
5579    [re] 자 그럼 기분이다   2016/05/17 164
5578  인정한다  [2] 2016/05/16 145
5577    [re] 인정한다  [1] 2016/05/20 143
5576  어때 인정하늬?   2016/05/16 100
5575    [re] 어때 인정하늬?   2016/05/18 128
5574  우리는 한양대학에서가장빛나는별   2016/05/16 104
5573    [re] 우리는 한양대학에서가장빛나는별   2016/05/17 149
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15]..[125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by