Who Am I?


6222.   124125
나 한양대 총장이라네...
추천 : 6 이름 : ****** 작성일 : 2018-03-23 21:24:15 조회수 : 79
자네, 통장에 820원 밖에 안 남았다고 하던데...
현 대학생들의 고충을 300자 이내로 서술해주게...

그리고 더불어 한양대의 발전에 이바지할 수 있는 학생이 되길 진심으로 바라네...
그럼 20000!

Name Pass  
번호 제목 날짜 조회
72  민주 회탐 너무 느리당~~   2017/04/16 81
71  zz   2017/04/10 81
70  상민오빠!   2017/04/10 81
69  구구단 세정이는 어딨지?  [2] 2018/05/02 80
68  이민수: 내 마음을 받아줘   2018/04/02 80
67  술집 가영   2018/04/01 80
66  설리   2017/04/08 80
65  우영우영   2018/04/06 79
64  가영가영   2018/04/02 79
63  너무 느려...   2018/03/25 79
 나 한양대 총장이라네...   2018/03/23 79
61  참치   2017/05/01 79
60  ㅁㅈㅁㅈㅁㅈ   2017/04/15 79
59  류동원입니다   2017/04/13 79
58  하나라도 빼먹지 말기루기루기루~  [1] 2018/05/02 78
57  즐거운 스터디   2018/04/04 78
56  가영   2018/04/01 78
55  나는야 황석현   2018/03/26 78
54  영은 ㅎㅇ   2017/04/27 78
53  김상민입니다   2017/04/13 78
52  질문이 떨어져가는구만   2018/05/03 77
51  연옌   2018/04/01 77
50  잉우영   2018/04/04 76
49  Where is my mask?   2018/04/01 76
48  문방구에 가자 문방구에 가자   2017/06/03 76
47     2017/04/17 76
46  ㅁㅈㅁㅈ   2017/04/15 76
45  즐거운 댄스! dance~! dancing machine is YOU~!   2018/03/23 75
44  회탐 내일모레까지냐??ㅋ   2017/04/27 75
43     2017/04/09 75
42  빨간맛,,궁그매허니,,   2018/05/03 74
41  크르렁   2017/04/15 74
40  ㅁㅈ2   2017/04/15 74
39  내이름은 코난 탐정이죠   2018/03/29 73
38  준식   2017/05/30 73
37  영은   2017/04/19 73
36     2017/04/10 73
35  뚜루뚜뚜뚜루뚜뚜   2018/05/03 71
34  효기효기 강효기~><  [1] 2018/05/02 71
33  영주 시즈악_인평   2018/03/26 71
32  노래뿐아니라 춤솜씨도 보고싶읍니다...   2018/03/25 71
31  나는 지금 바닐라라떼 클리어 했쥐~   2017/06/02 71
30  류동원입니다   2017/04/18 71
29  사랑하는 만큼~~   2017/04/17 71
28  기모띠기모띠기모띠기모띠기모띠기모티기모띠   2017/04/11 71
27  김생민   2017/04/09 71
26  영은영은   2017/04/28 70
25  박승빈입니다   2017/04/13 70
24  김유경입니다. 하나 더쓸게요   2018/04/02 68
23  온더비치   2018/04/01 68
[1]..[121][122][123] 124 [125]
Copyright 1999-2023 Zeroboard / skin by